Het verdronken Syrische jongetje…

september 3rd, 2015 door

Onder Saddam, Khadaffi, en Assad hadden delen van hun bevolking het slecht, maar had de massa nergens last van. En eerlijk: wij in Europa hadden al helemaal geen last van ze, niet in de laatste plaats omdat deze heren de islam ondergeschikt maakten aan politiek. Nu twee van de drie dood zijn, Assad het enige lichtpunt in een duistere moslimregio is en IS hoogtijdagen beleeft, zijn vluchtelingen in het Midden-Oosten opeens ons, Europa’s probleem (toch vreemd dat de rest van de wereld de vluchtelingen niet trekt. Australië is prachtig. Nieuw-Zeeland ook. Zelfs Azië is top, en die Arabische landen zijn ook best oké, zeker als je man bent en geld hebt. Maar nee, ze moeten allemaal naar Europa). En niemand bij de VN komt op het idee om een bom op IS te laten vallen om het tuig met wortel en al uit te roeien? Dat daarbij burgerslachtoffers vallen is evident maar is dat nu niet ook het geval?

Lees complete column: GeenStijl: EBRU UMAR – Het verdronken Syrische jongetje…

Wat zou Leonard Read doen?

augustus 31st, 2015 door

Het leven van Leonard Read is erg interessant. Read is de persoon die de eerste libertarische denktank in de VS opzette. Hij is auteur van talloze boeken en waarschijnlijk het beste economie essay dat ooit is geschreven: Ik, potlood.

Wat ik hier wil uitlichten is het karakter van de beste man in één voorbeeld. Op een dag kreeg hij bijzondere post. In de envelop ontdekte Read een drie pagina tellende tirade tegen zijn ideeën. De brief was geschreven door een boze vakbondsman genaamd ‘Whitey’.

Leonard Read (1898 - 1983)

Leonard Read (1898 – 1983)

Tegenwoordig zouden we ‘Whitey’ een trol noemen en verder negeren. Read pakte het anders aan. Hij schreef een serieuze en hartelijk brief terug, met daarbij twee kleine boeken als bijlage. Twee weken later schreef de vakbondsman terug dat het hem speet. Hij verzocht Read om zijn ‘raadsman te zijn qua boeken. Stuur me alles wat volgens uw mening mijn denkwijze kan beïnvloeden, inclusief factuur.’

Niet lang daarna werden Whitey en Read goede vrienden. Whitey stopte zijn activiteiten bij de vakbond en werd een ambassadeur voor het gedachtegoed van Read. De twee hadden hun eerste ontmoeting in Seattle, waar Read een lezing gaf. Na afloop reed Whitey hem naar het vliegveld. Read herinnerde Whitey aan de eerste brief die hij stuurde. Whitey voelde zich schuldig dat hij zo’n hatelijke manier had gereageerd op de ideeën van Read.

‘Veronderstel dat ik op dezelfde manier had gereageerd, zouden jij en ik dan nu in dezelfde auto zitten?’

‘Absoluut niet!’

‘Whitey, laat ik uitleggen wat ik precies deed.’ Read pakte zijn vliegticket en drukte het tegen de vooruit van de auto. ‘Wat houdt de ticket op haar plek?’

‘De druk van uw vinger.’

‘Dat klopt, Whitey. Dit staat bekend als de wet van polariteit of de spanning tussen tegenstellingen. Kijk wat het gevolg is wanneer ik mijn vinger verwijder.’ De ticket viel op de grond. ‘Dit is precies wat ik deed met jou. Ik verwijderde de spanning; ik gaf je niets om tegenaan te schoppen.’ Read citeerde een oud Arabisch gezegde, ‘hij die de tweede keer sloeg begon het gevecht.’ ‘Omdat ik niet terugsloeg, was er geen reden om te vechten. Daarom konden wij vrienden worden.’

Het verhaal eindigt hier niet. Twee jaar later stopte de brievenstroom van Whitey. Uiteindelijk kreeg Read een brief waarin Whitey stelde dat hij in het ziekenhuis lag na een auto-ongeluk. Hij zat nog steeds in het ziekenhuis na 90 dagen. Hij sloot zijn brief af met dit: ‘maar, Mr. Read, je zou de interesse van mijn drie dokters moeten zien in onze filosofie!’

De stijl van Read laat mooi mijn eigen tekortkomingen zien. Hoeveel meer mensen had ik kunnen overtuigen als ik niet zo zuur en hatelijk was in het verleden? Zelfs vandaag de dag komt het zure er doorheen, zelfs wanneer ik het niet zo bedoel. Een recent voorbeeld is mijn artikel over de JOVD. Hierin stelde ik dat de JOVD voor als ‘een club die gevuld is met rijkeluiskindjes, die ‘liberaal’ zijn omdat hun ouders teveel belasting betalen.’ Hoeveel meer JOVD’ers had ik kunnen overtuigen van mijn argumenten wanneer ik de stijl van Read omarmde?

Zoals christenen zich afvragen wat Jezus zou hebben gedaan, zo zouden libertariërs zich moeten afvragen hoe Leonard Read zou handelen. Ik durf niet eens een schatting te maken hoeveel meer vruchten mijn communicatie zou hebben afgeworpen, laat staan om deze schatting toe te passen op de gehele libertarische beweging. Dus hierbij: een pleidooi voor beschaafdheid en bescheidenheid!

Bron: FEE

De Griekse schuldencrisis uitgelegd

augustus 31st, 2015 door

Briljante uitleg van Andreas Antonopoulos over de Griekse crisis.

Libië en Frankrijk–Nieuw document

augustus 30th, 2015 door

Mercury Traveller is de schuilnaam voor een Belgisch zakenman die op het ogenblik dat de opstand in Libië uitbrak er aanwezig was. Een land waar hij zeer goede contacten had, tot bij Kadhaffi zelf. Zijn woede en verbazing over wat daar in die maanden van 2011 gebeurde is nog steeds even groot als toen in de lentedagen van 2011. Mercury Traveller: “Ik heb toen een document in handen gekregen dat ik tot heden voor mij zelf bewaarde. Ik vreesde immers dat het wel eens een vervalsing zou kunnen zijn en wou er daarom niet publiek mee naar buiten komen. De onthullingen in de VS komende van de CIA tonen echter aan dat dit document correct is. Wat voldoende reden is om het nu toch bekend te maken.” Speciaal document – Bernard-Henri Levy – 35% voor Franse groep Total Dit document bewijst dat de CIA-nota’s van Hillary Clinton over de Fransen en Libië kloppen. Het document betreft een belofte daterende van 4 maart 2011 van de voorlopige regering van de opstandelingen Mustafa Abdoel Jalil en generaal Abdoel Fatah Younis om de Fransen 35% van de nationale oliemarkt te gunnen. Het is alleen door die opstandelingen getekend en – opvallend – door geen Franse tegenpartij.

Lees complete artikel : Willy Van Damme’s Weblog

Bekijk ook in dat licht wat Ron Paul al in 2011 al zei.

Interview met Peter Diamandis, expert disruptieve technologie

augustus 29th, 2015 door

‘De standaardreactie van overheden op snelle verandering is ‘halt’ roepen. De overheid heeft als belangrijkste taak ontwikkelingen te stabiliseren, zodat wetten en regels nageleefd kunnen worden. Ook bij exponentiele verandering neigt de overheid tot afremmen of tot stilstand brengen. Overheden proberen vat op de ontwikkelingen te houden en ze te begrijpen. Dat veroorzaakt problemen, want de technologische ontwikkeling stopt niet. In de tijd van George W. Bush – zo’n veertien jaar geleden – bestond er een breed debat over stamcelonderzoek. De Amerikaanse overheid koos ervoor dit onderzoek tegen te houden en de financiering te beëindigen. Het effect was dat alle onderzoekers hun werk in andere landen voortzetten. Het stamcelonderzoek kwam dus niet tot stilstand. De VS zakten op dit gebied terug van een nummer-éénpositie naar nummer acht. Momenteel is een vergelijkbaar patroon zichtbaar in de ontwikkeling van drone-technologie. De FAA (Federal Aviation Administration, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, red.) ontwikkelt nu regulering, zodat de inzet van drones veilig wordt. Als er businesskansen liggen die niet of moeizaam in de VS kunnen worden gerealiseerd, verplaatst deze innovatie zich naar China of naar een ander land.’

Lees het complete Interview met Peter Diamandis, expert disruptieve technologie

Subsidieclubjes en post-politieke baantjes

augustus 27th, 2015 door

Wij denken dat geld hier niet belangrijk is, maar laten we vooral niet naïef zijn over de herkomst van de campagnegelden. Meerdere initiatieven om hier volledige transparantie in aan te brengen zijn gesneuveld op basis van dubbeltongige argumenten. Ook denken we altijd dat Nederland niet corrupt is, ondanks recente affaires bij de pareltjes uit Nederlandse bedrijfshistorie als SBM offshore, Imtech en Rabobank en bij politici als Verheijen, van Rey en Hooijmaijers. En dan hebben we het nog niet eens over al het politieke gemasseer met klein bier in de wereld van de subsidieclubjes, post-politieke baantjes en openbare benoemingen. Diepgang en visie zijn vieze woorden geworden waar zelfs openlijk afstand van wordt genomen.

Lees verder: Wachten op de Nederlandse Donald Trump | ThePostOnline

Vijf redenen om de leerplicht af te schaffen

augustus 25th, 2015 door

Zeg dat je de leerplicht wilt afschaffen en je krijgt gegarandeerd hysterisch protest. Dat terwijl er minstens 5 goede redenen zijn om de leerplicht af te schaffen.

1. Invoering leerplicht heeft geen rol gespeeld in het tegengaan van analfabetisme
Schaf de leerplicht af en Nederland is binnen afzienbare tijd het domste land in de wereld, aldus voorstanders van onderwijsdwang. Als we zonder leerplicht het domste land in de wereld worden dan moet de invoering van de leerplicht één van de grootste keerpunten zijn geweest in de Nederlandse geschiedenis.

Op 1 januari 1901 stelde de Nederlandse regering de leerplicht in werking. Vanaf die datum moest ieder kind van 6 tot 12 jaar verplicht onderwijs volgen. Historici die onderzoek doen naar de geletterdheid stuiten op een voor de hand liggend probleem: mensen die niet kunnen schrijven zullen hun geschiedenis niet vereeuwigen in het geschreven woord. Daarom wordt geschiedenis vrijwel uitsluitend gedoceerd vanuit het perspectief van geletterde heersers.

Gelukkig hebben historici een oplossing gevonden voor dit probleem: de handtekening. Men begon vroeger pas met schrijven wanneer men het lezen machtig was. De handtekening, als onderdeel van de schrijfkunst, is daarmee de maatstaf van geletterdheid. Door te kijken naar huwelijks- en geboorteakten krijgt men een goed beeld van de geletterdheid in de samenleving. Was men analfabeet? Dan zette men een kruisje onder een akte. Kan men schrijven? Dan zette men een handtekening.

De onderstaande grafiek is gebaseerd op geboorteaktes, die destijds uitsluitend door mannen werd ondertekend. Met deze methode kunnen we zien dat analfabetisme gestaag afnam in Nederland, lang voordat de leerplicht werd ingevoerd. Volgens historicus Boonstra hadden het verbod op kinderarbeid in 1872 en de invoering van de leerplichtwet in 1901 ‘geen effect gehad of kwamen als mosterd na de maaltijd’.

Leerplicht1

2. Leerplicht is een misleidende term
In werkelijkheid hebben we het over de schoolplicht. Het idee dat iedereen verplicht naar school moet van 5 tot 16 jaar. Met leren heeft dat tot dusver niets van doen. Veel vakken die scholieren krijgen zijn weliswaar handig maar niet essentieel om een zelfstandig leven te leiden. Zo kan het handig zijn om te weten waar China staat aangegeven op de wereldkaart maar het is nog veel handiger om te weten hoe je een vliegtuig naar China neemt. Het zijn juist deze praktische vaardigheden die niet binnen de schoolmuren geleerd worden.

3. School staat zelfontplooiing in de weg
School is een onaantrekkelijke plek om te leren. Het is de leraar, of eigenlijk het Ministerie van Onderwijs, die bepaalt wat kinderen moeten leren en op welke tijden. Mensen leren het meest effectief wanneer ze interesse hebben in wat ze leren. Deze interesse creëer je niet in een georganiseerd rooster, waarbij een leerling het ene uur interesse moet hebben in Frans en het andere uur in scheikunde. Een interesse die, indien aanwezig, bruut verstoord wordt door het gejengel van de schoolbel.

Als interesse de fundering van leren is, dan is dwang de sloopkogel. Leerlingen zullen zoveel mogelijk feiten opslaan in hun kortetermijngeheugen zodat ze dit na een examen weer kunnen vergeten. Iedereen weet dat dit waar is. Desondanks is ons schoolsysteem nog altijd georganiseerd om feiten te stampen in het kortetermijngeheugen van leerlingen.

Dat school inefficiënt is om kennis over te brengen is nog niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat het huidige onderwijs creativiteit doodt. Jonge kinderen zitten vol met vragen over de wereld. Vergelijk dit met pubers die leren slechts zien als een saaie verplichting. Het huidige onderwijs is dan ook gebaseerd op de eerste staatsscholen in Pruisen, waar het doel was om gehoorzame burgers en soldaten te produceren. Teveel vragen stellen past niet bij gehoorzame burgers.

4. Thuisonderwijs is een uitstekend alternatief
Na het ontbijt niet met de fiets naar school maar aan de keukentafel met wat schoolboeken. De meeste mensen vinden thuisonderwijs maar een vreemd verschijnsel. Kinderen zouden sociaal geïsoleerd opgroeien en bovendien dom zijn omdat ze les krijgen van hun ouders in plaats van geschoolde leraren.

Kijken we naar studies over thuisonderwijs dan blijkt dat kinderen die thuisonderwijs genieten vaak hoger scoren in gestandaardiseerde toetsen dan scholieren. Dat is opvallend omdat thuisonderwijzers er doorgaans een vrijere onderwijsmethode op nahouden terwijl scholieren getraind worden om toetsen te maken. Bovendien geven thuisonderwijzers slechts een fractie uit van het bedrag dat scholen over de balk gooien. De kosten van thuisonderwijs zijn gemiddeld een paar honderd euro per kind. Bij het basisonderwijs is dit al meer dan 6.000 euro. In het voortgezet onderwijs zelfs bijna 8.000 euro.

Dat thuisgeschoolde kinderen sociaal geïsoleerd opgroeien is een hardnekkige mythe. Alsof er opeens geen buurtkinderen of sportverenigingen bestaan. Of andere thuisgeschoolde kinderen waarmee ‘klassenuitjes’ georganiseerd worden. Het doel van school is dan ook niet om kinderen te socialiseren maar om ervoor te zorgen dat ze hun bek houden en stil zitten. De schaarse sociale interactie in de pauzes maken het verschil niet.

5. School is een gevangenis
Veel leerlingen klagen dat school lijkt op een gevangenis. In werkelijkheid is school een gevangenis. Het enige verschil tussen beide instellingen is dat je pas naar een gevangenis gaat wanneer je een misdaad begaat, terwijl je in school zit omdat je een bepaalde leeftijd bereikt. Zowel in school als in de gevangenis bepalen anderen wat je moet doen en wat de straf is wanneer je hun bevelen niet opvolgt. Bij ontsnapping is er een klein leger leerplichtambtenaren om de gedetineerden terug te brengen naar hun cel.

Er zijn natuurlijk verschillende soorten scholen, zoals er ook verschillen zijn tussen gevangenissen. Ondanks deze verschillen kunnen we vrijwel iedere school rechtsboven in de onderstaande afbeelding plaatsen. De enige uitzondering is het Sudbury onderwijs. Bij deze vorm van onderwijs zijn er geen schoolbellen, huiswerk, examens, roosters of klassen. Iedere leerling staat vrij om zijn of haar eigen interesses te volgen. Daarmee is het Sudbury onderwijs één van de weinige onderwijsvormen waarbij het leergierige in het kind behouden blijft.

Leerplicht2

Conclusie
Iedere ouder heeft een onderhoudsplicht naar hun kind. Mijn voorstel is om enige basiskennis (rekenen, schrijven en lezen) als onderdeel te zien van deze onderhoudsplicht. Een kind verwaarlozen moet strafbaar zijn, ongeacht of de verwaarlozing een gebrek aan eten, orale hygiëne of onderwijs betreft. Het beroep ‘leerplichtambtenaar’ is net zo onzinnig als een ‘eetplichtambtenaar’ of een ‘tandenpoetsambtenaar’.

‘Windmolenpark levert 80% minder energie dan gedacht’

augustus 25th, 2015 door

Grote windmolenparken leveren waarschijnlijk 75 tot 80 procent minder energie dan gedacht. Er blijft voor de achterste molens minder wind over omdat die ervoor de wind afremmen, meldt BNR op basis van Amerikaans onderzoek. „Na een kilometer of vijf begin je dat echt te merken”, zegt onderzoeker Lee Miller. Een watt vermogen per vierkante meter zou het maximaal haalbare zijn.

Lees verder: ‘Windmolenpark levert 80% minder energie dan gedacht’|Binnenland| Telegraaf.nl

Lees ook Windmolens draaien op subsidie, niet op wind

Waarom anti­discriminatiewetgeving contraproductief is

augustus 23rd, 2015 door

Dit is het tweede deel van het interview dat Frank Karsten gaf na zijn voordracht “Ter verdediging van discriminatie” in Café Heffer in Amsterdam. Het eerste deel staat hier

smurf2mi (1)
(more…)

Oude dames in bloemetjesjurken in een donker steegje

augustus 23rd, 2015 door

Waarom discriminatie zo gek nog niet is

In een afgeladen zaaltje bovenin Café de Heffer houdt Frank Karsten zijn controversiële lezing “Ter verdediging van discriminatie”. De Amsterdamse afdeling van de Libertarische Partij had hem hiervoor uitgenodigd.

Screenshot-2015-08-15-at-09
(more…)

De JOVD heeft geen ziel

augustus 20th, 2015 door

Na een jaar of twee als actief internetlibertariër besloot ik om mijn tijd nuttiger te besteden. Ik werd lid van de JOVD.

JOVD-Logo285C

De JOVD, de jongerenclub van de VVD, zag ik als een organisatie die open staat voor liberale ideeën. Nadat ik lid werd solliciteerde ik naar de functie van politiek commissaris onderwijs. Ik bereidde mijn sollicitatiebrief zorgvuldig voor. Een letterlijk citaat uit de brief:
(more…)

Het enige vissentehuis van Nederland draait zonder subsidie, maar met liefde

augustus 18th, 2015 door

Stolks droom is om vestigingen te openen in andere steden. “Maar of dat ooit gaat lukken is de vraag. Met de laatste inzamelingsactie haalde ik niet eens genoeg geld opvoor een bestelbus”, stelt hij. Donaties en bijdragen van fondsen, daar draait het asiel op. Want subsidie voor het vissenasiel krijgt Stolk niet. “Nog geen eurocent. Er is alleen geld voor aaibare dieren, en dat zijn vissen niet, volgens de overheid. Ja, ik vind van wel.”

Lees complete artikel: Het enige vissentehuis van Nederland draait zonder subsidie, maar met liefde – Nederland – TROUW

Google Klas – De Groene Amsterdammer

augustus 17th, 2015 door

In het onderwijs van de toekomst draait het volgens de beleidsmakers vooral om ICT-gebruik, creativiteit, probleemoplossend denken en planmatig werken. Maar waarom zouden we de leerlingen niet gewoon ook feiten blijven voorschotelen?

Lees het  complete artikel van Sanne Bloemink: Google Klas – De Groene Amsterdammer

“Deze mensen hadden immers al een baan”

augustus 16th, 2015 door

Jetta_Klijnsma_2012_(highres)

Begin juli stelt Jetta Klijnsma in een Kamerbrief dat er meer dan tienduizend extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Volgens Van Weyenberg telt de staatssecretaris banen mee van mensen die al een baan hadden. “Er zijn zo’n 6.000 mensen die gedetacheerd zijn vanuit de sociale werkplaats naar een regulier bedrijf. Dat is hartstikke mooi, maar dat telt niet mee. Deze mensen hadden immers al een baan.”

Lees verder: ‘Klijnsma doet aan creatief boekhouden’ | Nieuwsuur

Lezing Frank Karsten

augustus 14th, 2015 door

Op donderdag 20 augustus zal Frank Karsten spreken bij het Forum voor Democratie. Als mede-auteur van een boek dat uiterst kritisch is over democratie belooft dat een interessante avond te worden.

democratie-principe

Karsten is mede-oprichter van deze stichting MeerVrijheid en betrokken bij het Mises-instituut, dat onderzoek doet naar Oostenrijkse School van vrije marktdenkers.

Datum: donderdag 20 augustus
Tijd: 18:00 – 20:00
Locatie:

Herengracht 74-sous
Amsterdam.

Bron: FB