Uber start petitie tegen verbod UberPOP

april 17th, 2015 door

Een aantal jaren terug had ik een urenlange discussie met iemand die stelde dat een vrije taximarkt onmogelijk zou zijn. Het zou voor consumenten lastig worden om taxi’s te vergelijken omdat de zoekkosten naar goedkopere taxi’s relatief hoog zijn; men wil het liefst zo snel mogelijk in een taxi stappen.

Door deze hoge zoekkosten is het voor de beste taxi’s moeilijk om meer omzet te realiseren. De oplossing zou zijn om strenge eisen in te voeren: controles op klantvriendelijkheid en maximumtarieven. Economen schreven al eerder over de imperfecties van de taximarkt:

Op straat wordt een potentiële consument die zijn hand opsteekt in de meeste gevallen geconfronteerd met één aanbieder. Hij kan weliswaar besluiten diens aanbod niet te accepteren en te wachten op de volgende taxi. Daar zijn echter zoekkosten aan verboden (wachttijd). Bovendien is de consument niet zeker dat de volgende taxi een beter aanbod zal doen. Deze zoekkosten en onzekerheid geven de taxi die wordt aangehouden op straat marktmacht over de consument.

Wanneer de tarieven niet worden gereguleerd, kan de chauffeur deze kosten kapitaliseren. Iedere individuele taxichauffeur heeft er bovendien baat bij deze machtspositie te gelde te maken. Het rekenen van een lage prijs zal in dit segment immers nauwelijks tot meer vraag leiden, alleen tot minder omzet.

Dankzij Uber werden al deze argumenten in één klap achterhaald. Taxichauffeurs krijgen nu recensies waardoor zij de drijfveer hebben om lage prijzen aan te bieden en klantvriendelijke te zijn. Helaas wil de regering, met de achterhaalde taxiwet in de hand, innovatieve bedrijven zoals Uber tegenwerken. Daarom is Uber een petitie gestart om haar particulierendienst UberPOP te redden.

Steun UberPOP en teken de petitie hier.

” Russische invasie Oekraïne is verzinsel van NAVO”

april 17th, 2015 door

Het hoofd van de Franse geheime dienst DRM heeft forse kritiek geuit op de NAVO, vooral vanwege de voortdurende beweringen dat Rusland van plan zou zijn om Oekraïne binnen te vallen. Volgens generaal Christophe Gomart is er in werkelijkheid niet één aanwijzing voor zo’n invasie waargenomen, en zijn de Russen nooit van plan geweest om militair in te grijpen. Het doorprikken van de anti-Russische Westerse propaganda van het afgelopen jaar komt nu dus ook al vanuit de gelederen van de NAVO lidstaten zelf.

via

 

Niemand snapt Benghazi

april 16th, 2015 door

Met de aankondiging van Hillarly Clinton als kandidate voor democratische partij voor het presidentschap valt menig keer weer het woord Benghazi. Deze gebeurtenis bewijst voor veel rechts-conservatieve Amerikanen het brevet van onvermogen van de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken. Volgens deze lezing is Clinton er schuldig aan dat er geen voldoende veiligheidsmaatregelen waren getroffen rond de beveiliging van de Amerikaanse ambassade in Libië.  Dit ondanks herhaalde verzoeken van de ambassadeur Stevens die zelf later zou omkomen. Toen eenmaal het drama zich voltrok op 11 september 2012 werd de schuld gegeven aan de hevige protesten die het gevolg waren van een film die op Youtube was verschenen waarin de Islamistische profeet te zien. Een krenkende daad voor moslims die daarop verhaal kwamen halen.

Een poging om zand in de ogen te strooien. In werkelijkheid is Benghazi veel schokkender. Het legde namelijk bloot dat de Amerikaanse overheid  bezig was met wapenleveringen aan jihadisten om die in Syrië in te gebruiken. U weet wel, die kannibale koppensnellers die wij tegenwoordig ISIS noemen. De wapens kwamen uit het arsenaal van Khadafii en zouden via Turkije Syrië binnengesmokkeld worden. Als je eenmaal een zij stap neemt en dit tot je laat doordringen, is dat verbijsterend omdat wij een oorlog tegen terreur voeren.  Dat onze eigen overheden wapens aan onze zogenaamde vijanden verstrekt, die ons haten vanwege onze manier van leven zoals sommige commentatoren stellen, tart iedere verbeelding.  En leert ons vooral dat de wereld wordt geregeerd door andere logica dan de media en politici ons willen doen laten geloven.

CIA ‘running arms smuggling team in Benghazi when consulate was attacked’ – Telegraph.

Wie helpt Leendert Aalders?

april 15th, 2015 door

Noodgedwongen verhuis je naar een bungalow omdat je vrouw niet meer de trap op kan. Om er vervolgens achter te komen dat deze huisjes niet voor permanente bewoning gebouwd zijn en de gemeente je uit deze woning wil zetten. In plaats van je oude dag op een rustige manier te slijten, raak je verzeild in een gerechtelijke procedure die al jaren voortsleept.

 

Dit is wat concurrentie doet

april 13th, 2015 door

Volgens sommigen is concurrentie maar verspilling en een race to the bottom. Helaas voor deze denkers zijn er genoeg gevallen waarin deze theorie wordt gelogenstraft. Een recent voorbeeld is Google dat aankondigde zich op de markt voor breedband internet te begeven. Hierop besloot concurrent Time Warner Cable de internetsnelheid met een zesvoud te verhogen.

Google Fiber plans expansion, then TWC makes speeds six times faster | Ars Technica.

Zijn diamanten een goede investering?

april 12th, 2015 door

Diamonds are a girl best friend, zong Maryline Monroe al. Velen zien diamanten als één van de kostbaarste objecten op aarde. Zo blijkt bijvoorbeeld weer eens uit de berichtgeving rond de recente Londense juwelenroof. Waar goud en zilver zich door de eeuwen heen bewezen hebben als universeel betaalmiddel is de geschiedenis rond diamanten minder bekend. Wat als ik u vertel dat diamanten helemaal niet zo waardevol zijn?

U kent het wel. U kijkt een romantische film en er is moment dat de man op de knieën gaat en een diamanten ring tevoorschijn haalt. U bent al snel geneigd te denken dat dit een eeuwenoude overgangsritueel is. De realiteit is echter dit een zorgvuldig uitgedachte marketingcampagne uit 1938 is van de De Beers.

Die naam zegt u niet veel, maar dit is het bedrijf dat een wereldmonopolie op de diamanthandel bezit door op geraffineerde wijze sinds 1870 alle diamantmijnen op te kopen. Bij het verwerven van hun monopolie, had het bedrijf er belang bij om een kunstmatige schaarste te creëren door van diamanten een statusobject te maken. En aangezien het mannen zijn die een ring kochten, een beslissing waar veel sociale druk bij komt kijken, werd al snel een makkelijk slachtoffer gevonden.

In dat kader is het ook interessant om op te merken dat wie diamanten heeft gekocht en ze weer kwijt wil, daar veel moeite voor moet doen en er slechts een fractie voor terugkrijgt van de aanschafwaarde. Dit terwijl goud en zilver wel makkelijk verhandelbaar.

Voor een uitstekend artikel over dit onderwerp Diamonds Are Bullshit.

Rand Paul kondigt kandidatuur aan

april 7th, 2015 door

Wat velen al lange tijd vermoeden, lijkt nu te gebeuren. Rand Paul kondigt aan een gooi naar het presidentschap van de VS. Daarvoor moet hij wel eerst de verkiezingen binnen de eigen partij zien te winnen. Het is maar de vraag of hij kan steunen op het zelfde platform als zijn vader. Velen zien Rand als een ‘sellout’, omdat hij partij koos voor Romney terwijl zijn eigen vader nog in de race zat.

Is de VVD liberaal?

april 5th, 2015 door

vvdnietliberaalDe VVD zegt dat ze voor een kleine overheid, lage belastingen en minder regels is. Maar wat wil dat zeggen?

Veronderstel dat slechts twee partijen zijn in de Tweede Kamer: de SP en de PvdA. In dat geval zou de PvdA ineens de partij van de kleine overheid, lage belastingen en minder regels zijn; ten opzichte van de SP in ieder geval. De VVD is dan ook vooral ‘liberaal’ omdat andere partijen nóg socialistischer zijn.

De VVD is de verdediger van de status quo bij uitstek. Bij ieder overheidsprogramma is de tendens altijd dat het een onsje minder mag. Het bestaan van specifieke overheidsprogramma’s staat nooit ter discussie. Neem subsidies voor de cultuur; een liberaal zou zeggen, ‘laat mensen zelf beslissen wat ze wel of niet steunen’. Maar bij de VVD zijn ze niet liberaal. Zo moet de overheid een leidende rol hebben in het cultuurbeleid, zolang subsidies maar iets lager begroot worden dan wat de PvdA wil.

Ook de belastingen willen de ‘liberalen’ niet fundamenteel hervormen. Zo stelde VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dat er bij de invoering van een vlaktaks allerlei inkomensafhankelijke regelingen moeten worden ingevoerd, wat voor de VVD reden was om tegen een vlaktaks te pleiten. In plaats dat men pleit voor een vlaktaks met een belastingvrije schijf voor de lagere inkomens wil men het huidige progressieve belastingstelsel behouden met al haar toeslagen en aftrekposten. Natuurlijk mag het VVD-belastingtarief wel iets lager dan PvdA-belastingtarief. Dat dan wel weer.

Wat dat betreft zijn de VVD en de PvdA prima inwisselbaar. Er zijn geen fundamentele verschillen tussen die partijen. Debatten gaan over gerommel in de marges; of we het budget voor ontwikkelingshulp gaan verhogen met 2 of 3 procent. Fundamentele meningsverschillen zijn er niet of nauwelijks. Ondertussen heeft Nederland één van de hoogste belastingen in de wereld. Je zit al in het toptarief van 52% vanaf een inkomen van ongeveer €60.000,-. Vergelijk dat met Frankrijk waar het toptarief 45% is bij een inkomen van meer dan €150.000,-.

Dat een partij ‘liberaal’ is omdat anderen nóg socialistischer zijn is geen gezonde maatstaf voor liberalisme. Een alternatief zou zijn om te kijken hoe specifieke standpunten zich verhouden tot het liberale gedachtegoed. Het repressieve drugsbeleid dat de VVD voorstaat doet echter vermoeden dat de ‘V’ in VVD staat voor ‘verbieden’. Ook boerka’s en thuisonderwijs mogen wat de VVD betreft verboden worden, wat haaks staat op het liberale idee van individuele vrijheid.

Conclusie: het enige wat de VVD ‘liberaal’ maakt is hun retoriek. Het is altijd fascinerend om te zien hoe de VVD tijdens verkiezingstijd ineens veranderd in een eurosceptische liberale partij, om na de verkiezingen de overheid te vergroten. Zoals de ‘liberalen’ verkiezingsbeloften breken, zo zweren haar kiezers dat ze ‘nooit meer VVD stemmen’. Tot er weer nieuwe verkiezingen zijn.

Zie ook: Met vereende kracht risico’s verzacht

Zijn mensen offerdieren?

april 3rd, 2015 door

Verminder de Russische levensstandaard zodat Russen in opstand komen tegen Poetin, zorg ervoor dat Iraniërs geen medicijnen kunnen kopen en gooi een paar atoombommen op Japanse burgers om meer slachtoffers te voorkomen.

Historicus Wilson Miscamble neemt het in de onderstaande video op voor de beslissing van de Amerikaanse president Truman om twee atoombommen te gooien op de burgerbevolking van Hiroshima en Nagasaki. Volgens Miscamble werd hiermee erger voorkomen omdat de atoombommen een abrupt einde maakte aan de oorlog. Zonder de atoombommen was een landinvasie nodig geweest; wat nog veel meer slachtoffers zou eisen.

Er rammelt een heleboel aan die redenering. Niet in de minste plaats omdat het Japanse regime allang bezig was met haar overgave. Ze hoopten dat de Sovjet-Unie als onderhandelaar wilde optreden om de voorwaarden voor een overgave gunstiger te maken. Toen de Sovjet-Unie de oorlog verklaarde aan Japan was men deze optie kwijt waardoor er niets anders resteerde dan de strijd op te geven.

Zelfs als de Sovjet-Unie geen rol speelde dan is er nog geen gegronde reden om atoombommen te gooien op burgers. Niemand kan in een glazen bol kijken om te bepalen welke actie de meest wenselijke uitkomst heeft. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog waren 67 Japanse steden plat gelegd door brandbommen. Het is twijfelachtig of men vooraf met zekerheid had kunnen zeggen dat de verschroeide aarde na een atoombom veel effectiever was dan diezelfde verschroeide aarde na een brandbom.

Behalve de onzekerheid speelt ook moraliteit mee. Als ieder mens het recht heeft om in vrijheid te leven dan is het onacceptabel om een mens te gebruiken als offerdier. Het bombarderen van mensen omdat ze leven onder een tirannieke overheid is een schending van dat recht; zelfs al zou dat leiden tot ‘wenselijke uitkomsten’. Want wie bepaalt wat een wenselijke uitkomst is? Dat zijn zelden de mensen die geslachtofferd worden.

Libertarisch activisme in Brazilië

april 3rd, 2015 door

Nog geen paar jaar geleden leken de BRIC landen niet te stoppen. Brazilië, Rusland, India en China hadden een enorme bevolking die steeds rijker werd. Inmiddels is Rusland op zijn retour door de vele economische sancties, heeft India haar glans verloren door de verkrachtingsschandalen en zit Brazilië in een recessie. Alleen China doet het nog goed, hoewel de groei daar ook afneemt.

Kim_in_Brazil

In Brazilië zijn ze de huidige president Dilma Rousseff in ieder geval goed zat. Slechts 13% van de bevolking steunt haar beleid. Hoge inflatie, corruptieschandalen en een stagnerende economie veroorzaakten protesten waaraan vorige maand 200.000 mensen participeerden. Het opvallende aan de protesten is dat ze georganiseerd worden door libertarische bewegingen zoals de Free Brazil Movement. Vooral de rol van negentienjarige schoolverlater Kim Kataguiri is bijzonder aangezien hij, ondanks zijn libertarische idealen, gezien wordt als hét gezicht van de protesten. In zijn populaire video´s neemt hij politici en socialistische opinieleiders op de hak. Wat tevens een mooi voorbeeld is hoe vrijheidslievende ideeën worden verspreid via het internet.

Bron: Washington Post

De zoldersessie

maart 30th, 2015 door

Het onderstaande verhaal is geschreven door Thomas de Jonge en is onderdeel van een reeks die eerder verschenen is in de Driemaster, het voormalig ledenblad van de JOVD.

Zachtjes liep hij de krakende trap op naar de zolder, hopende dat de buren hem niet zouden horen. Eenmaal boven gekomen stook hij zijn olielampje aan, liep helemaal naar achteren en dook achter de berging. Daar zou het licht vast niet opvallen. Uit een oude zeemanskist haalde hij een sigarendoosje tevoorschijn met een nog ongeopend pakje Camel Full Flavour. Sigaretten stonden al decennia op de lijst van verboden middelen, maar zijn zolder hadden ze nog niet doorzocht. Hij schonk zichzelf een glaasje jenever in en stak een sigaret op. Daarop besloot hij zich eens
als vanouds te bezatten. Dat konden ze hem tenminste nog niet afnemen, op zijn zoldertje voelde hij zich zo ongelofelijk vrij.

Attic bedroom

Verzonken in gedachten ging hij terug naar vroeger, toen er nog sprake was van enige vrijheid. Hij was toen lid van
de JOVD, een politieke jongerenorganisatie die zich inzette voor vrijheid en democratie. De huidige heersende coalitie in Brussel gebruikt dezelfde woorden, maar het leek alsof de betekenis van bepaalde woorden over de tijd veranderde. Een onschuldig clubje andersdenkenden, zo zag hij de JOVD. Ok, ze hadden bepaalde denkbeelden die tegen het uitbreiden van de taken van de overheid waren, maar dat veel leden van de JOVD op de terroristenlijst zouden komen, dat had hij niet gedacht. De JOVD had al lang zijn liberale roots losgelaten, maar het was in ieder geval nog een clubje dat het niet altijd overal over eens was. Belangrijker nog: in de zoldersessies die door enkele verenigingsleden werden georganiseerd konden zelfs de klassiek-liberalen nog eens van gedachten wisselen.

Hij schonk zich nog eens bij en zette wat muziek van vroeger op. Heel zachtjes, want de sensoren buiten registreren al een geluid van 45 decibel. Zijn maag knorde, maar de drank hielp zijn hongergevoel stillen. Hij haalde morgen wel weer eten op de zwarte markt. Sinds het begin van de week was er een avondklok van kracht. Er waren wekenlange protesten tegen nieuwe privacywetgeving. Dit keer ging het de Europese overheid niet om terroristen, maar om huiselijk geweld. De overheid wilde camera’s in huizen plaatsen om dit tegen te gaan. Dit was voor veel mensen de druppel.

EPD’s, implantaten, een verbod op contant geld, de lijst met verboden middelen en boeken en een camera op elke straathoek. We hadden nu wel door dat het al lang niet meer om onze veiligheid ging, er was inmiddels bijna niets meer dat je überhaupt kon verbergen. Mensen hadden in ieder geval het gevoel dat ze in hun eigen huis dan nog vrij mochten zijn, maar dit laatste beetje vrijheid dreigde nu ook al te worden ingepikt.

Hoe heeft het toch allemaal zover kunnen komen? Destijds waren er veel mensen die waarschuwden voor de gevaren van een uitbreidende macht voor de Europese Unie. Natuurlijk rekende hij zich niet onder de meerderheid van Eurofielen, maar hij had nooit gedacht dat Europa zou uitgroeien tot een brute dictatuur. Begin 21ste eeuw was de Europese Unie niet bepaald democratisch, maar dat het zo ver zou komen…

Uiteindelijk zijn we nu gelijk, maar ten koste van wat? Gelijk zijn we in onze desinteresse, apathie, honger, armoede en gebrek aan vrijheid. Er waren enige tekenen aan de andere kant van de oceaan dat het er aan zat te komen. Door antiterrorismewetgeving in 2007 werden zelfs eigen burgers gezien als terroristen. Wie weet hoe de zaken er daar nu voor staan?

In Europa was de heersende gedachte dat het wel niet met zo’n vaart zou lopen. Maar snel na het tweede referendum in Ierland en de daaropvolgende ratificatie van de nieuwe Europese grondwet was het snel gedaan. In eerste instantie werd het onder een andere naam gepresenteerd, maar al gauw bleek dat de burger het voortaan moest doen met deze grondwet. Het document waarin stond tot waar de macht van de overheid ging was door niemand te lezen en dus ook door niemand te controleren. Door een eindeloze lijst aan tegenstrijdigheden stond er tegenover elk recht van de burger wel weer een beperking van datzelfde recht. De nieuwe wetgeving in combinatie met de economische crisis van 2010, het klimaatplan van 2015 en de sluiting van het reguliere internet in 2018 zorgde voor een ongeëvenaarde onderdrukking en op globale schaal.

Hij moest lachen, als je al die feiten op een rij zet, dan lijkt het gewoon bijna geen toeval meer. Maar goed, zoiets kon toch nooit in scène zijn gezet. Hij stopte even met lachen en werd nu overvallen door een gevoel van weemoed. Door dit soort verboden gedachten moest hij in een keer terugdenken aan de vrienden en familie die niet zo gelukkig waren. Een traan rolde over zijn wangen en hij nam nog een flinke slok. Hij voelde zich een lafaard. Toen hij de boel uit de hand zag lopen besloot hij zich terug te trekken uit het politieke leven, om er vervolgens niet meer over te praten.

Andersdenkenden zoals ontkenners van global warming werden naar heropvoedingskampen gestuurd. Het waren mensen die vragen stelden bij de effectiviteit van de overheid en ook of deze wel altijd in het algemeen belang handelde. Het chippen begon met huisdieren, waarna het werd uitgebreid naar (ex)gedetineerden en pedofielen. De ‘voettussen-de-deur-strategie’ hielp en de wetten werden steeds verder uitgebreid. Toen kwam tien jaar geleden de stap om ook kinderen te chippen om ze zo beter te kunnen beschermen. Het chippen van de overgebleven volwassenen is uiteindelijk niet gelukt en werd uitgesteld. Nog voordat de nationale overheden definitief werden opgeheven, zorgden hun hevige protesten voor dit uitstel.

Zijn gedachten keerden weer terug naar het hier en nu. Hij was nu in ieder geval even vrij. Misschien was er nog wel een stukje vlees te koop op de markt. Bij het eerste ochtendlicht zou hij wel weer op zoek gaan naar eten, nu was hij te moe.

Organisatie politie ondoelmatig

maart 28th, 2015 door

Eerder lichtten we hier uit dat 80 procent van alle aangiftes direct terzijde worden geschoven door gebrek aan personeel. Geld voor ‘meer blauw op straat’ is populair onder politici maar het onderdeel van de politie dat de boeven vangt, de recherche, blijft onderbezet. Volgens adviesbureau AEF is er zelfs een acuut gebrek aan 1700 tot 2000 rechercheurs.

'Je kunt niet van criminelen verwachten dat ze zich aan onze werktijden aanpassen', aldus Princen

‘Je kunt niet van criminelen verwachten dat ze zich aan onze werktijden aanpassen’, aldus Princen

Onderbezetting is niet het enige probleem bij de recherche. Voormalig financieel rechercheur Michiel Princen schreef een boek over zijn tienjarige ervaring bij de recherche. Hierin geeft hij tal van voorbeelden van hilarisch inefficiënte inzet van middelen en talent. Zo was hij, samen met andere financieel rechercheurs en de accountant van het team, vier maanden lang bezig om documenten in te scannen voordat het daadwerkelijk onderzoek kon beginnen. Hoogopgeleid personeel die maandenlang bezig is met het inscannen van documenten. Geld voor het inhuren van goedkope uitzendkrachten was er niet.

Een ander voorbeeld: De politiechef die meedeelt dat alle lopende onderzoeken moeten worden gestopt. Het overwerkbudget was overschreden en er mochten geen overuren meer worden gemaakt. Alle stekkers moesten uit de telefoontaps – maanden aan onderzoek werden weggegooid. ‘Het was alsof chirurgen en het voltallige OK-personeel tijdens een operatie om budgettaire redenen de kamer uit liepen, terwijl er nog iemand op de operatietafel lag’, aldus Princen.

De politievakbond ziet erop toe dat politieagenten kunnen doorstromen naar de recherche. Dat terwijl politieagenten ‘van de straat’ niet altijd de beste rechercheurs zijn, zeker niet in specialistische functies zoals die van financieel rechercheur. Talent wordt op die manier op de verkeerde plek ingezet. Princen geeft het voorbeeld van hoe hij in tal van onderzoeken maandenlang cijfers van bankrekeningen in Excel overtikte.

Bron: Volkskrant, 24 maart.
Zie ook: Boekentip: De veiligheidsmythe

Vrijheid wint terrein

maart 22nd, 2015 door

Economische vrijheid en welvaart zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Landen met een hoge mate van economische vrijheid hebben doorgaans minder kindersterfte, een schoner milieu, hogere inkomens en minder armoede.

Er is dan ook goed nieuws te melden: de trend naar meer vrijheid zet zich door. De Heritage stichting en de Wall Street Journal publiceren jaarlijks welke trends zich voordoen in verschillende landen qua economische vrijheid. Nemen belastingen toe? Hoe zit het met corruptie? Zijn importtarieven verhoogd? Al deze factoren worden bijeen gebracht en daaruit berekenen onderzoekers een score die meet hoeveel economische vrijheid mensen hebben.

Sinds men met de index begon is er vrijwel ieder jaar een stijging waar te nemen in de gemiddelde economische vrijheid in de wereld. De crisis van 2008 zag een daling in deze vrijheid aangezien tal van banken werden genationaliseerd en overheden protectionistische maatregelingen namen. Inmiddels is de gemiddelde vrijheid weer boven het niveau van voor de crisis.

Desondanks leven er gigantisch veel mensen in onvrijheid: 4,5 miljard, oftewel ongeveer 65% van de wereldbevolking. Meer dan de helft van deze mensen leeft in twee landen, China en India, waar de toename in vrijheid beperkt en ongelijk was. Economische hervormingen hadden voornamelijk betrekking op enkele belangrijke sectoren. Desondanks hebben deze beperkte hervormingen een aanzienlijk deel van de bevolking uit extreme armoede getild.

IN-2015-global-regional-trends-chart-1

Economische vrijheid is niet minder belangrijk dan persoonlijke vrijheid. Beide zijn essentieel voor een vrije samenleving en een liberaal ziet amper het verschil tussen de twee. Voor de liberaal is vrijheid de afwezigheid van dwang, ongeacht of het de vrijheid van meningsuiting is of de vrijheid om met anderen te handelen. Overigens is er ook een positieve trends naar meer persoonlijke vrijheid. Zie hier een betoog van de filosoof Michael Huemer.

Bron: Heritage
Zie ook: Waarom sommige landen rijk of arm zijn

Hilarisch. Iraanse Minister te genuanceerd: zender weet zich geen raad

maart 22nd, 2015 door

Wat doe je als zender als jij je sterverslaggeefter op pad stuurt om de Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken te interviewen? Dat prominent in het nieuws brengen, nietwaar? Vooral als blijkt dat een Iraanse official helemaal niet zo een engerd is, zoals Amerikanen altijd door hun leiders wordt is wijs gemaakt. NBC deed echter het tegenovergestelde, ze wisten zich geen raad met de genuanceerde Iraanse Minister en deden het interview maar af in een kort item, zonder verwijzing naar het gehele gesprek.

Bekijk ook dit eerdere item van RT over de werkwijze van MSNBC een zusterzender van NBC. Hoewel deze zender een progressief profiel heeft, blijken zij als het erop aankomt telkens weer de meest oorlogzuchtige taal uit te slaan. Ook recentelijk bleek dat weer eens het geval. 

Doneer voor de verkiezingen aan de LP

maart 16th, 2015 door

De Libertarische Partij (LP) doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht, Gelderland, Friesland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Om een mooi resultaat te behalen zijn donaties van vrijheidslievende mensen hard nodig. Waarom dit bericht nu een aantal dagen voor de verkiezingen op 18 maart? De reden is dat er een gulle donor is opgestaan die donaties wil verdubbelen. Het opgehaalde bedrag zal vervolgens worden gestoken in een campagne op Facebook.

Sinds 2012, met de hulp van gulle donaties van vele sympathisanten, is de LP exponentieel gegroeid, niet alleen in het aantal betalende leden, unieke bezoekers van onze website, Facebook “likes”, Twittervolgers, en verschijningen in de media, maar ook waar het het meeste telt – in het stemhokje.

In 2013 en 2014 behaalde de LP 1% van de stemmen in 3 verschillende gemeenten. Als het ons lukt om een dergelijk resultaat op landelijk niveau te evenaren bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, dan zou dat genoeg zijn voor een ​​zetel in de Tweede Kamer! Aangezien er 150 Tweede Kamerzetels te verdelen zijn, is het behalen van twee derde van één procent van de stemmen hiervoor voldoende.

Ons doel is om de eerste libertarische partij in Europa te worden die een zetel in een nationaal of regionaal parlement haalt. We kunnen dat doel op korte termijn bereiken, maar we kunnen dat alleen doen met de genereuze steun van vrijheidslievende mensen zoals u.

Zie hier de website van de LP.