Archive for juli, 2011

Mogelijk EU vlag op nationale elftal

dinsdag, juli 19th, 2011

Leden van het Europese parlement hebben een voorstel ingediend om de EU vlag voortaan op de shirts van het nationale elftal te drukken.

Nessa Childres, EU-parlementslid en voorstander van het voorstel, zegt, ‘Sportevenementen hebben een groter potentieel om gewone Europeanen te verenigingen onder één gevoel van trots op Europa dan alle verdragen, reguleringen of instellingen bij elkaar’.

Aankomende september zal er een stemming plaatsvinden over het voorstel. Als reactie op het voorstel heeft Struan Stevenson, EU-parlementslid van de UK Conservatieven, een opinie artikel geschreven. Hij vraagt zich af ‘of Europarlementariërs tegen die tijd wakker zijn geworden door de crisis, of dat ze hun tijd blijven verspillen aan dit soort onzin voorstellen’.

Bron: The Telegraph

Interessante documentaire met betrekking tot het versterkte broeikaseffect

vrijdag, juli 15th, 2011

In deze documentaire komen wetenschappers en andere publieke figuren
aan het woord die haarfijn aannames van ‘dubbelgepunnikte bioterroristen’ (ecologisten) falsifiseren. Daarnaast komen zij ook met een eigen gestaafde hypothese die de oorzaak achter de klimaatveranderingen weergeeft. Er wordt ook in gegaan om de ‘groene beweging(en)’ en hoe die in feite anti-mens is. Ik hoop later meer in te gaan op dit laatste.

Voor nu, bekijk hier de docu.;)

‘We hebben belastingconcurrentie nodig om onszelf te disciplineren tegen onze eigen stompzinnigheid’

vrijdag, juli 15th, 2011

Aldus Godfrey Bloom, lid van het Europees Parlement.

Zie ook: De EU als belastingkartel.

Zoals bedrijven concurreren om de euro’s van haar consumenten zo kunnen overheden ook concurreren om de belastingcenten van ‘haar’ burgers. Dit zorgt ervoor dat overheden een prikkel hebben om belastinggeld doelmatig te besteden om zo de belastingen laag te houden.
Een EU belastingkartel kan daarom een van de grootste bedreigingen zijn voor onze vrijheid. Zeker in een tijd waarin de EU steeds verder uitgroeit tot een superstaat.

Burgers zijn slaven

vrijdag, juli 15th, 2011

Kim Tjoa schrijft:

Wij denken vrij te zijn, doen er alles aan om iets van ons leven te maken, doch kunnen niet ontsnappen aan de constante stroom van wetten en regels die ons handelen beperken en die de vruchten van onze arbeid afpakken.

Dit is slavernij in zijn subtielste vorm. Wat dit nu precies met beschaving van doen heeft is mij volstrekt onduidelijk.

Lees verder op Pluspost

Medvedev: ‘Ambtenaarschap populair door corruptie’

donderdag, juli 14th, 2011

Dmitry Medvedev, de Russische president, claimt dat het ambtenaarschap in Rusland populair is geworden door de hoge corruptie in dit land. Een baan als ambtenaar betaald namelijk niet echt goed, exclusief steekpenningen, en echt prestigieus is zo’n baan niet. Dus de enige logische verklaring waarom het ambtenaarschap populair is komt door de mogelijkheden om geld te verdienen door corruptie aldus Medvedev.

In Nederland kennen we niet zoveel corruptie als in Rusland. Toch hoeft corruptie niet altijd negatief te zijn. Op het MV blog hebben we tal van voorbeelden gevonden van overheidsprogramma’s die zo uitgekookt slecht zijn dat het wellicht beter is om een ambtenaar om te kopen dan om bijv. een boete te betalen voor een belachelijke wet, verordening of bemoeienis.

Bij de Nederlandse overheid zijn ze trouwens ook niet altijd vies van corruptie. Zo is er een aangifteplicht voor ambtenaren wanneer ze corruptie vermoeden. In de praktijk grijpt men echter zelden in.

Bron: InOverheid

Privaat onderwijs in sloppenwijken

donderdag, juli 14th, 2011

Marcel Meijer, blogger & leraar, was zelf net zo verbaasd als ik toen ik het rapport van James Tooley las over privaat onderwijs in sloppenwijken. Blijkbaar weet de markt zelfs de armsten van de armsten te bereiken in de wereld.

Dit is interessant omdat veel mensen menen dat privaat onderwijs alleen mogelijk is voor kinderen met rijke ouders. Tooley heeft in zijn onderzoek het tegendeel bewezen. Zelfs in sloppenwijken, waar mensen weinig te besteden hebben, kiezen ouders ervoor om hun kinderen naar school te sturen.

Marcel Meijer heeft als reactie op dit onderzoek een blog geschreven waarbij hij een interessante noot slaat. Juist in een land dat veel armoede kent is het belangrijk om een kleine overheid te hebben. In een arm land moet iedere inwoner immers heel erg spaarzaam zijn met elke cent die ze hebben. Dan kunnen mensen zich geen bureaucraten en politici veroorloven die heel erg wijs beslissen waar ze hun geld aan uitgeven.

De grotere efficiëntie is van essentieel belang in een arm land. Arme landen zijn arm omdat ze een tekort hebben aan productiemiddelen. Alles is er eigenlijk schaars. De overheid produceert niet, maar kan alleen maar herverdelen. Deze herverdeling is echter wel zeer kostbaar. Ervaring leert dat vergelijkbare taken door de overheid voor minstens de dubbele kosten worden uitgevoerd.

Bron: DeVrijeEconomie

Lees ook: Het onderzoek van James Tooley

Lesje economie voor Obama de Opperluddiet

donderdag, juli 14th, 2011

In Amerika begint ook bij de regering Obama door te dringen dat de werkgelegenheid zich niet herstelt en de regering de schuld zal krijgen van een verloren decennium van stagflatie. In paniek probeert men de Zwarte Piet door te schuiven en wijst automatisering als schuldige aan: het komt door die vervloekte geldautomaten.

Lees verder op Het Vrije Volk

 

Overvallen juwelier mag niet discrimineren

maandag, juli 11th, 2011

Hangplek voor Finnen

Het recht om te discrimineren, het recht tot vrije associatie, het recht om zelf uit te maken met wie je wel of niet wilt omgaan is een prachtig recht. Want het voorkomt veel problemen.

Helaas bestaat het niet in Nederland. Een Nijmeegse juwelier die al acht keer was overvallen door Antillianen en Marokkanen zag langzamerhand een duidelijk  patroon in de daders. Marokkanen van zestien jaar hebben meestal geen geld om dure sieraden te kopen maar tonen toch opvallende ‘koopinteresse’.

De juwelier weigert ze dus maar dat gaat zomaar niet, een Nijmegenaar (Havana aan de Waal) heeft inmiddels aangifte gedaan.  Joost Niemöller van DDS schreef erover. 

MeerVrijheid schreef hierover al veel artikelen. Lees bijvoorbeeld het uitstekende artikel: Ter verdediging van vooroordelen.

Gerald Celente: Arabische lente? Wacht maar op de Europese zomer!

zaterdag, juli 9th, 2011

http://youtu.be/FtycAaPop28

Zie ook: Economische groei in de EU. Of het gebrek eraan.

Hoeveel moeten mensen je betalen om het internet op te geven?

zaterdag, juli 9th, 2011

Veel mensen zouden antwoorden dat zo’n bedrag in de miljoenen of miljarden loopt. Of dat het opgeven van het internet voor de rest van ons leven onbetaalbaar is.
Bedenk vervolgens hoeveel een internetverbinding kost. En daar heb je het: een perfect voorbeeld van hoe de markt waarde weet te creëren tegenover (extreem!) lage kosten.

Obama gaat minder meer geld uitgeven

donderdag, juli 7th, 2011

Oostenrijkse economie en Montessori onderwijs

donderdag, juli 7th, 2011

Onderstaand is een interessant interview met professor Albert Loan. Hij stelt dat de ideeën van Montessori veel weg hebben met de theorie van de Oostenrijkse school van de economie. Tot dit inzicht kwam professor Loan door twee invloeden.

Allereerst door de ideeën van Ludwig von Mises dat kennis niet gecentraliseerd is maar eerder verspreid is over alle individuen in een economie. Een andere invloed kwam van Hernando de Soto met zijn baanbrekende onderzoek over de informele economie in ontwikkelingslanden. Deze informele economie wordt ‘informeel’ genoemd aangezien ze geen erkenning heeft van het formele rechtssysteem. Zonder deze rechtsbescherming hebben arme mensen uit ontwikkelingslanden vrijwel geen prikkel om hun bedrijfje te vergroten aangezien dit van de een op de andere dag gestolen kan worden door corrupte ambtenaren.

Maar wat heeft dit met Montessori te maken? Nou, de ideeën van Maria Montessori gaan er ook vanuit dat kennis verdeeld is over individuen en dat hun kennis pas echt tot bloei komt door de erkenning van hun interesses. Uiteindelijk leren mensen het efficiëntst door hun eigen nieuwsgierigheid te volgen. Dit vereist echter een zodanige hoeveelheid vrijheid die je in het reguliere onderwijs niet snel zult vinden.

Zie ook: Hernando de Soto en zijn oplossing voor de wereldarmoede.

De burger is dement

donderdag, juli 7th, 2011

De burger ziet het fout, de overheid weet het beter.

Arabist Hans Jansen meent dat het terecht is dat de overheid de helft van het geld uitgeeft. De burger is immers handelingsonbekwaamheid:

Want in hun toestand van dementie en handelingsonbekwaamheid zouden de Nederlandse belastingbetalers nooit en te nimmer op het idee komen geld uit te geven aan Griekenland, Fatima Elatik, de Amsterdamse Noord-Zuidlijn, GreenPeace, Sargasso, de NOVIB, het KNMI, Pindakaasvloeren, de HBO-bestuurders, de EU, het immigratiebeleid, moskeebouw – ach, de lijst is te lang om op te noemen.

Lees de rest van zijn sarcastische betoog op Hoeiboei.

Obama en de Luddieten

woensdag, juli 6th, 2011

Het is nu alweer bijna een maand geleden dat Obama verklaarde dat automatisering werkloosheid veroorzaakt. Toch horen we slechts een aantal bloggers op Forbes, Fox en libertarische sites over de bizarre zienswijze van de Amerikaanse president.

Tijdens de uitzending van NBC op 14 juni vroeg een journaliste aan Obama waarom er zoveel werkloosheid is in de VS. Obama reageerde daarop dat de VS op dit moment uit een economische recessie komt en het daarom niet zo vreemd is dat er veel werkloosheid is. Hij gaat echter nog verder door te beweren dat er werkloosheid is door automatisering. Zie de letterlijke quote hieronder:

– Why, at a time of record profits, have you been unable to convince businesses to hire more people Mr. President?

Obama: (…) the other thing that happened, though, and this goes to the point you were just making: there are some structural issues with our economy, where a lot of businesses have learned to be a lot more efficient with a lot fewer workers. You see it when you go to a bank and there’s an ATM, you don’t go to a bank teller. Or you go to the airport, and you’re using a kiosk instead of checking in at the gate.

Vrij vertaald:

– Waarom hebt u bedrijven niet weten te overtuigen om meer mensen aan te nemen?

Obama: ”(…) er zijn enkele structurele problemen in onze economie. Een aanzienlijk deel van het bedrijfsleven heeft inmiddels geleerd om efficiënter te werken met minder werknemers. Je ziet dit wanneer je naar een bank gaat; daar zie je een pinautomaat. Of neem het vliegveld; je gebruikt een automaat i.p.v. van een incheckbalie.”

Obama heeft hier dezelfde visie op de economie als de Luddieten in de 19e eeuw. Onder leiding van Ned Ludd probeerden de Luddieten machines kapot te slaan om banen te redden.
Op het eerste gezicht zit hier enige logica achter. Machines kunnen arbeid overbodig maken waardoor mensen ontslagen worden. Zo kijkt Obama naar een bank en ziet hij minder bankmedewerkers. Toch wil dit niet zeggen dat deze mensen dan thuis moeten zitten. Deze mensen kunnen nieuwe, productievere, banen zoeken. Zo hebben de lantaarnaanstekers van vroeger ook allemaal een nieuwe baan gevonden.

Automatisering hoeft niet eens te leiden tot een verlies van banen in de sector die geautomatiseerd wordt. De textielindustrie is hier een bekend voorbeeld van. Zo steeg de productie van textiel enorm waardoor de sector veel groter werd en deze veel meer mensen kon aannemen.

Bron: Cato Blog

Roken alleen op doktersrecept

woensdag, juli 6th, 2011

Steek er nog lekker eentje op


In IJsland weten ze wel raad met de totalitaire overheid.  De gezondheidsminister aldaar wil rookwaar alleen laten verkopen via de apotheker en later ook alleen voor mensen met een doktersrecept.

Lees meer over de plannen in Time