En toen gingen de verkeerslichten uit in Amsterdam

april 27th, 2015 door

Toen onlangs de elektriciteit uitviel in onze hoofdstad, bleef de paniek uit. Mensen schikten zich al snel in het lot zonder enige coördinatie van hogerhand. Zo kwam het verkeer al snel weer op gang ondanks het uitvallen van de stoplichten. Dit fenomeen dat ook wel bekend staat als spontane ordening, trekt de aandacht van de onvolprezen James Corbett, die een lans breekt voor minder regels en meer gezond verstand.

Zie ook MeerVrijheid – Verkeer zonder regels is veiliger

Bevolkingsgroei en innovatie

april 26th, 2015 door

Zeg ‘bevolkingsgroei’ en mensen zullen zeggen dat de aarde overbevolkt raakt. Hoewel bepaalde grondstoffen kunnen opraken is er één grondstof die onuitputtelijk is; menselijke vindingrijkheid. Meer mensen staat gelijk aan meer denkkracht, meer oplossingen voor moeilijke problemen en daarmee meer vooruitgang.

Neem auto’s. Auto’s zijn schoner, efficiënter en veiliger geworden. Ze zijn helaas ook saaier geworden qua uiterlijk. Een gepensioneerde ingenieur Yuan Jingying uit China heeft de taak op zich genomen om de auto opnieuw uit te vinden. Zijn inspiratie deed hij op tijdens zijn werkende leven als vliegtuigbouwer. Zo maakte hij een combinatie tussen een helikopter en een auto. Onderstaand is het resultaat te zien.

innovatie

Het gevaarte is 12.5 meter lang en 2.8 meter hoog. Jingying wil met de auto op vakantie gaan, samen met zijn moeder.

Zie ook: Raken grondstoffen op?

Free Market Road Show komt naar Amsterdam

april 26th, 2015 door

Tal van interessante sprekers komen praten over het gebrek aan economische groei en de oplossing hiervoor. Er zullen twee sessies zijn tot half negen in de avond, waarna er tijd is voor een borrel.

11144920_1556255111265880_5872354018630560963_n

Mede mogelijk gemaakt door belastingbetalers.nl en de liberale jongerenorganisatie LIJP.

Datum: 6 mei
Tijd: 18:00
Locatie:

Keizersgracht 794
Amsterdam

Walter Block: steun Rand Paul

april 26th, 2015 door

Hoewel Rand Paul op niet hetzelfde enthousiasme als zijn vader hoeft te rekenen in libertarische kringen, is het een gemiste kans om hem niet te steunen, vindt Mr Libertarian Walter Block.

Debazine – Nanny

april 25th, 2015 door

Onlangs was ik bij de ESFL conferentie in Berlijn, waar ik een cd kreeg van de heer Emmanuel Martin. Hij heeft een album gecomponeerd en uitgevoerd met libertarische rock. Een mooie aanvulling op de onderstaande tag met meer vrijheidslievende hitjes.

Kinderen leren zelf om te lezen

april 24th, 2015 door

Op 15 maart 2017 weet Diederik Samsom met de PvdA een gigantische verkiezingsoverwinning te behalen. Het eerste speerpunt dat Samsom wet maakt is de verlaging van de schoolplicht. Voor de verkiezing was het gebruikelijk dat de wet bepaalde dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet. Veel ouders namen zich echter voor om kinderen al vanaf 4 jaar naar school te sturen.

Diederik Samsom is straks premier ..

Diederik Samsom is straks premier ..

In zijn verkiezingscampagne stelde Samsom dat hij de schoolplicht wilde verlagen naar 3 jaar. Desondanks wisten veel onderwijskundigen en ambitieuze ouders te lobbyen om de schoolplicht te verlagen naar 3 maanden. Vanaf drie maanden moet ieder kind in overheidsscholen loop- en spraaklessen volgen. Het doel is volksverheffing. Ieder kind zal een gelijke kans krijgen om de Nederlandse taal machtig te worden, ongeacht de wieg waar men geboren is.

Het resultaat verbaasde zowel onderwijskundigen als ouders. Kinderen ontwikkelden loop- en spraakstoornissen. Jaar op jaar werden scholen gevuld met een nieuwe aanwas aan kinderen die tal van stoornissen kregen. Jonge kinderen kregen faalangst omdat ze constant kritiek kregen op hun manier van lopen. De meest treurige gevallen zagen heil in dit systeem omdat ‘wij anders nooit leren lopen’.

De spraakstoornissen waren erger. Kinderen werden in een klas gestopt en moesten daar woordjes reciteren. Woordjes die geen enkele context hadden met hun eigen belevingen. Zij ontwikkelden een diepe haat jegens het gesproken woord. Spreken stond gelijk aan een saaie verplichting. Het is iets dat opgedrongen werd aan hen, niet iets dat ontstond uit hun eigen nieuwsgierigheid om de wereld beter te snappen.

.. maar niet iedereen is even blij

.. maar niet iedereen is blij

Iedereen snapt hoe absurd formele loop- en spraaklessen zijn. Ieder kind leert deze vaardigheden vanzelf. Desondanks zijn er tal van theorieën en hele bibliotheken volgeschreven over hoe kinderen leren lezen. Er zijn zelfs hersenwetenschappers die voorstellen om hersensscans te maken van kinderen om zo het meest passende leesonderwijs aan te bieden.

Psycholoog Peter Gray stelt dat al die opgedrongen lessen zonde van de tijd zijn. Het gesproken woord verschilt in wezen niet van het geschreven woord. Menselijke natuur is zodanig aangepast dat het mechanisme dat kinderen leert spreken ook zorgt dat kinderen leren schrijven en lezen. Hiervan is zeker vandaag de dag sprake van aangezien kinderen zo jong als drie al spelen met smartphones. Zij worden constant blootgesteld aan het geschreven woord en zullen het eerder oppakken dan kinderen van een aantal generaties terug.

Het opdringen van het geschreven woord kan zelfs nadelige gevolgen hebben. Weliswaar zullen kinderen sneller leren lezen maar ze zullen er ook eerder een hekel aan krijgen. Gray heeft een anekdote van een moeder die haar dochter onder druk zette om haar te laten lezen en schrijven. “Nadat ik mijn dochter aandrong om alles wat ze las over te schrijven kreeg ze zo’n gigantische hekel aan lezen dat ze op een dag schreeuwde; laat me met rust!”

Deze moeder realiseerde zich dat haar aandringen contraproductief was en stopte er daarom mee. Op overheidsscholen blijft men daarentegen lesstof opdringen. Daarom formuleerde Gray de zeven principes van leren lezen zonder school.

1. Er is geen kritische leeftijd wanneer ieder kind zou moeten leren lezen.
2. Gemotiveerde kinderen kunnen zeer snel effectieve lezers worden.
3. Pogingen om lezen op te dringen kunnen contraproductief zijn.
4. Kinderen leren lezen wanneer dit waarde heeft voor hen (om hun doelen te bereiken)
5. Lezen is iets dat snel opgepikt wordt tijdens sociale interacties.
6. Sommige kinderen zullen eerder leren om te schrijven dan dat ze gaan lezen.
7. Er is geen “one size fits all” handleiding om kinderen te leren lezen.

Bron: PsychologyToday
Zie ook: Onderwijshervorming: Meer vrijheid of controle?

Is daar iemand aan de lijn?

april 24th, 2015 door

Meer export goed voor Nederland?

april 24th, 2015 door

(..) Roosdorp en Visser zijn het erover eens: “Internationale handel is de kurk waarop NL economie gedreven heeft” en “Meer export, groei van de export, is goed voor Nederland!”Dit is een bekend frame, zo wordt het aan ons verkocht: wat goed is voor bedrijfsleven is automatisch goed voor iedereen. Deze onzin is al meerdere keren doorgeprikt, o.a. door Ewald Engelen. Multinationals wonen de democratie uit. Ze investeren niets, ze betalen geen belastingen en ze zorgen voor een race to the bottom qua lonen.

Het grootbedrijf is niet onze vriend, in werkelijkheid is het onze grootste tegenstander. In het debat zegt Engelen het nog eens onomwonden: Het is kul om het wel en wee van bedrijfsleven gelijk te stellen met welzijn van iedereen. De redistributieve effecten van handel zijn niet toegenomen! Ook Jean Wanningen komt via twitter met het helder tegenargument: Zowel meneer Roosdorp als Berden zegenen #TTIP vanwege de export. Maar 85% van het Nederlandse MKB exporteert nauwelijks en vormt wel 99% van alle bedrijven.

Lees verder  TTIP is een stap in de verkeerde richting | Biflatie.nl.

Ron Paul: Dollar crash en einde VS zeer nabij

april 23rd, 2015 door

Na 22 jaar is hij geen lid meer van het parlement, maar hij laat nog altijd ongezouten zijn mening horen: de Libertariër Ron Paul, wiens zoon Rand volgend jaar een gooi zal doen naar het Amerikaanse presidentschap. Vader Paul waarschuwt dat er al op korte termijn een wereldwijde valutacrisis kan losbarsten en de Amerikaanse dollar zal instorten. Dat zal volgens hem het einde van de Verenigde Staten betekenen.

Lees verder Ron Paul: Dollar crash en einde VS zeer nabij 

‘Almere wil unieke brouwmarkt uit gemeente wegjagen’

april 22nd, 2015 door

Toch vindt de gemeente Almere dat de Brouwmarkt, die op bedrijventerrein Markerkant zit, voornamelijk aan detailhandel doet en om die reden in het winkelcentrum van Almere moet zitten. Om de Brouwmarkt tot verhuizen te dwingen scherpte de gemeente het bestemmingsplan van Markerkant, waarbij het detailhandel onmogelijk maakt. Maar bouwmarkten, waar heel veel mensen ook met zakjes klein spul de winkel verlaten, mogen wel buiten het winkelcentrum op bedrijventerreinen zitten en de doe-het-zelf-Brouwmarkt niet, dat vindt Van Gelder niet eerlijk en onbegrijpelijk.

Lees verder ‘Almere wil unieke brouwmarkt uit gemeente wegjagen’ – Almere – dichtbij.nl – Almere.

Monkeysphere: waarom wij de één als mens zien en de ander niet

april 20th, 2015 door

Een dag van nationale rouw. Veertig lijkkisten die onder toeziend oog van de Ministers en het Koninklijk echtpaar één voor één uit het vrachtvliegtuig worden geladen. Huilende mensen aan de kant van de weg die klappen terwijl een colonne rouwauto’s passeert. Avatars van een zwarte lint waarmee op sociale media medeleven wordt getoond met de nabestaanden. Het is slechts een greep uit de rouw ceremonie ter nagedachtenis van de slachtoffers van de MH17.

Amper een jaar later hoor ik de nieuwslezer van de NOS aankondigen dat er 900 vluchtelingen zijn omgekomen voor de kust van Fort Europa om vervolgens op de zelfde ernstige toon over te gaan op het andere nieuws van de dag: Jan Wouters is de nieuwe assistent trainer van Feyenoord.

Waarom voelen we wel empathie voor toeristen die op weg naar vakantie uit de lucht worden geschoten, maar niet voor vluchtelingen die verdrinken op weg naar een beter leven? Het antwoord: de monkeysphere. (De volgende passages zijn nagenoeg geplagieerd van David Wong).

Stel je neemt een aap als huisdier. Je geeft hem een ooglapje en noemt hem slappy de piraat. Je hangt hier een heel karakter aan op. En samen met de aap speel je zeerover. Denk eens hoe verdrietig je bent als slappy sterft.

Denk nu dat je vier apen als huisdier neemt. Opnieuw hang je aan iedere aap een karakter op. De een heet Alfred en is nogal een alfamannetje, de ander heet Carlos en heeft een speels karakter, dan heb je Ilias de intellectueel onder de apen en Kees de ingetogen aap. Stel nu dat je honderd apen hebt. Op een gegeven moment raak je het spoor bijster. Voorbij een bepaald punt worden het onzichtbare apen. Volgens deskundigen ligt dat getal rond de 150. Met ons apenbrein kunnen we een emotionele binding hebben met maximaal 150 mensen.

So what? Zult u denken. Ik kan toch niet medeleven voelen voor de hele wereld? Nee, dat is het punt eigenlijk. Het eerder genoemde getal is slechts een gegeven. Echter door je bewust te zijn van de monkeysphere besef je hoe snel je eigenlijk iemand die buiten jouw groep valt, in gedachten het mens-zijn ontneemt. Het zijn als het ware eendimensionale figuren.

Omdat wij nooit op een dobberend vlot op weg naar een beter leven, gevlucht voor oorlog en armoede, maar wel in een overvol vliegtuig hebben gezeten op weg naar een verre vakantiebestemming, laat het zich niet moeilijk raden wie in onze monkeysphere thuishoort. En wie buiten de boot valt.

What is the Monkeysphere? | Cracked.com.

Lees ook dit satarisch stuk waarin op treffende wijze hetzelfde punt wordt gemaakt.

Niemand verdient een verdrinkingsdood

april 20th, 2015 door

Veronderstel dat het 1989 is. Het IJzeren Gordijn valt en iedere Oost-Europeaan heeft ineens de mogelijkheid om te vluchten naar het relatief vrije westen. Wat als westerse politici zouden stellen dat het niet ‘praktisch’ is om de muur op de ene van de andere dag weg te halen? Wat als ze stelden dat we mensen toch vooral in de eigen regio moeten opvangen. Wellicht dat die politici de muur weer zouden optuigen omdat ‘het westen’ anders ‘volloopt’ met Oost-Europeanen.

meisje-boot-slachtoffer

Het IJzeren gordijn is nooit gevallen maar eerder verplaatst. Van het Oosten naar het Zuiden. Tienduizenden mensen stierven inmiddels een verdrinkingsdood in de Middellandse Zee. Mensen wiens dromen eindigen in de zee, tot groot genoegen van veel Nederlanders.

Wie ben jij, volgevreten landgenoot, WHO THE FUCK ben jij, dat je blij durft te zijn? Wat denk je nou? Dat ze onderweg waren om jou je huis af te pakken, je baan te ontfutselen, je dochters te verkrachten, je zoons in elkaar te slaan, je retroscooter en je iPhone 6 te jatten en je banden lek te steken? Denk je dat?

Lees hier verder.

James Grant bij Buitenhof

april 20th, 2015 door

De historicus James Grant – al meer dan 30 jaar actief op Wall Street – is een icoon in de wereld van de financiële markten.

Als uitgever van het twee maandelijkse blad voor investeerders Grant’s Interest Rate Observer voorspelde hij de crisis van 2008. Sindsdien heeft hij een onomstotelijke reputatie opgebouwd: geliefd bij de belegger, gewantrouwd door de centrale bankiers en bankiers. Grant is al jarenlang kritisch over het rentebeleid van de FED en de ECB. Ook plaatst hij grote vraagtekens bij het aanzetten van de geldpers van de centrale bankiers. Een analyse over de stand van de economie, Griekenland en de euro.

Bekijk het item op  Buitenhof 19 april: De bed-bad-en broodregeling, Kansen voor rechts en James Grant – Buitenhof.

Borrelen in Utrecht

april 19th, 2015 door

Volgende week is er weer een borrel bij één van de leukste verenigingen van Nederland; de LP Utrecht. Iedereen is van harte welkom.

utrechtborrel

Tijd: 20:00
Datum: Volgende week zaterdag (25 april)
Locatie:

King Arthur
Oudegracht 101
Utrecht

Er zijn overigens meer borrels en evenementen in het land. Zie hier een overzicht.

Socialistische propaganda in de Metro

april 19th, 2015 door

“De waarheid is dat wij rijk zijn, omdat zij arm zijn”, aldus een Noorse modeblogger die keek hoe de arbeidsomstandigheden in een Cambodjaanse kledingfabriek zijn. Ik vraag me altijd hoe dat precies werkt; dat wij rijk zijn omdat anderen arm zijn. Zijn de legers van rijke landen naar Cambodja vertrokken om de welvaart te stelen? Is iedere Cambodjaan verplicht om te werken in een kledingfabriek onder het marktloon?

Daarvan is geen sprake. Veronderstel dat buitenlands bedrijf een kledingfabriek wil beginnen in Cambodja. Hoe krijgen zij de fabriek vol met werknemers? De enige manier is om lonen en werkomstandigheden aan te bieden die beter zijn dan de huidige opties, anders zou niemand er gaan werken. Cambodjanen genieten dankzij deze kledingfabrieken een hogere levensstandaard dan het geval zou zijn bij hun afwezigheid.

flauwekul

Zie ook: HEMA-arbeiders worden onderbetaald