De potentie van vrijheid in het Midden-Oosten

november 27th, 2015 door

“Allemaal potentiële liberalen”, zo schreef iemand sarcastisch op mijn tijdlijn. Er werd gerefereerd aan de vluchtelingenstroom naar Europa. Zo zijn de meeste vluchtelingen aanhanger van de islam, een religie die vijandig zou staat tegenover ‘onze’ waarden. Deze interpretatie is gestoeld op het idee dat een terreurbeweging zoals IS een vertegenwoordiger is van de pure islam. Als dit waar is dan roept dit de vraag op hoe groot de potentie voor vrijheid is in het Midden-Oosten.

Als het vraagstuk ‘de pure islam’ een populariteitswedstrijd is dan weet een islamofascistische terreurbeweging als IS bar weinig strijders aan te trekken. Ter vergelijking: er vochten meer internationale socialisten mee in de Spaanse burgeroorlog van de jaren ‘30 dan dat jihadisten naar Syrië zijn vertrokken. Dat terwijl de islam meer aanhangers kent dan het socialistische geloof ten tijde van Franco. Het liberale gedachtegoed heeft haar aantrekkingskracht allerminst verloren.

Los daarvan is er vanuit theologisch oogpunt ook weinig waaruit zou blijken dat IS de ‘pure islam’ aanhangt. Aangezien de Koran en de Hadith vol zitten met warrige teksten zonder context kan er nauwelijks iets als een ‘pure islam’ uit gefilterd worden. Om er nog iets van consistentie uit te halen was het noodzakelijk om een bepaalde argumentatie (ijtihad) te ontwikkelen, waarmee het kaf van de koren gescheiden kan worden. Waarom een argumentatieleer juist zou zijn werd hevig gedebatteerd. In de negentiende eeuw kwamen er theologen die, beïnvloed door hun studie in Europa, kozen voor een utilistische of ‘rationele’ interpretatie (maslaha). Jamal al-Din al-Afghani (1838 – 1897) en Muhammed ‘Abduh (1849 – 1905) waren de belangrijkste denkers uit die tijd.

al-Din al-Afghani en ‘Abduh hadden een gebruikelijke probleemschets: de islam was in verval en om het herstel in te zetten was het noodzakelijk om terug te gaan naar het fundament van de islam. Wat dat fundament was, daar verschilden uiteraard de meningen over. al-Afghani en ‘Abduh waren van mening dat het fundament van de islam de onderwerping aan de rationaliteit is. Moslims moesten via de rede hun geloof interpreteren (ijtihad). Sultans en andere machtshebbers hadden er daarentegen alle belang bij om islam te interpreteren als volgzaamheid (taqlid).

Westerse ideeën over vrijheid waren essentieel in het gedachtegoed van al-Afghani en ‘Abduh. Zij realiseerden zich dat de islamitische wereld zich nooit kan optrekken aan het westen door slechts haar uitvindingen te kopiëren. De bron van de uitvindingen, de welvaart en de militaire macht kwamen voort uit vrijheid. Het was de vrijheid die mensen de mogelijkheid gaf om hun eigen geluk na te streven dat het succes van het westen verklaard. Helaas namen al-Afghani en ‘Abduh vrijheid niet als uitgangspunt in hun visie. Vrijheid, zowel voor moslims als christenen, was vooral een middel om patriottistische gevoelens aan te wakkeren.

Het gedachtegoed van al-Afghani en ‘Abduh ontketende het aanknopingspunt voor een geheel nieuwe stroming: het secularisme. Een nieuwe generatie denkers stond op die geen politieke rol voor de islam zag en vrijheid, gedefinieerd als de afwezigheid van (overheids)dwang, als uitgangspunt nam. Een voorbeeld is de liberale nationalist Ahmed Lutfi el-Sayed (1872 –1963), die stelde dat vrijheid ‘het noodzakelijke voedsel van het leven is’. Opvallend aan Lutfi el-Sayed is de scherpe maatschappijkritiek die hij uitte over zijn Egyptische landgenoten. Egyptenaren zijn zwak in hun ziel, volgzaam en laten over zich heen lopen. Erger nog: Egyptenaren aanbidden macht. Lutfi el-Sayed walgt bij het idee dat Egyptenaren de komst van Napoleon verwelkomden met gezang. Egypte mist onafhankelijkheid van geest, echte vrijheid.

Lufti el-Sayed had ook een strategie om maatschappelijke verandering te bewerkstelligen: educatie. Het boek van de Franse pedagoog Edmond Demolins (1852 – 1907) had een diepe indruk achtergelaten bij sympathisanten van ‘Adbuh. Demolins stelde in A quoi teint la supériorité des Anglo-Saxons dat het succes van het Britse rijk lag bij educatie. Britten trainden hun jongeren om te leven in de moderne wereld, waarin men individueel initiatief moest tonen. De Franse opvoeding was daarentegen militaristisch en collectivistisch. Lutfi al-Sayyid nam de conclusies ten harte maar zag geen enkele rol voor de overheid weggelegd om hier sturing aan te geven. De koranscholen waren achterhaald maar de machtshebbers waren ook niet te vertrouwen. Alleen scholen die opgericht zijn door particulieren kunnen werkelijk vrij zijn om de rationaliteit te onderwijzen.

Een andere denker die ik wil benoemen is Qasim Amin (1865 – 1908). Amin stelde dat het verval van de islam te wijten was aan de behandeling van vrouwen. Door vrouwen op te voeden als ongeletterde slaven krijg je een gezinssituatie waaruit alleen onwetendheid kan resulteren. Amin gebruikte zorgvuldig voorbeelden uit de koran en andere teksten om zijn betoog te onderbouwen en vandaag de dag zouden zijn conclusies erg conservatief aandoen. Amin stelt bijvoorbeeld nergens dat er een politieke rol voor vrouwen zou moeten zijn.

Ondanks zijn voorzichtige stijl veroorzaakte Amin’s boek een storm van verontwaardiging. Binnen enkele maanden na de publicatie van zijn boek kwamen er tal van boeken en pamfletten uit, waarbij sommige Amin’s analyse steunden en andere die aanvielen. Het interessante is de reactie die Amin vervolgens schreef aan zijn critici. Amin gebruikte niet langer de islam als onderbouwing voor zijn betoog maar westerse filosofie. De schrijver Hourani schreef dat het leek alsof ‘de islamitische stellingen uit elkaar vielen en een compleet ander bouwwerk tevoorschijn kwam’.

Het kan niet onderschat worden hoe belangrijk ideeën zijn voor maatschappelijke verandering. Veel mensen denken dat de politiek maatschappelijke verandering aanstuurt. De politiek is echter een volger van de publieke opinie. Het zijn de intellectuelen die nieuwe ideeën aandragen. Vervolgens nemen journalisten, leraren en andere opiniemakers academische ideeën ter harte en maken de vertaalslag naar publieke opinie. Het is deze verandering in publieke opinie die de politiek aanstuurt en niet andersom.

Het bovenstaande roept de vraag op waarom het Midden-Oosten niet dezelfde liberale revolutie heeft meegemaakt als het westen. Het antwoord hierop is te vinden in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Het klassiek-liberale gedachtegoed raakte uit de gratie, zowel in het westen als in het Midden-Oosten. Het verschil is dat het klassiek-liberalisme lang genoeg invloed heeft gehad in het westen om permanente verandering in haar instituties te bewerkstelligen. Die liberale trein lijkt het Midden-Oosten gemist te hebben. Latere denkers namen ongezonde vormen van nationalisme aan, waarbij niet langer vrijheid maar collectivisme de boventoon voerde. Dit seculiere en collectivistische nationalisme culmineerde uiteindelijk in de zesdaagse oorlog met Israël, waarbij de laatste won en het Arabisch nationalisme van ellende uit elkaar viel.

De laatste jaren lijkt die liberale trein lijkt met enorme vertraging alsnog aan te komen. Het grootste succesverhaal van de Arabische Lente is het feit dat Tunesië een democratie is geworden. Verwachtingen over de Lente waren aanvankelijk hooggespannen. Het viel echter niet mee om beter bewapende regimes omver te werpen en waar dat lukte sprongen beter georganiseerde islamofascisten in het machtsvacuüm. Desondanks is verandering op de lange termijn onvermijdelijk wanneer Tunesië een succes wordt en het overgrote deel van het Midden-Oosten naar meer vrijheid blijft verlangen.

Krant publiceert beelden van wapens in vrachtwagens Turkse inlichtingendienst

november 27th, 2015 door

De Turkse krant Cumhuriyet (Cumhuriyet heeft de link inmiddels verwijderd, nadat de Turkse telecomautoriteit dreigde met juridische stappen en het blokkeren van de website van de krant) heeft vrijdag een video en foto’s gepubliceerd van de vrachtwagens van de Turkse inlichtingendienst (MİT) die in januari vorig jaar werden gestopt en doorzocht in Adana, in het zuiden van Turkije. Op de beelden zijn wapens en munitie te zien die, volgens de vrachtwagenchauffeurs en officieren van justitie die opdracht gaven voor de doorzoeking, zijn vervoerd naar IS en soortgelijke terreurgroepen die actief zijn in Syrië.

Bron: Krant publiceert beelden van wapens in vrachtwagens Turkse inlichtingendienst

| Zaman… – Linkis.com

Wakkere reaguurders kiezen massaal partij voor Rusland

november 25th, 2015 door

Ondanks de voortdurende NAVO-propaganda, lijken Nederlanders in overweldigende meerderheid de kant van Rusland te kiezen in het conflict met Turkije. Dat blijkt tenminste als wij de reaguurders-panelen van de Telegraaf doorlezen. Bijna alle commentaren maken duidelijk dat men heel goed beseft dat NAVO-lid Turkije heimelijk ISIS steunt, waar Rusland wordt gezien als diegene die daadwerkelijk korte metten maakt met de terreurorganisatie die onder andere verantwoordelijk voor geacht voor de recente aanslagen in Parijs, Libanon en het neerhalen van een Russisch vliegtuig.

VS en NAVO steunen Turkije|Binnenland| Telegraaf.nl

Wat een triomf van de alternatieve media waar herhaaldelijk de bedenkelijke rol van Turkije aan de orde kwam. In dat licht wijs ik u nogmaals op dit artikel van Pamela Hemelrijk uit het pré-internet tijdperk. Het is het verhaal van een journaliste die ontdekt dat de NAVO gesjoemeld heeft met bewijs om de Serviërs van massamoord te betichten, maar haar verhaal nergens gepubliceerd krijgt.

“Turkije is staatsponser van terreur”

november 25th, 2015 door

Na het neerhalen van een Russiche gevechtvliegtuig over het Syrisch luchtruim, wordt eens te meer duidelijk aan wiens kant Turkije in het conflict staat met ISIS. Voor de lezers van dit blog geen verassing. Zowel Joseph Paul Watson van infowars als Syrian zetten nogmaals de kwalijke rol van de Turken uiteen in onderstaande video.


Iedereen heeft een baas

november 23rd, 2015 door

Zelfs de CEO van een multinational heeft een ‘baas’.

Zo moet de CEO verantwoording afleggen aan de investeerders. Veel belangrijker is de verantwoording die CEO’s hebben aan hun klanten. Wanneer je de behoeften van de klanten niet centraal stelt dan kunnen klanten hun geld elders besteden. Dit in tegenstelling tot een monopolist zoals de overheid, die financiering van haar activiteiten verplicht stelt. Libertariërs maken dan ook graag onderscheid tussen de vrijwillige (private) sector en de dwangmatige (publieke) sector.

Aan deze wijsheid moest ik denken toen ik het onderstaande nummer luisterde. Een eend vraagt iedere dag aan een limonadeverkoper of hij druiven verkoopt. De limonadeverkoper wil zich niet aanpassen maar vanuit het winstmotief (of is het irritatie?) besluit hij om zijn assortiment uit te bereiden.

Terreur in Brussel

november 23rd, 2015 door

Toen het fenomeen van de Belgische Syriëstrijders zich in het midden van 2012 begon te manifesteren klonken er het eerste jaar in onze pers zo goed als alleen maar instemmende geluiden. De meest schokkende was natuurlijk die van professor Rik Coolsaet die het in Terzake op de televisiezender Canvas had over ‘idealisten’ die geen enkele burger kwaad berokkenen en alleen de veiligheidsdiensten van de regering viseren.

Lees complete artikel: Terreur in Brussel | Willy Van Damme’s Weblog

Politica met hersens staat op

november 22nd, 2015 door

Was het eerst senator Dick Black, nu is het congress-lid Tulsi Gabbard die zinnige dingen dingt. Tegenover CNN-presentator Wolf Blitzer verklaart ze dat de onwettige pogingen van de CIA om de soevereine regering in Syrië omver te werpen contraproductief gebleken zijn. Niet alleen bracht het islamitische radicalen aan de macht die onze vijanden horen te zijn, ook riskeert de VS daarmee een Derde Wereldoorlog met Rusland.

Met verwijzing naar eerdere interventies in Libië en Irak is duidelijk dat een staat in chaos vervalt en terroristen het vervolgens voor het zeggen krijgen. Ook noemt ze de acties van de regering bij herhaling onwettig omdat de Amerikaanse grondwet bepaalt dat het parlement (senaat+congres) goedkeuring voor een oorlog moet verlenen. Die ontbreekt echter in dit geval.

“Minder wiskunde maakt economie-onderwijs relevanter”

november 21st, 2015 door

Ongelijkheid, geopolitiek, bubbels, schuldopbouw, financiële crises en vraaguitval worden genegeerd in de dominante macro-modellen. Toegegeven: deze zaken worden niet in alle modellen genegeerd. Maar als ze dan aan bod komen, gelden ze als ‘speciale’ gevallen of exotische uitbreidingen. En: wat meer is, om de modellen overzichtelijk te houden, kunnen deze zaken nooit in samenhang worden geadresseerd

Lees volledige artikel: Minder wiskunde maakt economie-onderwijs relevanter | Univers

Oprichting Federal Reserve mijlpaal voor bankiers

november 21st, 2015 door

Omdat de oprichting van centrale banken zo belangrijk is geweest voor de machtsbasis van de huidige elite ga ik in dit artikel dieper in op de totstandkoming van de Federal Reserve. Er waren al eerder pogingen gedaan een centrale bank op te richten in de VS die mislukt waren. Het was voor de bankiers dan ook bittere noodzaak dat het begin 20e eeuw wel zou slagen omdat anders de kansen misschien wel voorgoed verkeken waren en de VS zich monetair onafhankelijk verder had kunnen ontwikkelen. Wie weet hoe de we

Lees complete stuk: Oprichting Federal Reserve mijlpaal voor bankiers | Biflatie.nl

Ben Swann: Amerikaanse overheid wilde dat Syrië ten prooi zou vallen aan ISIS

november 20th, 2015 door

In zijn realiteitscheck gaat Ben Swann dieper in op enkele documenten, waar ik al eens eerder ruchtbaarheid aan gaf, van het Pentagon waarin onomwonden staat de oppositie in Syrië louter bestond uit religieuze fanatici. Hun gedachtegoed is de basis van ISIS.

De Amerikaanse overheid, gesteund door Qatar, Turkije en de Saudi Arabië, wist dus heel goed waarmee ze bezig was. Het plan was het stichten van een kalifaat in Oost-Syrië om hiermee de Syrische regering te verzwakken. Frappant is dit aspect amper belicht wordt in de reguliere media. Die framen het liever in het welbekende III-debat (Islam/Immigratie/Integratie).

De Correspondent praat het frequente weglopen van TBS’ers goed met prachtige cijfermanipulatie

november 19th, 2015 door

De wens is de vader van de gedachte; al dat gedemoniseer van vluchtelingen, TBS’ers, moslims, arme ‘zwarte’ vrouwen, tosti-ijzers en semi-aquatische zoogdieren, dat moet eens stoppen. Naast het rechtse gebral in de media en de internets is er ook goede, geëngageerde kwaliteitsjournalistiek van De Correspondent. Daar pakken ze de juiste cijfers erbij, zetten ze het in perspectief en laten ze zien dat compassie, open grenzen en oneindig gratis geld toppie joppie is. Not.

Lees de hele bijdrage : De Correspondent praat het frequente weglopen van TBS’ers goed met prachtige cijfermanipulatie | 925.nl

Lees ook De onthutsende feiten rond TBS

Pijnlijk. Amerikaanse regering raaskalt over Rusland

november 18th, 2015 door

In deze video wordt pijnlijk duidelijk wat er gebeurt als een echte journalist vragen stelt. Tijdens een persconferentie beweert admiraal John Kirby dat Rusland (opzettelijk) burgerdoelen in Syrië bestookt en noemt daarbij een ziekenhuis. Dit wekt de aandacht van de RT-verslaggeefster die om opheldering vraagt. Dan ontstaat een gênante situatie waaruit blijkt dat functionaris zijn claims niet hard kan maken.

Anne Frank schreef boek niet alleen

november 17th, 2015 door

Tenminste, dat is de mening van de Anne Frank stichting. Via deze juridische kunstgreep probeert men te voorkomen dat het werk in het openbare domein terecht komt. De auteurswet bepaalt namelijk dat zeventig jaar na iemands overlijden het auteursrecht komt te vervallen, waardoor iedereen het werk kan uitgeven.  Echter, door de vader als medeauteur aan te dragen, die pas in 1980 stierf, vangt deze termijn pas in 2050 aan. Zo kan de Anne Frank stichting nog jarenlang de royalty’s opstrijken.

Weinig smaakvol als je bedenkt dat de kracht van haar werk juist ligt in het beschrijven van de gebeurtenissen terwijl die ogenblikkelijk gebeurden. Door te suggereren dat haar vader een aandeel in haar werk had, erken je postuum dat er geschiedsvervalsing is gepleegd. De Anne Frank stichting bezoedeld daarmee haar erfenis.

Source: Publisher Claims The Diary of Anne Frank Was Co-Written by Her Father | Flavorwire

Lees ook Anne Franks dagboek 70 jaar

En De hypocrisie van Mickey Mouse

Een analyse die je nooit op Nieuwsuur zou zien

november 16th, 2015 door

Onderstaande video moet u niet één maar twee of drie keer zien. Auteur Gearoid O Colmain legt haarfijn de achtergronden van de aanslagen in Parijs uit.

Wie eenzijdig de schuld bij moslims legt, zoals thans de sfeer in het land is, heult onbedoeld met de vijand mee. De oorlog tegen terreur is van buitenaf georchestreerd door de Navo, net zoals het conflict in Syrië tegen de burgerbevolking van buitenaf gepland is, meent hij. De Europese bevolking moet begrijpen dat er een oorlog tegen hen in de maak is met als doel om ze aan een nieuwe wereldorde te onderwerpen. Die is niet in hun belang, maar dient slechts het belang van een kleine elite. Dit is een vorm van nieuw imperialisme waarbij zoveel mogelijk interne tweedracht gezaaid wordt tegen natiestaten. In het bijzonder tegen de staten die deze orde verwerpen. Dit gebeurt via proxygroepen die dood en verderf zaaien. Hij spreekt over de Amerikaans-Israelische hegemonie.

In werkelijkheid is er geen oorlog tegen terreur. IS is een creatie van de Amerikaanse inzichtendienst, waar hij vervolgens verwijst naar overheidsdocumenten waar in dit blog al eerder aandacht is besteed. Nu Rusland aan de winnende hand is en IS in een mum van tijd lijkt op te rollen, gooien ze het over een andere boeg. Militanten komen Europa binnen via de vluchtelingenstroom om hier terreurdaden te plegen.

De elite is bang voor de alternatieve media en zal alles in het werk stellen om mensen monddood te maken die hier kritische kanttekeningen bij plaatsen. Verhalen van leraren die hun baan verloren omdat zij het in hoofd haalden het buitenlands beleid van hun regering in twijfel te trekken, zijn al bekend.

Jeugdzorg vergeven van onderbetaalde krachten: 16 uur per week werken voor vijftig euro per maand

november 15th, 2015 door

Onderbetaald is het nieuwe betaald, zeker wie aan de slag wil in de GGZ. Dat merken jonge basispyschologen, en zij zijn niet de enige gedupeerde groep. Afgestudeerde orthopedagogen melden ons een wildgroei aan werkervaringsplekken: banen waar afgestudeerden tegen een geringe vergoeding hun CV op kunnen bouwen.

Lees de hele bijdrage: Jeugdzorg vergeven van onderbetaalde krachten: 16 uur per week werken voor vijftig euro per maand