Patrick Moore: Geen bewijs opwarming aarde

september 30th, 2014 door

Ecoloog Patrick Moore stelt dat er geen correlatie is tussen CO2 emissies en de gemiddelde temperatuur op aarde. Hiervoor kijkt Moore naar een andere tijdschaal dan de meeste wetenschappers – die de focus leggen op een periode van duizenden jaren. Moore kijkt daarentegen naar het verband tussen CO2 en temperatuur over een periode van honderden miljoenen jaren, waarbij geen correlatie is te zien tussen CO2 en de gemiddelde temperatuur.

Desondanks stijgen de CO2 emissies wel. Geen reden om je zorgen over te maken, aldus Moore. Zo hebben planten CO2 nodig om te groeien. CO2 emissies kunnen nog vele malen hoger voordat planten hun groeimaximum hebben bereikt. Ondertussen is elke stijging van CO2 emissies positief; dit versnelt de plantengroei waardoor we meer voedsel kunnen verbouwen.

Moore is een voormalig leidinggevende bij Greenpeace maar stapte uit de organisatie door zijn afwijkende visie op natuurbescherming. Verder is Moore is voorstander van nucleaire energie en genetisch gemodificeerd voedsel.

Edin Mujagic over deflatie angst

september 29th, 2014 door

Monetair econoom Edin Mujagic stelt in de onderstaande video dat deflatie verwelkomt moet worden.

Deflatie is wereldwijd de norm geweest onder de goudstandaard. De productiviteit nam toe terwijl de geldhoeveelheid constant bleef – waardoor de prijzen daalden en de koopkracht toenam. Je kon met je zilveren guldens steeds meer kopen. Zelfs vandaag de dag zien we prijsdalingen (deflatie) in consumentenelektronica. Desondanks stellen weinig mensen de aankoop van een nieuwe laptop of smartphone uit omdat deze volgend jaar goedkoper is. Zelfs als mensen hun uitkopen uitstellen door deflatie, dan is het onwaarschijnlijk dat mensen hun aankopen voor eeuwig zullen uitstellen.

Inflatie steelt daarentegen de waarde van het geld, aldus Mujagic. Zelfs met wenselijk geachte inflatie van 2% verlies je een kwart van de waarde van je geld binnen 10 jaar. Mujagic stelt dat inflatie verantwoordelijk is voor de geringe groei in de levensstandaard van mensen met een vast inkomen. Ook stelt hij dat het ons monetaire systeem gebaseerd op geldontwaarding niet voor eeuwig door kan gaan.

Zie ook: Wie er baat heeft bij inflatie & Een centraal geplande crisis

Syrië en Irak – De waanzin heerst

september 27th, 2014 door

Waar men vroeger bewust zweeg over de terreur van de salafistische jihadisten in Syrië en alle gruwel op conto van de regering van president Bashar al Assad duwde is het nu zonder enige remmen voluit tegen Jabhat al Nusra en ISIS. En ook nu gaat men weer in overdrive. Alles is toegelaten.

Diezelfde politici en media die in augustus 2013 na die gifgasaanval opriepen om de regering in Damascus aan te vallen, roepen nu nog luider op tot actie tegen ISIS. Het is hysterie van een zelden gezien niveau.

En terwijl veel van deze heren en dames zelfs al van bij het begin van de oorlog tegen Syrië in de lente van 2011 opriepen tot bombardementen om in navolging van Libië ook de Syrische overheidsstructuur te vernielen eisen zij nu eenstemmig bijna dat men die rebellen kordaat aanpakt. De anderen in deze oorlog.

Lees verder Syrië en Irak – De waanzin heerst | Willy Van Damme’s Weblog.

“Mensen staan niet te wachten op nog een oorlog”

september 27th, 2014 door

Ron Paul spreekt vanaf minuut 2.

Hoe de overheid geld uitgeeft

september 25th, 2014 door

Volgens de Amerikaanse econoom Milton Friedman zijn er vier manieren om geld uit te geven. Je eigen geld aan jezelf, je eigen geld aan anderen, andermans geld aan jezelf en andermans geld aan anderen. Bij de eerste manier let je op zowel kosten als kwaliteit. Bij de volgende twee alleen op kwaliteit of op kosten en bij de vierde let je niet op kwaliteit of kosten. Die laatste manier is zoals de overheid geld uitgeeft.

Een mooi voorbeeld hiervan zien we in de onderstaande video. Lokale overheden gooien lustig subsidie tegen een veerpont aan, waardoor de totale hoeveelheid aan subsidie de kostprijs van de veerpont sterk overstijgt.

Voornamelijk lege gebouwen doelwit bombardementen VS

september 25th, 2014 door

Bij het volgen van wereldpolitieke gebeurtenissen, ben ik inmiddels tot een simpele conclusie gekomen: niets is wat het lijkt. Dat geldt vooral waar het Syrië betreft.

De VS deed niks toen schipladingen vol Jihadisten het land binnen kwamen om er dood en verderf te zaaien. Sterker nog, de aanslag op de Amerikaanse ambassade in Benghazi Libië (2012) leerde ons dat de VS actief de jihadistische rebellen van wapens voorzag.

Inmiddels opereren deze rebellen onder de ISIS-vlag en zijn ze opeens staatsvijand nummer 1. Dit is vreemd omdat het Syrisch regeringsleger hier al jaren tegen vecht. Een bondgenoot zou je zeggen. Echter, de VS wilde uitgerekend vorig jaar in Syrië militair interveniëren om de seculiere regering om ver te werpen. Dit na een vaag verhaal over het gebruik van chemische wapens waar later inderdaad niks van waar bleek.

De laatste wending in dit bizarre plot is dat de VS besloten heeft ISIS doelen met luchtbombardementen te bestoken. Als wij Westerse politici en de media moeten geloven is ISIS daarmee met de grond gelijk gemaakt; tenminste is daarmee een begin gemaakt.

Een CNN-verslaggeefster gaf een opmerkelijk detail prijs, waar de anchor Wolf Blitzer niet verder op in ging. Namelijk dat de doelwitten voornamelijk lege gebouwen betrof.  Ongeveer twee a drie weken voor de bombardementen verlieten ISIS-strijders deze posities om zich met de lokale bevolking te mengen. Mogelijk waren ze tijdig gewaarschuwd. Het duidt er in ieder geval op dat de huidige militaire campagne niks anders is dan een grote show. Nogmaals, niets is wat het lijkt.

US Bombed ‘Empty Buildings’ in Airstrikes on ISIL in Syria.

Lees ook 6 Ways Obama Contradicts Himself in Waging War on ISIS – Reason.com.

Feminisme vs. de waarheid

september 23rd, 2014 door

Er is de laatste tijd nogal wat kritiek dat slechts 10% van de directiefuncties worden opgevuld door vrouwen. Veel politici hebben zich als doel gesteld dat dit de aankomende jaren 30% moet worden. Als bedrijven hun best niet doen om dit binnen aanzienlijke tijd te halen komt er wellicht een vrouwenquotum.

Kijken we naar de arbeidsparticipatie van vrouwen dan valt op dat ongeveer 30% van de werkende vrouwen een voltijdbaan heeft. De rest maakt geen kans omdat je niet met een parttime baan ergens aan de top komt. Dus 30% van de vrouwen maakt wél kans op een topfunctie, oftewel 15% van de totale voltijd werkende beroepsbevolking.

Tel daarbij op dat directiefuncties doorgaans worden opgevuld door oudere heren (dus mensen met veel ervaring), dat de arbeidsparticipatie van vrouwen vroeger lager was (dus een minder grote poel van mensen met ervaring) en dat vrouwen doorgaans andere beroepen hebben. Dan lijkt die 10% vrouwelijke directieleden zo gek nog niet.

Christina Hoff Sommers stelt in de onderstaande video dat feministen mythes verspreiden zoals het glazen plafond en de kloof tussen de gemiddelde lonen van mannen en vrouwen. Feministen hebben m.i. wel een punt wanneer ze stellen dat we niet te snel een waardeoordeel over iemand moeten vellen op basis van geslacht. Deze vorm van de seksisme kan een barrière vormen waardoor mensen hun geluk niet nastreven.

Neoliberalisme: Een politieke fictie

september 21st, 2014 door

Het neo-liberalisme lijkt het moderne kwaad te zijn. Een graaicultuur, consumentisme, de kredietcrisis, individualisering, verschraling van sociale contacten, de afbraak van sociale voorzieningen – het zouden slechts enkele manifestaties zijn van het leed dat neoliberalisme heet.

De analyse veronderstelt dat er inderdaad zoiets is als een neoliberale ideologie, dat er schrijvers, wetenschappers, en denkers zijn die het neoliberale gedachtegoed hebben vormgegeven en dat er politici en bestuurders zijn die die ideologie vervolgens in beleid hebben weten te vertalen.

Martin van Hees is één van de auteurs van Neoliberalisme: een politieke fictie, dat vorige maand bij Boom is verschenen. De auteurs betogen dat de anti-neoliberale retoriek niet deugt: er is geen neoliberaal gedachtegoed en voor zover de term verwijst naar specifieke beleidsontwikkelingen, gaat het vooral om ontwikkelingen die niets met liberale uitgangspunten te maken hebben of er zelfs haaks op staan. In de lezing zal Martin van Hees deze stelling toelichten. Hij zal daarbij in het bijzonder ingaan op de verschillen en overeenkomsten tussen klassiek liberalisme, libertarisme, en (vermeend) neoliberalisme.

Martin van Hees (1964) is filosoof en politicoloog. Hij is hoogleraar Ethiek aan de Vrije Universiteit en was eerder verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn onderzoek richt hij zich op de filosofische grondslagen van het liberalisme, met speciale aandacht voor de analyse van vrijheid, rechten en verantwoordelijkheid.

Datum: Dinsdag 21 oktober 2014
Tijd: 20:00 (inloop 19:30)
Locatie:

Café Heffer
Oudebrugsteeg 7
1012 Amsterdam

Bron: Facebook

Students For Liberty Amsterdam

september 21st, 2014 door

Aankomende zaterdag zal Students For Liberty en LIJP, de libertarische jongerenorganisatie, voor het eerst een seminar organiseren in Amsterdam. Op het moment zijn er meer dan 100 aanmeldingen voor een dag vol met discussies en prikkelende lezingen. Voertaal zal in het Engels zijn. Onderstaand is een overzicht van het programma weergegeven.

ESFL-Logo

08.30-09.30 Breakfast @ Oudemanhuispoort

09.30-10.20 Opening Keynote: Sam Bowman – Open Borders

10.30-11.15 Breakout I
1a The economic foundations of liberalism – Lode Cossaer
1b Drug legalisation and prohibitions – Deborah Bruin
1c Why Europe needs Objectivism – Yernaz Ramautarsing

11.30-12.30 Breakout II
2a Free market feminism & liberty – Caroline Devine
2b Sudbury Education: Freedom for children – Christel-Hartkamp Bakker
2c Why socialism by necessity involves a reign of terror – Dion Reijnders

12.30-13.15 Lunch @ Oudemanhuispoort

13.15-14.00 Keynote 2: Marco Ricca – Hacktivism

14.15-15.15 Debates
3a Minarchism vs anarchism – Yernaz Ramautarsing vs Victor van der Sterren
3b Panel Debate: What is liberalism? – JOVD vs JD vs LIJP

15.30-16.30 Breakout III
4a Profit: Is it a fact or an opinion? – Erwin Vink
4b Piracy and private defense – Pieter Rademakers
4c Conservatism & Tocqueville – Melvin Schut

16.45-17.30 Final Keynote: Boudewijn Bouckaert – Liberalism & Property

18.30-20.30 Communal dinner @ Chicanos

21.00- Social

Datum: 27 september
Tijd: 8:30 tot 20:30 (waarna een borrel)
Locatie: University of Amsterdam
Kosten: gratis, aanmelden kan hier
Sponsor: Rising Tide Foundation
Kledingcode: Business casual

Bron: ESFL

Mises Conferentie – zaterdagmiddag 25 oktober 2014

september 21st, 2014 door

mises-bijeenkomstHet belooft weer een prikkelende en informatieve dag te worden bij de Mises Conferentie.

Meer informatie is hier te lezen.

Aanmelden kan in via dit formulier.

Venezuela: vingerafdrukken voor boodschappen

september 21st, 2014 door

Critici van een vrije markt economie doceren graag op het fenomeen van marktfalen. Voorstanders van de vrije markt wijzen vervolgens op het veel grotere gevaar van overheidsfalen.

Socialism breadlines

De gehele economie van socialistisch Venezuela is hier een voorbeeld van. Hoge inflatie, lege schappen in de supermarkten en een repressieve overheid die iedere vorm van ondernemerschap kapot reguleert. Een concreet voorbeeld van hoe dit overheidsfalen werkt is te zien in het voedselbeleid van de Venezolaanse overheid. Om voedsel voor iedereen betaalbaar te maken zijn er maximumprijzen ingesteld. Het gevolg hiervan waren lege schappen omdat het niet meer rendabel was om bepaalde producten te verkopen.

Om dit overheidsfalen op te lossen werd vervolgens besloten om het voedsel te subsidiëren. Door de kunstmatig lage voedselprijzen was het echter heel aantrekkelijk om voedsel te exporteren. Dus besloot de Venezolaanse overheid overheid om haar falen op te vangen met een exportverbod. Natuurlijk waren er al snel smokkelaars die besloten om het voedsel uit het land te smokkelen.

Dus wat deed de overheid om dit probleem op te lossen? Zij besloot om de grenzen bij nacht dicht te gooien door 17,000 militairen langs de grens te stationeren. Ook is het nu verplicht om je vingerafdruk te scannen bij de supermarkt zodat je niet ‘teveel’ koopt, dat zou men immers uit het land kunnen smokkelen. In plaats dat de Venezolaanse overheid stopt met het interveniëren in de economie creëert ze problemen die alleen maar vragen om meer interventie (lees: minder vrijheid).

Bron: BBC
Zie ook: Venezuela nationaliseert toiletpapierfabriek

Lessen van het Schotse referendum

september 21st, 2014 door

Op 18 september had de Schotse bevolking de kans om te stemmen voor secessie van de UK. Ondanks het feit dat een meerderheid van de Schotten tegen onafhankelijkheid stemde waren er positieve resultaten geboekt. Zo gaf dit referendum mensen eindelijk de kans om te stemmen over iets dat zinvol was. Sinds het verdrag van Lissabon zijn politici nauwelijks meer warm te krijgen voor een referendum. Kiezers zouden dan de ‘verkeerde’ keus kunnen maken.

Scottish independence vote

Een ander positief resultaat is dat meer regio’s zullen aandringen op een referendum om zo de kans te krijgen om hun eigen landje te stichten. Politici zijn hiervoor als de dood en zijn daarom geneigd om concessies te doen voor meer lokale autonomie, zoals ook gebeurde bij het Schotse referendum. Er is dus sprake van een win-win situatie, waarbij zowel een ‘ja’ of een ‘nee’ stem meer autonomie oplevert.

Libertariërs zijn doorgaans voorstander van secessie/decentralisatie. Dankzij secessie kunnen mensen veel makkelijker “stemmen met hun voeten”. Dit wil zeggen dat mensen kunnen verhuizen naar het politieke systeem dat hen aanstaat. Hierdoor zal er ook meer concurrentie ontstaan tussen verschillende jurisdicties om de publieke middelen zo effectief mogelijk te besteden. Zwitserland is een uitstekend voorbeeld van hoe decentraal bestuur werkt.

Bovendien is de kans groter dat je de uitkomst kunt veranderen van een lokale verkiezing dan van een Europese. Dit heeft ook weer invloed op de voorlichtingskosten die kiezers ervaren. Wanneer het niets uitmaakt of je nu stemt of niet dan heeft het weinig zin om verkiezingsprogramma’s te vergelijken of studies te lezen die je eigen overtuigingen op de proef stellen. In de VS wisten economen ooit te berekenen dat de kans groter is dat je onderweg naar de stembus om het leven komt door een verkeersongeval dan dat je stem een verschil maakt in de landelijke verkiezingen.

De belangrijkste les die we kunnen leren van het Schotse referendum is hoe mensen stemmen op basis van hoop of angst. Kijken we naar de onderstaande tabel dan valt op dat iedere leeftijdsgroep onder de 55 jaar voor een onafhankelijk Schotland stemde. Zij werden veelal gemotiveerd door de hoop dat het beter kan. De mensen boven de 55 stemden daarentegen massaal tegen onafhankelijkheid. Zij werden gemotiveerd door de angst voor het onzekere.

Screen-Shot-2014-09-19-at-10.28.56-AM

De mensen die afhankelijk zijn van de overheid voor hun levensonderhoud zijn dus angstig voor verandering. Separatistische bewegingen doen er wijs aan om hun communicatie aan te passen aan deze angst. In plaats dat ze mensen warm maken voor een hoopvolle onzekere toekomst vol kansen, zouden ze ook kunnen communiceren wat mensen zullen verliezen als ze niet voor afscheiding stemmen. Marketinggoeroe Robert Cialdini stelt in de onderstaande video dat het idee dat we iets zouden kunnen verliezen een sterkere motivatie is dan het idee dat we mogelijk een voordeel behalen.

Zie ook: Belastingconcurrentie in Zwitserland
H/t: Zerohedge

Excuses aan president Putin

september 20th, 2014 door

Moest even slikken toen ik deze petitie las, omdat het precies mijn gedachten verwoordt over de huidige gang van zaken. Ook frappant is dat we niks meer horen over de vermeende anti-homo wetten. Ook zo een opgeblazen verhaal om niet te zeggen hoax  om Rusland mee te slaan.

Hierbij willen wij namens enkele Nederlandse burgers onze excuses aanbieden voor deze regering en de media. De waarheid wordt verdraaid om ditmaal U en uw land in een slecht daglicht te zetten.

Machteloos moeten wij toezien hoe de westerse landen onder leiding van de VS Rusland beschuldigen van activiteiten waaraan zij zichzelf op grote schaal schuldig maken. Het stelselmatig meten met twee maten is afkeurenswaardig. In westerse landen moet voldoende bewijs op tafel liggen alvorens tot een veroordeling kan worden overgegaan. De veroordeling van U voor het plegen van zogenaamde misdaden zonder dat er onomstotelijk bewijs materiaal voor is, is een uiterst brutale en stuitende gang van zaken.

Lees verder Excuses aan president Putin | petities.nl.

Bekijk ook

Turkse overheid steunde Al Qaeda (en Nederland steunde Turkije)

september 19th, 2014 door

Ga even recht op uw stoel zitten. Neem even diep adem en volg goed wat ik schrijf. Snapt u deze waanzin nog?

Nederland steunt Turkije. Er staan patriot raketten in Turkije om het land tegen raketten te beschermen. Dit omdat er mogelijk raketten uit Syrie kunnen worden afgevuurd. De missie wordt (gelukkig) niet verlengd.

Syrie vecht tegen ISIS. Al ruim drie jaar vechten brave mannen en vrouwen voor het behoud van het seculiere karakter van hun land. Opmerkelijk is dat de media altijd spreekt van ‘moderate rebels’ ofwel gematigde rebellen als het gaat om het steunen van rebellen die niet ISIS zijn. Nooit echter wordt gesproken van seculaire rebellen. Domweg omdat die niet bestaan. 

Nederland vecht tegen ISIS (Al Qeada 2.0). Tenminste dat werd gisteren duidelijk. Nederland levert F-16 toestellen in de strijd tegen deze nietsontziende groep die van barbarij hun handelsmerk heeft gemaakt.

Turkijke steunt Al Qeada. Volgens de voormalig ambassadeur van de VS geeft Turkije dircte steun aan Al Qeada. Dat is voor lezers van dit blog geen verassing. Maar dat een insider uit de school klapt, bevestigt weer eens het gelijk van ‘complotdenkers’.  Turkish government co-operated with al-Qaeda in Syria, says former US ambassador – Telegraph.

Ergens bent u de weg kwijt geraakt, nietwaar? Als de wereld door logica werd geregeerd zou Syrië een bondgenoot zijn en Turkije een schurkenstaat. Niet logica maar iets anders regeert de wereld dus.  Of het incompetentie is of een duister plan, ik weet het niet. Maar de rampzalige gevolgen zijn er niet om.

Bekijk ook deze video.

Laat de leeuw niet in zijn hempie staan

september 18th, 2014 door

cover1Waarom de euro ons zal opbreken. Een Nederlands boek in de geest van de Oostenrijkse school.

Wie begrijpt nu echt hoe de eurocrisis is ontstaan? De schuld wordt al snel gelegd bij roekeloze bankiers, ongedisciplineerd begrotingsbeleid in het Zuiden en kleingeestige nationale politiek in het Noorden.

Politieke partijen wensen de crisis op te lossen met Europees toezicht op banken en Europese beleidscoördinatie. Maar is de bron van de crisis niet de euro zelf? Blokkeert de euro niet een gezonde groei in de Europese Gemeenschap?

Bruno de Haas, die een échte insider is, zet in het boek ‘Laat de leeuw niet in zijn hempie staan, waarom de euro ons zal opbreken’ de feiten helder op een rij en fileert de euro tot op het bot. Het onstuitbare maakbaarheidsgeloof van de politici, het verwrongen wereldbeeld van centrale bankiers en de talloze verbroken beloftes van nationale regeringen.

Meer over dit boek is te lezen op; 2 Reacties »