“Kinderen zijn geen toeristische attractie”

oktober 20th, 2014 door

Goed item van Nieuwsuur gisteravond over het falen van particuliere ontwikkelingshulp. Iets dat in een eerdere reportage van KRO-brandpunt werd omgedoopt tot de weeshuisindustrie.

Wat mij stoort aan al die lieden die vrijwilligerswerk doen in een ontwikkelingsland, is de koloniale suggestie achter hun inspanningen dat de mensen in het land zelf te lui of onkundig zijn om hun eigen sores op te lossen. (Overigens geldt dit niet voor noodhulp zoals bij oorlogen of natuurrampen).

Vrijwilligerswerk doen in een ontwikkelingsland is populair, vooral met kinderen. Een bijzondere ervaring opdoen en de mensen daar helpen, wat kan ertegen zijn? Toch leiden goede bedoelingen soms tot een ware “vrijwilligersindustrie” en internationaal zijn er steeds meer twijfels over. Is alle hulp goede hulp?

Lees verder en bekijk de repo “Kinderen zijn geen toeristische attractie” – Nieuwsuur.nl.

Slaagde de militaire interventie in Libië?

oktober 18th, 2014 door

Martelingen, politieke aanslagen, wapendoorvoer naar islamisten in Egypte en geweld tussen islamisten en autoritaire facties kleuren het conflict in Libië op het moment.

Zelfs de Egyptische luchtmacht heeft recentelijk besloten om islamitische doelwitten te bombarderen in Libië. De basis om te interveniëren in Libië was vanaf het begin al zwak. De vrees dat Gaddafi de Libische burgerbevolking zou uitmoorden was op zeer wankel bewijs gebaseerd, zoals uitgelicht in de onderstaande video. Ook was er geen sterke oppositie die de liberale democratie in een hoog vaandel had.

Het beste argument voor een interventie in Libië was mijn inziens dat niet ingrijpen een signaal gaf aan dictators om excessief geweld te gebruiken om aan de macht te blijven. Het feit dat Assad in Syrië vervolgens hele wijken bombardeerde gaf aan dat dit argument niet opging. Een andere kritiek op het bovenstaande argument is dat het valse hoop kan geven aan oppositiebewegingen, waardoor ze eerder roekeloos gedrag zullen tonen.

Militaire interventies hebben niet zelden last van ‘blowback’ (terugslag). Hierbij creëert de interventie negatieve consequesties in de toekomst. Denk aan het bewapenen van de Mujahideen (wat later de Taliban zou worden) om te vechten tegen de Russen in Afghanistan. Of aan de brute Iraakse dictator Saddam Hoessein die steun ontving vanuit de VS voor zijn strijd tegen Iran, waarna hij later door diezelfde bondgenoot omver werd geworpen.

Ook in recente conflicten druipt de ‘blowback‘ er vanaf. Het meest wrange voorbeeld is het steun van de ‘matigde’ rebellen in Syrië om te vechten tegen Assad. Veel van die ‘gematigde’ rebellen zijn islamisten die tegen de Amerikanen vochten in Irak. Ook werken zij veelal samen met bewegingen die gelinieerd zijn aan al-Qaeda.

Zie ook: Libië en de prijs van goede bedoelingen

Interview met wetenschapsjournalist Simon Rozendaal

oktober 18th, 2014 door

simon_rozendaal_boekSimon Rozendaal (Elsevier) zal een voordracht geven getiteld “Pas op voor de paniekmachine” tijdens de Mises Conferentie op zaterdagmiddag 25 oktober.

Lees hier meer over de Mises Conferentie.

Aanmelden kan hier.

Bekentenissen van een voormalig socialist

oktober 18th, 2014 door

Marcel Zuijderland, filosoof en cultureel antropoloog, was vroeger een socialist maar zit inmiddels in team vrijheid. Hij zal op 25 oktober spreken tijdens de Mises Conferentie over een vrije markt in organen. Onderstaand is een oude video waarin hij stelt dat socialisme het slechtste in mensen naar boven haalt, terwijl een vrije markt het tegenovergestelde doet.

Ron Paul: Ebola paniek gevaarlijker dan de ziekte zelf

oktober 18th, 2014 door

Vrijheid is passie

oktober 17th, 2014 door

Onderstaand is een inspirerende video van de lokale ESFL coördinators. ESFL staat voor European Students For Liberty en is onderdeel van het internationale Students For Liberty, de grootste libertarische studentenorganisatie in de wereld. In de video bespreken de lokale coördinators hun motieven, dromen en doelen. In Nederland werkt LIJP samen met ESFL.

Binnenkort zal LIJP weer een lezing organiseren in Amsterdam bij Café Heffer. De lezing zal plaatsvinden op 28 oktober en gaat over de ‘cryptorevolutie’. Zie hier meer informatie.

Het belang van privacy

oktober 15th, 2014 door

Journalist Glenn Greenwald heeft de publicatie van klokkenluider Edward Snowden’s onthullingen mogelijk gemaakt. In de onderstaande video spreekt Greenwald over het belang van privacy.

Greenwald geeft in de introductie van zijn betoog een voorbeeld dat we allemaal wel kennen. Je denkt dat je alleen bent, waarna je spontaan meezingt met een liedje. Vervolgens realiseer je dat je niet alleen bent en vol schaamte stop je met wat het begin had kunnen zijn van een kansrijke carrière als muzikant.

Dit voorbeeld komt terug in het gehele betoog van Greenwald. Wanneer we weten dat we bekeken worden dan zullen we ons eerder conformeren aan wat de rest doet. “Het is alsof je gedachtes in een gevangenis zitten”, aldus Greenwald. Daarnaast hakt hij flink in op de stelling dat “als je niets verkeerd doet, je niets te vrezen hebt”. Weinig mensen waren na deze uitspraak bereid om Greenwald te voorzien van het wachtwoord van hun persoonlijke email.


Zie ook: Wat is privacy?

Een moreel argument voor méér immigratie

oktober 14th, 2014 door

Onlangs wist het Adam Smith Instituut een blog te plaatsen op het populaire BuzzFeed. In het blog gaven ze 9 redenen waarom méér immigratie wenselijk is.

Geef me jouw vermoeide, jouw armoedige,  de ineengedoken massa die snakt om vrijuit te ademen,  het waardeloze afval van jullie kust,  stuur hen, de daklozen, door de storm naar mij toe gesmeten,  en ik zal mijn lamp schijnen naast de gouden poort.  - Inscriptie op het Vrijheidsbeeld (vrije vertaling)

Geef me jouw vermoeide, jouw armoedige,
de ineengedoken massa die snakt om vrijuit te ademen,
het waardeloze afval van jullie kust,
stuur hen, de daklozen, door de storm naar mij toe gesmeten,
en ik zal mijn lamp schijnen naast de gouden poort.
- Inscriptie op het Vrijheidsbeeld (vrije vertaling)

Wat opvalt is dat het Instituut voornamelijk economische argumenten aanvoert. Immigranten stelen geen banen, ze creëren deze juist. Het weghalen van immigratiebarrières zou de wereldwijde welvaart meer dan verdubbelen. Immigranten kunnen de negatieve effecten van de vergrijzing opvangen. Ook sturen ze enorme sommen geld naar hun land van herkomst, wat veel effectiever is dan ontwikkelingshulp.

Het enige dat mist aan de opsomming is een moreel raamwerk. Nu worden immigranten vaak gezien als een middel tot een doel. Denk aan hogere economische groei of een betaalbare ouderdomsvoorziening. Hiermee kan de politieke vervolgens een kosten-batenanalyse maken. Dat terwijl we ieder mens juist als een doel op zichzelf moeten zien. In dit licht zou de immigratiediscussie de focus moeten leggen op het morele in plaats van het economische:

Is het moreel gerechtvaardigd om iemand zijn of haar kansen te ontnemen omdat die persoon op een verkeerde plek is geboren?

Eerder lichtte ik de analogie van econoom Bryan Caplan uit. Veronderstel dat de overheid restricties zou leggen op Turkse Nederlanders om bepaalde beroepen uit te oefenen, of om in bepaalde buurten te wonen. Peil vervolgens je eigen reactie. Zou je dit immoreel vinden? Indien ‘ja’, waarom is het dan wel normaal om deze arbitraire restricties toe te passen als het aankomt op buitenlanders? Waarom zouden zij niet het recht mogen hebben om hier te werken en te wonen?

Onderstaand is een interessante video waarin econoom Dilip Ratha stelt dat internationale migranten meer dan driemaal zoveel geld naar hun land van herkomst sturen als alle ontwikkelingshulp bij elkaar. Ratha bespreekt de moeilijkheden die hierbij komen (arbitrair hoge kosten om het geld op te sturen) en wat voor verschil dit geld maakt voor families.

Gemeente Hollands Kroon: schrap regelgeving

oktober 14th, 2014 door

Burgemeester Jaap Nawijn en zijn college heeft zich voorgenomen om 80 procent van de lokale regelgeving af te schaffen.

Nawijn denkt niet dat de deregulering veel last gaat brengen. “Er is een heleboel schijnzekerheid gecreëerd in de loop der jaren. De algemene plaatselijke vordering is enorm uitgebreid. Als iemand wat bedacht, dan kon het wel in de APV. Maar vaak was het een dooie letter. We hebben die APV uitgekleed met als uitgangspunt: wij hebben vertrouwen in onze inwoners. Minder betutteling, dus.”

Regeltjes die kunnen verdwijnen zijn bijvoorbeeld de boetes voor wildplassen, hondendrollen, bedelen of posters plakken. Dat soort zaken zouden burgers best zelf kunnen oplossen.

De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel voor deze deregulering. Indien dit voorstel wordt aangenomen dan kan het een interessante resultaten opleveren. Wellicht dat deze deregulering een precedent gaat scheppen voor meer gemeentes.

Bron: BNR
Zie ook: Ondernemers zijn regeldruk zat

Frans T.

oktober 13th, 2014 door

Timmermans2_(9595849965)Het duurde even. Maar inmiddels hebben ook andere schrijvers over de afgang van Frans Timmermans geschreven. En hoe! Zelden zulke dodelijke stukjes gelezen.

The Portugal Post Special – Frans Timmermans: de mens, de mythe | ThePostOnline.

GeenStijl : Bassiehof – De val van Frans. (lees ook reacties van reaguurders)

Nu gaat het mij niet om de persoon Timmermans, maar om de wijze waarop de media en publiek een bepaald beeld in stand houden; juist op een moment waar een kritische houding het meest op zijn plaats is. Immers, de speech waar Timmermans zoveel lof voor oogstte was gelardeerd met leugens en halve waarheden en zette de toon in het afschilderen van de separatisten als dronken, moordzuchtige bandieten. Door dit ontstane vijandsbeeld werden de sancties er moeiteloos doorheen gedrukt. Dit terwijl er geen enkel overtuigend bewijs is voor hun betrokkenheid en internationale waarnemers hun medewerking aan het onderzoek prezen. Merkwaardig is dat niemand de lancering van een Buk raket heeft gezien noch gefilmd, terwijl getuigen wel straaljagers enkele momenten voor de ramp hadden zien vliegen.

Als je dan ook nog financiële insider V erbij haalt, die al in juni aankondigde dat bronnen hem hadden verteld dat er medio juli een groot incident aan zat te komen dat de spanningen tussen Rusland en het Westen ernstig zou verstoren, dan zou ik op zijn zachts gezegd terughoudend zijn in het klakkeloos aannemen van verhalen politici.

De V.S is een vrij land, waar de politie zomaar je bezittingen in beslag kan nemen

oktober 11th, 2014 door

CDA: Maak jongeren staatseigendom

oktober 11th, 2014 door

Een crisis is vaak een ideaal excuus om vrijheid af te pakken. Vandaag trapt het CDA af met een voorstel om jongeren staatseigendom te maken. Zo is het CDA voorstander van een “maatschappelijke dienstplicht”, waarbij jongeren na hun opleiding een halfjaar moeten werken in de zorg, bij een vrijwilligersorganisatie of bij defensie.

De reden? De dienstplicht zou jongeren disciplineren zodat ze zich niet bij terroristische organisaties zoals IS aansluiten. Ook zou het de sociale cohesie versterken. CDA-Leider Sybrand Buma stelt:

„Het gekke is dat het onveiligheidsgevoel door ISIS eigenlijk het gevolg is van de ultieme vrijheid die wij kennen. Daarom moeten we van één ding doordrongen zijn: de samenleving is niet alleen een rechtenmachine. Er zijn ook plichten. Dat gaat om iedereen, ook om de Nederlandse jongere.”

Buma stelt dat de “samenleving” (lees: overheid) niet alleen een rechtenmachine is, er zouden ook plichten bij komen. Wij krijgen onze rechten echter niet van overheid. Dat zou tot de absurde conclusie leiden dat in landen als Saudi-Arabië geen rechten worden geschonden omdat alles wat de overheid doet binnen de kaders van de wet is. De enige functie die een overheid zou kunnen hebben is het beschermen van de rechten die we al hebben. De “samenleving” of overheid kan geen lijfeigenschap claimen in ruil voor die bescherming.

Het veel grotere gevaar is dat jongeren zullen wennen aan het idee dat zij eigendom zijn van de staat. Dan is er slechts een hellend vlak voordat zij worden uitgezonden naar woestijnen of jungles om daar onvrijwillig mensen te doden. Ayn Rand waarschuwde hier al voor (vrije vertaling):

De dienstplicht is een fundamentele ontkenning van het bestaan van rechten en creëert juist het fundamentele principe van het collectivisme: dat een mens het eigendom is van de staat en dat de staat een mens mag opofferen in een oorlog. Zodra dat principe staat dan zal de erosie van alle andere vrijheden slechts een kwestie van tijd zijn.

Bron: Telegraaf & AynRandLexicon

De afgang van Timmermans

oktober 10th, 2014 door

Het is dat de achtergrond zo tragisch is, anders zou de ontmaskering van Minister Timmermans op de lachspieren werken. Als een voetballer die zijn laatste wedstrijd speelt voor een grote transfer, gaf de ijdele Minister nog even een afscheidsinterview aan Pauw waarin hij nog even dacht te scoren. Dat deed hij overtuigend; in eigen doel welteverstaan. De vice voorzitter in spé van de Commissie gaf een detail prijs dat tot dan toe niet bekend was, namelijk dat op een van de slachtoffers een zuurstofmasker was aangetroffen wat erop zou duiden dat een enkeling aan boord bewust de klap had meegemaakt. Niet alleen was dat een schok voor de nabestaanden, die troost putten uit het gegeven dat hun dierbaren direct het bewustzijn verloren en dus geen pijn geleden hebben en nu opeens zonder vooraf ingelicht te zijn een andere versie hoorden. Bovendien bleek het bericht feitelijk onjuist te zijn.

Uitgerekend de persoon wiens carrière een hoge vlucht nam (niet cynisch bedoeld) door de trieste gebeurtenissen rond de MH17, en de kordate wijze waarop hij Nederland vertegenwoordigde in de ogen van velen, bleek zijn hand te overspelen bij hetzelfde dossier. De glans was verloren, aldus het NOS-journaal. Ineens werd duidelijk dat wij niet te maken hadden met een betrokken Minister maar met een egomaniak die er niet voor schroomt om halve waarheden te verkondigen om zichzelf te etaleren. En daarmee dus letterlijk over lijken gaat. Want zoals u eerder las, was dat niet zijn eerste evidente leugen.

Wat mij destijds erg bevreemd heeft, was dat iedereen, op een enkele reaguurder of blogger na,  het verhaal voor zoete koek inslikte. Dit terwijl het verhaal makkelijk te debunken was. Dit klemt des te meer als je ook nog de opvolgende gebeurtenissen in rekening neemt. Zoals de sancties en verdere militaire escalaties. Om ook nog over de voorgeschiedenis te zwijgen.

Timmermans durfde in de uitzending ook nog te beweren dat er alleen maar vergif op de Russische TV te zien is. Tjah, dat doet denken aan een kinderlied.

Wat je zegt ben je zelf
Met je kop door de helft
Met je kop door de muur
Ben je morgen lekker zuur

Een libertarisch argument voor de EU

oktober 8th, 2014 door

Dalibor Rohac, beleidsanalist bij de libertarische denktank Cato, maakte onlangs flink wat los door een argument te formuleren vóór de EU.

Met zo'n shirt maak je veel vrienden bij libertarische borrels.

Met zo’n shirt maak je veel vrienden bij libertarische borrels.

Voorstanders van de EU stellen doorgaans dat we dankzij de EU vrede en vrijhandel hebben. Libertariërs stellen daarentegen dat dat je geen overheid nodig hebt om vrijhandel te hebben, schrap simpelweg de bestaande restricties. Dat er een verband zou zijn tussen de EU en vrede is ook nergens op gebaseerd.

De optie voor een vrij verkeer van goederen en personen lijkt echter niet te bestaan buiten de EU. Er zijn in Europa een aantal libertarische partijen, maar deze zijn nog niet groot genoeg om een reëel alternatief te bieden op de EU. Het zijn juist de eurosceptische nationalisten die steeds meer steun verwerven. Rohac stelt het volgende:

Het continent heeft behoefte aan de overtuigd intellectueel alternatief op de EU, waarbij er concurrentie is tussen verschillende jurisdicties en waar de macht van ongekozen bureaucraten beperkt is. Helaas zullen we zo’n alternatief niet krijgen van het populistische rechts. In het huidige intellectuele klimaat zullen we de ongelukkige keuze moeten maken tussen giftig nationalisme of een gebrekkige EU.

Voorbeelden van dat “giftige nationalisme” zijn er genoeg. Le Pen wil de Franse industrie uit haar graf laten herrijzen door importtarieven en quota’s in te voeren, de Hongaarse premier Orban wil de liberale democratie afschaffen, de Griekse Syriza is voorstander van roekeloze overheidsuitgaven en Geert Wilders wil de Koran verbieden.

Desondanks zijn deze voorbeelden van overheidsinterventie nog niet het ergste dat de eurosceptische nationalisten te bieden hebben. Zo zijn ze verenigd in hun standpunt om de grenzen potdicht te gooien. De Italiaanse euroscepticus Beppe Grillo schreef eerder: “de grenzen van het vaderland waren heilig; politici hebben haar ontheiligd.” En terecht, aldus Rohac.

De grenzen zijn inderdaad ontheiligd en dit is een fantastische prestatie. De vrijheid van personen binnen de EU is geweldig geweest in economisch opzicht maar ook in het bevorderen van vrije markt principes. Immigratie restricties zijn de grootste vorm van onrecht in de wereld. Deze restricties houden miljoenen mensen gevangen in permanente armoede en een gebrek aan kansen, alleen omdat zij op de verkeerde plek geboren zijn. Het feit dat miljoenen Polen kunnen leven en werken in de UK en Duitsland, zonder dat ze iemand om toestemming hoeven te vragen, en daarbij jaarlijks meer dan twee miljard euro naar huis kunnen sturen is nog steeds ver weg van het ideaal van een wereldwijde vrije markt, desondanks is het iets dat gekoesterd, gevierd en verdedigd mag worden.

Dat het huidige alternatief op de EU erger is dan de kwaal wil niet zeggen dat er geen alternatief is. Dit alternatief heet vrijheid. Zo is vrijheid niet slechts een kleine overheid en lage belastingen. Het is ook de vrijheid om te werken, reizen en wonen in een ander land, zonder dat er een douaneambtenaar in je nek zit te hijgen.

Bron: Reason & Reason
Zie ook: Moeten de grenzen open?

Biden: onze bondgenoten bleven terreurgroepen steunen

oktober 8th, 2014 door

Met de laatste ontboezemingen van de Amerikaanse vice-president  Joe Biden wordt eens te meer duidelijk wat ik, en vele met mij, al jaren van de daken schreeuwen.  (En daarvoor met regelmaat voor complotdenker worden uitgemaakt). Het conflict in Syrië, waaraan Nederland en België  -zie luchtsteun- nu ook direct bij betrokken is, is allesbehalve spontaan. In de zin dat de groepen die dood en verderf zaaien directe steun krijgen van landen in de buurt, die wij weer als bondgenoten beschouwen.