Richt je schade aan als je op straat losse sigaretten verkoopt?

januari 31st, 2015 door

Vorige maand vonden in New York hevige protesten plaats na de vrijspraak van de groep agenten die een ongewapende man hardhandig naar de grond hadden gewerkt waardoor het slachtoffer door verstikking om het leven kwam. De beelden van het brute politiegeweld bracht een schokgolf teweeg en zou aanleiding zijn voor een ander incident: de moord op twee surveillerende agenten die overigens niks met de zaak van doen hadden. De NYPD reageerde onthutst dat de burgemeester in de hitte van strijd niet achter zijn troepen stond maar begrip toonde voor de protesten waardoor een escalatie niet lang op zich liet wachten.

De tragische gebeurtenissen overschaduwen de melding waar het allemaal om te doen was. Het slachtoffer in kwestie, Eric Gardner, verkocht losse sigaretten op straat. Dit tegen het zere been van winkeliers in de buurt die de politie belden. “Ik doe niks”, riposteerde de clandestiene sigerattenverkoper tegen de agenten die hem in de boeien sloegen.

Op Youtube is er nu een debat losgebarsten of Gardner met zijn handel anderen dupeerde. Zo vindt Stefan Molyneux van wel omdat de winkeliers hun inkomsten zagen teruglopen door de handel van Gardner terwijl ze zelf wel aan allemaal wettelijke vereisten moeten voldoen. Hij stoort zich daarom aan iedereen die het waagt het een victimless crime te noemen.

George Donnely, een vlogger van voluntarische snit, vraagt zich of Stefan Molyneux wel goed bij zijn hoofd is. “Geen winkelier is lijfeigene van zijn klanten. Je kunt geen klanten afpakken behalve als je fraudeert of dwang uitoefent, maar Eric Gardner deed geen van tweeën”.

Wat dan wel jammer is, is dat hij op de man speelt. Zelf stoor ik mij daar mateloos aan deze vaak gebezigde stijlfiguur in bloghosphere: Iemand helemaal als mens verwerpen omdat zijn of haar mening je niet aanstaat. Zonde omdat zijn overige argumenten steekhoudend zijn. Hier de uitleg van Molyeneux.

Wie neemt Clingendael nog serieus?

januari 28th, 2015 door

Wijlen Pamela Hemelrijk wees al in haar columns op de dubieuze rol die Clingendael speelde in het vuurtje verder aanwakkeren bij een internationaal conflict. Vooral de voorman, Rob de Wijk, moest het daarbij met regelmaat ontgelden; die deed zich bij het Kosovo conflict voor als onafhankelijk deskundige maar droeg het standpunt uit van de NAVO. Geen verassing als je bedenkt dat Clingendael haar inkomsten vergaard uit de potjes van het Ministerie van Defensie, Buitenlandse Zaken en Onderwijs.

Net als een slechte versiertruc, dacht ik dat mensen dit kunstje inmiddels door hadden. Te meer wij inmiddels dankzij het internet en de Irak oorlog weten hoe leugens aan elkaar worden geregen om een oorlog te rechtvaardigen. Maar nee, het verstrijken van de jaren staat niet gelijk aan voortschrijdend inzicht. Toen eind augustus 2013 de VS Syrië wilde binnen vallen, nadat er op Youtube en Facebook filmpjes naar buiten kwamen van een vermeende gifgasaanval in een buitenwijk van Damascus, deed zich weer hetzelfde tafereel voor.

Dit keer was het niet Rob de Wijk, maar zijn opvolger Ko Colijn die voor Nieuwsuur kwam opdraven om ons wederom warm te maken voor een oorlog. Bijzonder was de analyse van de leunstoelgeneraal annex Freud. Deze wist ons niet alleen te vertellen dat er gifgasaanval had plaatsgevonden, waarvoor het Westen onder leiding van de VS moest ingrijpen, ook kon hij daarbij meedelen wat toch de motivatie van de Syrische president was. “Hij tart hem (Obama) en kijkt hoe ver hij kan gaan”. Voor de duidelijkheid, deze hele aanval was in scene gezet, iets wat bloggers van het eerste uur, waar ik mezelf ook toereken, al op wezen. Hoewel wij nooit een rectificatie bij Nieuwsuur terugzagen. Tevens bleek Clingendael warme banden met de Syrische oppositie te onderhouden.

Groot is mijn verbazing dat uitgerekend dezelfde Colijn afstand neemt van een medewerker die een politieke incorrecte mening verkondigt. Nu laat ik deze even voor wat het waard is. Interessanter is de reflex van Colijn die prompt op de website het volgende vermeldde “Het is niet gebaseerd op het onderzoekswerk van Clingendael (…) en sluit niet aan op zijn huidige onderzoeksveld (..) Om daarbij in een vraaggesprek met het NRC aan toe te voegen “Clingendael wordt gezien als een kwaliteitskeurmerk en medewerkers kunnen niet zonder overleg hun persoonlijke mening daarmee optuigen.”

Bij Clingendael is het geoorloofd om je mening te ventileren over een incident dat in scene is gezet en daarbij psychisch analytische verklaringen op los te laten die je volledig uit je mouw schudt om je oorlogzuchtige broodheren te behagen. De rest is daarentegen verboden.

Media en vrede: vrienden of vijanden?

januari 28th, 2015 door

Journalist Yaël Ossowski geeft een bevlogen lezing over hoe media dikwijls oorlogen verkopen. Teveel journalisten doen feitelijk niets anders dan persberichten van de overheid klakkeloos overnemen. Vragen over achterliggende motieven worden niet gesteld. Ossowski gaat vrijwel de gehele Amerikaanse geschiedenis langs met rijke voorbeelden van hoe journalisten functioneerden als propagandakanaal van de overheid.

Kritiekloze journalistiek zag je niet alleen in het verre verleden. Irak, Afghanistan en Libië zijn vrij recente voorbeelden van het falen van de kritische journalistiek. Wanneer journalisten kritisch keken naar de ‘bewijzen’ dat Saddam Hoessein nucleaire wapens had, wanneer ze een geschiedenisboek opendeden over wat de Russen hadden meegemaakt in Afghanistan, wanneer ze kritischer keken naar de motieven van de “Libische rebellen” en hoe zij dachten dat het land eruit moest zien – dan zou de wereld een aantal onnodige oorlogen bespaart zijn gebleven.

Desondanks zijn er ook journalisten die vraagtekens zetten bij de officiële motieven en daadwerkelijk meerdere bronnen raadplegen. Dankzij internet hebben we meer mogelijkheden dan ooit om ons eigen onderzoek te doen. Wanneer de NOS stelt dat “Syrische rebellen” of zelfs “vrijheidsstrijders” vechten tegen het regime van Assad, dan kan dit verhaal al snel ontmaskerd worden door wat alternatief nieuws op te zoeken. Dan kom je al snel tot de ontdekking dat het in werkelijkheid ging om internationale jihadisten. Inmiddels heeft zelfs de NOS haar verhaallijn aangepast.

Zie ook: Is de media partijdig?

Geloof in de overheid: een gevaarlijke religie

januari 26th, 2015 door

Larken Rose daagt de verafgoding van de overheid uit. Democratie is niet het eindpunt in de politieke geschiedenis. Stateloosheid heeft een enorm potentieel. Infrastructuur, rechtbanken en politiediensten kunnen allemaal privaat georganiseerd worden, aldus Rose.

Meer weten over hoe alles geprivatiseerd kan worden? Zie David Friedman.

Links en libertarisch: kan dat samen?

januari 25th, 2015 door

Wie zich links noemt, moet doorgaans niets hebben van libertariërs. Dat geldt andersom net zo goed. Maar zijn er toch manieren om ze bij elkaar te brengen?

Ooit was het progressief om je te keren tegen staatsbemoeienis. Het was revolutionair om te stellen dat problemen niet natuurlijk, maar sociaal van aard waren. Als je links was, was je voor materiële vooruitgang. Vandaag is er van die oude idealen nog maar weinig over bij de partijen die als links worden aangemerkt. Die willen alsmaar méér regels, koesteren een nostalgie naar de natuur en tonen zich sceptisch over groei.

De agenda van de libertariërs lijkt nog het meest op die van de oorspronkelijke linkse rakkers. Maar libertariërs zijn erg slecht in staat om steun en sympathie te vergaren. Journalist Marco Visscher, zelf links van de oude stempel, heeft wel een paar ideeën om een brug te slaan.

Datum: 17 februari
Tijd: 20:00
Locatie:

Café-Brasserie Heffer
Oudebrugsteeg 7
Amsterdam

Bron: LP-A

“Dit is bankisme, geen kapitalisme”

januari 24th, 2015 door

De altijd uitgesproken trendwatcher Gerald Celente vindt het steunprogramma van de ECB maar een gedrocht. Financiële markten profiteren waar de gewone man zijn reëel inkomen ziet wegdampen.

Middelkoop: Wees kritisch op de mainstream media

januari 23rd, 2015 door

Onderstaand is een interview met belegger en auteur Willem Middelkoop over goud, bitcoin, Zwitserland dat haar munt ontkoppelt van de euro en de eindeloze geldcreatie van centrale banken.

New York Times in 2007: ” Al-Baghdadi is een fictief karakter”

januari 22nd, 2015 door

Een artikel uit de New York Times uit 2007 suggereert dat Al-Baghdadi, de mysterieuze figuur die leiding zou geven aan IS, helemaal niet bestaat. Aan het woord komt een hooggeplaatste Amerikaanse millitair die stelt dat Al-Baghdadi een verzinsel was van Al-Qaeda om de rol van buitenlandse strijders te verbloemen om de indruk te wekken dat het verzet lokaal georienteerd was.

Leader of Al Qaeda group in Iraq was fictional, U.S. military says

Vooral met de kennis van nu, bevestigt het artikel wat ik en velen anderen voortdurend op hameren, Namelijk dat de oorlog tegen IS een schertsvertoning is. De plannen om Syrië in te lijven lagen al veel langer op tafel. De jihadisten, die nu opeens een gevaar voor het “vrije Westen” vormen,zie bijvoorbeeld de thema avond van de publieke omroep, is nooit een strobreed in de weg gelegd om daarginds dood en verderf te zaaien. Dit omdat ze de nuttige idioten zijn in een schimmig geopolitiek schaakspel. Hun aanwezigheid geeft het Westers machtsblok, waar ik ook Israel en de soenitische golfstaten toereken, een legitiem excuus (verdeel en heers) om in te grijpen.

Was het ze werkelijk te doen om terroristen te stoppen, dan kan dat heel makkelijk door ze bij de Turkse grens tegen te houden. CNN maakte eens een reportage waaruit bleek hoe de Turkse overheid werkelijk niks deed tegen buitenlandse strijders die via een nabijgelegen vliegveld de grens overstaken, Vergelijk dat eens met ons land dat in 1914 een duidend kilometer lange hek bouwde om vluchtingen tegen te houden. Dit omdat Nederland als de dood was dat Duitsland anders zou denken dat wij ons aan de belofte van neutraliteit niet zouden houden.

 

Stille verandering in Noord-Korea

januari 22nd, 2015 door

Met het wegvallen van de steun van de Sovjet-Unie was Noord-Korea genoodzaakt om hervormingen door te voeren. Zo mochten Noord-Koreanen hun eigen voedsel verbouwen en de overschotten verkopen op zwarte markten. Helaas kwam die hervorming pas nadat vermoedelijk een kwart miljoen tot 3,5 miljoen mensen de dood vonden door honger.

De wonderen van het socialisme weergegeven.

De wonderen van het socialisme weergegeven.

Sindsdien is er een generatie opgegroeid die het regime als een obstakel zien. Veel Noord-Koreanen verbouwen hun eigen voedsel en kijken naar buitenlandse films die illegaal het land zijn binnengesmokkeld. Sinds vorig jaar lijken er meer hervormingen te zijn doorgevoerd. Managers van staatsbedrijven zijn vrij om winsten voor zichzelf te maximaliseren. Normaal zou dit vallen onder ‘corruptie’ maar de BBC weet het volgende te melden:

Professor Andrei Lankov van de Kookmin Universiteit in Seoul vertelde de BBC dat er nu ondernemingen zijn die in alles kapitalistisch zijn, behalve in naam. Technisch gezien zijn ze het eigendom van de staat maar in werkelijkheid worden ze gerund door managers die hun winsten maximaliseren.

Lankov: ‘Deze ondernemingen zijn nooit geaccepteerd door de overheid. Officieel bestaan ze niet maar velen zijn al grote bedrijven. Er zijn private busmaatschappijen, private kool- en goudmijnen.’ Lankov geeft het voorbeeld van een manager van een koolmijn. Deze manager is verantwoordelijk voor het inhuren van mijnwerkers, graafmachines en ingenieurs. De kool wordt vervolgens geëxporteerd naar China. De winsten worden gedeeld tussen de manager en de overheid, waarbij de overheid de onderneming voorziet van enige legitimiteit. ‘Is dit een private onderneming? In mijn ogen wel’, aldus Lankov.

Een stille kracht achter deze hervorming is wellicht de curieuze ondernemer Felix Abt, die in 2002 naar Noord-Korea vertrok om daar zaken te doen namens het Zwitserse ABB. Later werd hij agent voor tal van andere bedrijven en opende hij zelfs een school voor ondernemers. ‘Als je niet aanwezig bent in het land dan kun je ook niets positiefs bereiken’, aldus Felix Abt. ‘Ik heb gezien dat je mensen kunt beïnvloeden om kritisch na te denken.’

Abt: ‘Wat is het alternatief? Dat je er een kernbom opgooit of die mensen zodanig isoleert dat ze verhongeren? Het beste wat we kunnen doen is marktkrachten ondersteunen door te investeren. Marktkrachten zijn de sterkste agenten van verandering. We zouden met iedereen moeten samenwerken. We zouden moeten samenwerken met de gewone burgers en met de Noord-Koreaanse overheid.’

De wereld buiten Noord-Korea is in een rap tempo aan het veranderen en Noord-Koreanen hebben dat door. Illegaal gesmokkelde films en series laten zien hoe het leven buiten hun land is. Ook de groeiende stroom aan Chinese toeristen laten zien dat het regime economische ontwikkeling tegenhoudt. Het is een grote gok voor het regime. Een weg terug naar het stalinisme van voor de jaren ’90 is onmogelijk.

Bron: BBC
Zie ook: Titanic veranderde mijn wereldbeeld

Mises Instituut NL: Vervolgcursus Oostenrijkse economie

januari 21st, 2015 door

mises-pop-art250Het Mises Instituut Nederland organiseert een nieuwe cursus economie in de traditie van de Oostenrijkse School.

(more…)

Krijgt don’t-go-to-college-beweging nu ook hier voet aan de grond?

januari 21st, 2015 door

Je kunt niet ontwikkelingen uit de VS niet één op één gelijk stellen met de Nederlandse situatie. Toch kun je de verwachting uitspreken dat met de invoering van het leenstelsel, waar de Eerste Kamer vandaag mee instemde, ook in Nederland de don’t-go-to-college-beweging voet aan de grond krijgt.

In de VS, waar het hoger onderwijs, van oudsher een manier was om sociaal hogerop de ladder te klimmen, is gaandeweg het besef ontstaan dat dit ideaal in de huidige tijd niet meer opgaat. Vooral de inmenging van de overheid, die gerant stond voor het inschrijfgeld, heeft meer kwaad dan goed gedaan. Universiteiten konden daardoor vragen wat ze wilden, wetende dat studenten altijd ja- zeiden. omdat ze bij de Amerikaanse tegenhanger van het DUO konden aankloppen voor een lening. Dat moest eens misgaan. En inderdaad. Pas na de economische crisis zien veel millinials in dat hen knollen voor citroenen zijn verkocht. De beloofde banen bleven uit, de schuld bleef over die ook nog eens aan je vast blijft kleven na een faillissement. In die zin is het raadzaam nog eens deze ontluisterende  video van Peter Schiffs te bekijken. Hij dook het nachtleven van New Orleans in en ontdekt dat iedereen, van de barvrouw tot de fietstaxi-chauffeur, is afgestudeerd.

Aanvoerder van de beweging is investeerder en blogger James Altucher, die ijvert voor ondernemerschap, reizen en zelfstudie als alternatief voor een leven in de schulden.  Hier een korte video waar hij zijn argumenten uiteenzet.

Professor Buitink: Laat geldcreatie over aan de markt

januari 20th, 2015 door

‘De Verleiders’, een toneelgezelschap bestaande uit onder meer Victor Low, Pierre Bokma en George van Houts, hebben inmiddels ruimschoots 40.000 handtekeningen ingezameld om publieke geldschepping op de publieke agenda te krijgen.

Meer en meer mensen krijgen door dat er iets mis is met ons monetaire systeem. Banken kunnen gratis geld lenen en dat geld komt nauwelijks in de reële economie terecht. Banken speculeren ermee op de beurs en houden de rente op staatsobligaties kunstmatig laag. Het debat over de rol van de centrale bank kan wat mij betreft niet vroeg genoeg beginnen.

Nu geeft professor Paul Buitink een aantal argumenten waarom de initiatiefnemers van Burgerinitiatief Ons Geld zouden moeten pleiten voor een vrije markt in geld. Niet de overheid of de centrale bank, maar de markt zou moeten bepalen wat geld is en hoeveel er in omloop wordt gebracht.

De Verleiders proberen je te verleiden met de slogan ‘Geld is van ons allemaal en dient door de overheid gecreëerd te worden’. Met dat argument kan de overheid ook wel de voedselproductie en, waarom niet, de schoenenproductie naar zich toetrekken. Het argument dat, omdat iets belangrijk is, de overheid het moet doen is een geplaveide intentie op weg naar de hel.

Lees verder op Follow The Money.

Vijanden? Nu even niet….

januari 19th, 2015 door

Tjah, terwijl de VS en Rusland over en weer sancties afkondigen die bedrijven en personen verbieden handel met elkaar te drijven, geven ze zelf niet het goede voorbeeld. Tenminste zodra je leest dat de VS, namens het bedrijf Orbital sciences, 60 RD-681 raketmotoren koopt van het Russische staatsbedrijf Energomash.

So-called enemies exchange power: US to buy 60 Russian space rocket engines worth $1bn | Islamic Invitation Turkey.

Het gelijk van Jason Sorens

januari 16th, 2015 door

De Amerikaanse Libertarische Partij bestaat sinds begin jaren ’70. Desondanks is het de partij nooit gelukt om het tweepartijensysteem te breken. De partij heeft nog nooit congresleden geleverd, laat staan de president. Bij verkiezingen krijgen ze doorgaans 1% van de stemmen.

Decennialange inzet met minimaal resultaat: een reden voor veel vrijheidslievende mensen om cynisch te worden. Vrijheid in ons leven gaat nooit lukken.

Toen kwam Jason Sorens, destijds student, in 2001 met het idee om alle libertariërs te verhuizen naar een staat met relatief weinig inwoners, om zo verandering te verwezenlijken. Sorens rekende voor dat men met 20.000 gedreven activisten een heleboel zou kunnen bereiken in een staat met minder dan 1,5 miljoen inwoners. In 2003 werd het noordelijke New Hampshire gekozen als ideale staat. Hoewel er staten zijn met minder inwoners had New Hampshire een aantal voordelen die andere staten niet hadden. Zo is de staat in veel opzichten één van de meest liberale staten, heeft het een aantrekkelijk economisch klimaat en ziet een aanzienlijk deel van de bevolking zich als niet-religieus – ideaal vestigingsklimaat voor veel libertariërs.

Het ‘Free State Project’ (FSP) is 10 jaar geleden officieel van start gegaan en de resultaten zijn indrukwekkend. Op het moment zijn 1.695 libertariërs naar de noordelijke staat verhuist. Dit kan worden beschouwt als het grootste succes van de beweging. Huis, baan en familie opgeven voor je politieke idealen is niet zomaar iets. Sommige mensen hebben deze eerste onzekere stap gezet en nu begint het project steeds harder te groeien.

Deze actieve libertariërs (0,12% van de totale bevolking in de staat) hebben inmiddels 4,5% van het totaal aan zetels in New Hampshire veroverd. Successen van de beweging zijn tot dusver dat medische marihuana is gelegaliseerd, mensen geen identiteitskaart bij zich hoeven te dragen en dat tal van regels zijn afgeschaft. Ook via de juryplicht zijn er successen geboekt. Zo hebben activisten via de juryplicht tal van overtredingen nietig verklaart. In de VS is er namelijk de mogelijkheid om als jurylid het toepassen van de wet te negeren, bijvoorbeeld wanneer de wet niet overeenstemt met de moraliteit.

Nog eens 16.387 mensen hebben zich voorgenomen om binnen vijf jaar naar New Hampshire te verhuizen. Door de successen, energie en idealen zullen ongetwijfeld meer mensen zich geroepen voelen om de stap naar het noorden te maken. Onderstaand is een promotievideo met 101 redenen waarom mensen naar New Hampshire zouden moeten verhuizen.

Daniel Hannan: Hitler was een socialist

januari 15th, 2015 door

“Wat uniek is aan socialisme is gewilligheid van de staat om dwang te gebruiken”, aldus de Britse Europarlementariër Daniel Hannan. Dwang en socialisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze dwang is één van de redenen waarom socialistische landen minder vrijheid kennen dan landen met een vrije markt. Denk aan het contrast tussen de twee Korea’s of de verschillende werelden aan de weerszijden van het IJzeren Gordijn.

Zie ook: Was Hitler links?