Author Archive

Onderwijs: product of recht?

dinsdag, maart 3rd, 2015

Maagdenhuis-bezetter Alex en UvA student Yernaz Ramautarsing gaan met elkaar in debat over de organisatie van het onderwijs.

Yernaz heeft het in de video over hoe kapitalisme de enige morele versie van democratie is. Je “stemt” in een “kapitalistische democratie” met je geld, waardoor je direct invloed uitoefent. Goede ondernemingen creëren winst, terwijl slechte ondernemingen failliet gaan. “Dat is een terugkeer naar de kapitalistische middeleeuwen met het feodalisme”, aldus Alex. Yernaz kreeg niet de kans om zijn claim te onderbouwen. Desondanks heeft hij een sterk punt. De kans dat je met je stembiljet de uitslag van een verkiezing kunt beïnvloeden is gigantisch klein. Een alternatief is dat de overheid minder geld rooft zodat mensen kunnen ‘stemmen’ met eigen hun geld.

Zie hier meer over deze variant van ‘democratie’.

Yernaz Ramautarsing bij het Maagdenhuis

dinsdag, maart 3rd, 2015

Yernaz Ramautarsing gaat in de geest van objectivistische eindbaas Yaron Brooks helemaal los op de socialistische studenten die het Maagdenhuis bezetten.

De bezetters zouden de Universiteit van Amsterdam willen democratiseren. Desondanks hebben veel van de bezetters nauwe banden met de jongerenafdeling van de SP. De bezetting lijkt dan ook een excuus om socialistische propaganda te verspreiden. Dit blijkt o.a. uit leuzen als ‘een vrije universiteit in een kapitalistisch land is als een collegezaal in een gevangenis’. Een spreker stelde zelfs dat Lenin een inspirerend persoon is die veel heeft betekend voor de democratie.

Zie ook: Roep om medezeggenschap is een dekmantel

De parasieten economie

donderdag, februari 26th, 2015

David Boaz geeft onderstaand weer hoe parasitisme (leven op overheidsgunsten/belastinggeld) voor veel grote bedrijven een way of life is.

Via lobbyisten kunnen bedrijven lobbyen om gunstige regulering. Denk aan hogere importtarieven die de concurrentie buiten de deur houdt of zoveel regels dat het vrijwel onmogelijk is om een nieuw bedrijf te starten. Onlangs kwam hier het voorbeeld langs van een nieuwe zorgverzekeraar die zesduizend pagina’s aan documenten moest overhandigen aan DNB. Zelfs met deze papieren rompslomp was toetreding tot de markt niet gelukt: een nieuwe zorgverzekeraar moet minimaal tienduizend verzekerden hebben.

Er zit zelfs een duistere kant aan de parasieten economie. Doe je niet mee, dan val je buiten de boot omdat anderen wel meedraaien in de politieke molen.

Zie ook: Nieuwe verzekeraar stopt door regulering

Milton Friedman over de herverdeling van welvaart

maandag, februari 23rd, 2015

De student in de onderstaande video vraagt zich af of het niet oneerlijk is dat een kind in een arm land minder kansen heeft dan een kind dat geboren wordt in een rijk land. Milton Friedman stelt dat armoede onwenselijk is en dat we juist daarom eigendomsrechten moeten respecteren. Welvaart wordt pas gecreëerd wanneer mensen zeker zijn dat de vruchten van hun arbeid niet gestolen worden door de overheid (of andere dieven). Erfbelasting is ook onwenselijk omdat dit ingaat tegen de natuurlijke drang van ouders om zorg te dragen voor hun kinderen, aldus Friedman.

Economische vrijheid voor Afrika

zaterdag, februari 21st, 2015

Er is een Afrikaans land zonder toegang tot de zee, met een klimaat dat wordt gekenmerkt door droogtes en verschillende stammen binnen de landsgrenzen die allemaal een verschillende taal spreken. In het verleden heeft het land last gehad van uitbraken van AIDS en koeienziektes. Om alles erger te maken werd het land ‘vervloekt’ met een grote hoeveelheid diamanten in de grond. Alle recepten voor corruptie, burgeroorlog, honger en armoede waren aanwezig.

Desondanks is Botswana één van de snelst groeiende economieën in de wereld. Botswana heeft inmiddels een hogere levensstandaard dan de mensen in Peru en Zuid-Afrika. Dit succes heeft Botswana niet te danken aan haar modieuze vlag maar aan het feit dat ze één van de meest vrije economieën in Afrika is. Desondanks kon Botswana het een stuk beter doen. In de internationale ranglijst van meest vrije economieën staat Botswana op plek 36, een daling ten opzichte van vorig jaar door het verhogen van de invoerrechten.

Zie ook: Waarom sommige landen rijk of arm zijn

Doet alleen Griekenland aan potverteren?

woensdag, februari 18th, 2015

De Griekse regering heeft dringend nieuwe leningen nodig om niet failliet te gaan. Het ziet erna uit dat de eurolanden niet toegeven aan de eisen van de nieuwe Griekse regering. Mocht de geldkraan naar Griekenland dichtgaan dan kan de Griekse regering de banken dwingen om (nog meer) staatsobligaties te kopen. Als Griekenland vervolgens failliet gaat dan sleuren zij de banken mee in de ellende.

Alle focus op Griekenland doet onterecht vermoeden dat andere landen zich wel aan alle afspraken houden. Afgesproken is dat het begrotingstekort niet meer mag zijn dan 3% en de staatsschuld mag maximaal 60%, ten opzichte van de totale economie. Dit maximaal toelaatbare heb ik weergegeven d.m.v. een zwarte streep. De gegevens komen van Eurostat en zijn uit 2013, in 2014 was het begrotingstekort licht gedaald.

Begrotingstekort
Begrotingstekort

Staatsschuld als percentage van de totale economie
staatsschuld

Het toekomstig verloop van deze schulden ziet er overigens niet florissant uit. De vergrijzing zal ertoe leiden dat overheidsuitgaven structureel hoger uitvallen, terwijl het niet duidelijk is hoe deze tekorten opgevangen gaan worden.

Leven zonder kapitalisme

zondag, februari 15th, 2015

Bij de Fund for American Studies hebben ze een aantal jaren geleden een originele video gemaakt. Het gaat over een jongeman die opstaat om een demonstratie tegen kapitalisme bij te wonen. Tijdens de demonstratie krijgt hij een harde klap tegen zijn hoofd, waarna hij ontwaakt in een land zonder kapitalisme.

Zie ook: Vingerafdrukken voor boodschappen

Ik, roos

zondag, februari 15th, 2015

Een bos rozen koop je voor je geliefde op Valentijnsdag. Of natuurlijk niet. Steeds meer Nederlanders laten Valentijnsdag aan zich voorbij gaan.

Professor Alex Tabarrok is in ieder geval dol op Valentijnsdag. Met Valentijnsdag kan Tabarrok zich verwonderen aan de bos rozen die hij koopt voor zijn vrouw. Hoe kwamen die rozen hier? Hoeveel mensen hebben meegewerkt om de rozen van het buitenland naar de VS te krijgen? En is er geen centrale planner nodig om alles te coördineren?

Zie ook: Ik, broodrooster

Heel Warschau knippert haar lichten

woensdag, februari 4th, 2015

In de jaren ’80 was Polen onderworpen aan het communisme. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vrijheid van de pers waren beperkt door de overheid. Professor Peter Jaworski en zijn familie blikken terug op die tijd en hoe zij, samen met anderen, in verzet kwamen tegen het regime door illegale radioprogramma’s te maken.

Door alle vrijheidsbeperkingen was het echter niet duidelijk hoeveel luisteraars ze hadden. Daarom deden ze een oproep aan al hun luisteraars. Als de luisteraars van mening waren dat Polen vrij moest zijn dan moesten de luisteraars hun lampen aan en uit knipperen. Het gevolg was dat vrijwel ieder huis in Warschau haar lichten liet knipperen.

Zie hier een liedje over deze gebeurtenis.

Yaron Brooks gaat los

zondag, februari 1st, 2015

Wanneer je iemand wil overtuigen van je gelijk dan is het belangrijk om begrip te hebben voor de bezwaren van de ander. Doorgaans kun je iemand alleen overtuigen wanneer je zijn bezwaren kent en daar een antwoord op hebt.

Maar het is soms ook wel heerlijk om een goed onderbouwde tirade te horen. Zo gaat objectivistische eindbaas Yaron Brooks in op de bezwaren van een student. ‘Hoeveel vrijheid hebben Chinese arbeiders die noodgedwongen in uitbuitingsfabrieken moeten werken?’, vraagt een student zich af. Bekijk onderstaand de reactie van Brooks.

Zie ook: Heb je vijanden lief

Media en vrede: vrienden of vijanden?

woensdag, januari 28th, 2015

Journalist Yaël Ossowski geeft een bevlogen lezing over hoe media dikwijls oorlogen verkopen. Teveel journalisten doen feitelijk niets anders dan persberichten van de overheid klakkeloos overnemen. Vragen over achterliggende motieven worden niet gesteld. Ossowski gaat vrijwel de gehele Amerikaanse geschiedenis langs met rijke voorbeelden van hoe journalisten functioneerden als propagandakanaal van de overheid.

Kritiekloze journalistiek zag je niet alleen in het verre verleden. Irak, Afghanistan en Libië zijn vrij recente voorbeelden van het falen van de kritische journalistiek. Wanneer journalisten kritisch keken naar de ‘bewijzen’ dat Saddam Hoessein nucleaire wapens had, wanneer ze een geschiedenisboek opendeden over wat de Russen hadden meegemaakt in Afghanistan, wanneer ze kritischer keken naar de motieven van de “Libische rebellen” en hoe zij dachten dat het land eruit moest zien – dan zou de wereld een aantal onnodige oorlogen bespaart zijn gebleven.

Desondanks zijn er ook journalisten die vraagtekens zetten bij de officiële motieven en daadwerkelijk meerdere bronnen raadplegen. Dankzij internet hebben we meer mogelijkheden dan ooit om ons eigen onderzoek te doen. Wanneer de NOS stelt dat “Syrische rebellen” of zelfs “vrijheidsstrijders” vechten tegen het regime van Assad, dan kan dit verhaal al snel ontmaskerd worden door wat alternatief nieuws op te zoeken. Dan kom je al snel tot de ontdekking dat het in werkelijkheid ging om internationale jihadisten. Inmiddels heeft zelfs de NOS haar verhaallijn aangepast.

Zie ook: Is de media partijdig?

Geloof in de overheid: een gevaarlijke religie

maandag, januari 26th, 2015

Larken Rose daagt de verafgoding van de overheid uit. Democratie is niet het eindpunt in de politieke geschiedenis. Stateloosheid heeft een enorm potentieel. Infrastructuur, rechtbanken en politiediensten kunnen allemaal privaat georganiseerd worden, aldus Rose.

Meer weten over hoe alles geprivatiseerd kan worden? Zie David Friedman.

Links en libertarisch: kan dat samen?

zondag, januari 25th, 2015

Wie zich links noemt, moet doorgaans niets hebben van libertariërs. Dat geldt andersom net zo goed. Maar zijn er toch manieren om ze bij elkaar te brengen?

Ooit was het progressief om je te keren tegen staatsbemoeienis. Het was revolutionair om te stellen dat problemen niet natuurlijk, maar sociaal van aard waren. Als je links was, was je voor materiële vooruitgang. Vandaag is er van die oude idealen nog maar weinig over bij de partijen die als links worden aangemerkt. Die willen alsmaar méér regels, koesteren een nostalgie naar de natuur en tonen zich sceptisch over groei.

De agenda van de libertariërs lijkt nog het meest op die van de oorspronkelijke linkse rakkers. Maar libertariërs zijn erg slecht in staat om steun en sympathie te vergaren. Journalist Marco Visscher, zelf links van de oude stempel, heeft wel een paar ideeën om een brug te slaan.

Datum: 17 februari
Tijd: 20:00
Locatie:

Café-Brasserie Heffer
Oudebrugsteeg 7
Amsterdam

Bron: LP-A

Middelkoop: Wees kritisch op de mainstream media

vrijdag, januari 23rd, 2015

Onderstaand is een interview met belegger en auteur Willem Middelkoop over goud, bitcoin, Zwitserland dat haar munt ontkoppelt van de euro en de eindeloze geldcreatie van centrale banken.

Stille verandering in Noord-Korea

donderdag, januari 22nd, 2015

Met het wegvallen van de steun van de Sovjet-Unie was Noord-Korea genoodzaakt om hervormingen door te voeren. Zo mochten Noord-Koreanen hun eigen voedsel verbouwen en de overschotten verkopen op zwarte markten. Helaas kwam die hervorming pas nadat vermoedelijk een kwart miljoen tot 3,5 miljoen mensen de dood vonden door honger.

De wonderen van het socialisme weergegeven.

De wonderen van het socialisme weergegeven.

Sindsdien is er een generatie opgegroeid die het regime als een obstakel zien. Veel Noord-Koreanen verbouwen hun eigen voedsel en kijken naar buitenlandse films die illegaal het land zijn binnengesmokkeld. Sinds vorig jaar lijken er meer hervormingen te zijn doorgevoerd. Managers van staatsbedrijven zijn vrij om winsten voor zichzelf te maximaliseren. Normaal zou dit vallen onder ‘corruptie’ maar de BBC weet het volgende te melden:

Professor Andrei Lankov van de Kookmin Universiteit in Seoul vertelde de BBC dat er nu ondernemingen zijn die in alles kapitalistisch zijn, behalve in naam. Technisch gezien zijn ze het eigendom van de staat maar in werkelijkheid worden ze gerund door managers die hun winsten maximaliseren.

Lankov: ‘Deze ondernemingen zijn nooit geaccepteerd door de overheid. Officieel bestaan ze niet maar velen zijn al grote bedrijven. Er zijn private busmaatschappijen, private kool- en goudmijnen.’ Lankov geeft het voorbeeld van een manager van een koolmijn. Deze manager is verantwoordelijk voor het inhuren van mijnwerkers, graafmachines en ingenieurs. De kool wordt vervolgens geëxporteerd naar China. De winsten worden gedeeld tussen de manager en de overheid, waarbij de overheid de onderneming voorziet van enige legitimiteit. ‘Is dit een private onderneming? In mijn ogen wel’, aldus Lankov.

Een stille kracht achter deze hervorming is wellicht de curieuze ondernemer Felix Abt, die in 2002 naar Noord-Korea vertrok om daar zaken te doen namens het Zwitserse ABB. Later werd hij agent voor tal van andere bedrijven en opende hij zelfs een school voor ondernemers. ‘Als je niet aanwezig bent in het land dan kun je ook niets positiefs bereiken’, aldus Felix Abt. ‘Ik heb gezien dat je mensen kunt beïnvloeden om kritisch na te denken.’

Abt: ‘Wat is het alternatief? Dat je er een kernbom opgooit of die mensen zodanig isoleert dat ze verhongeren? Het beste wat we kunnen doen is marktkrachten ondersteunen door te investeren. Marktkrachten zijn de sterkste agenten van verandering. We zouden met iedereen moeten samenwerken. We zouden moeten samenwerken met de gewone burgers en met de Noord-Koreaanse overheid.’

De wereld buiten Noord-Korea is in een rap tempo aan het veranderen en Noord-Koreanen hebben dat door. Illegaal gesmokkelde films en series laten zien hoe het leven buiten hun land is. Ook de groeiende stroom aan Chinese toeristen laten zien dat het regime economische ontwikkeling tegenhoudt. Het is een grote gok voor het regime. Een weg terug naar het stalinisme van voor de jaren ’90 is onmogelijk.

Bron: BBC
Zie ook: Titanic veranderde mijn wereldbeeld