Author Archive

Heeft recycling zin?

woensdag, juli 22nd, 2015

John Stossel stelt in de onderstaande video dat het zinloos is om alles te willen recyclen. Er is namelijk een prachtig mechanisme om te recyclen; het vrije prijssysteem. Sommige metalen zijn zodanig waardevol dat het loont om deze materialen te recyclen. Andere materialen kunnen beter verdwijnen in een stortplaats. Dan kunnen we daar mooi winkelcentra overheen bouwen.

Wanneer recycling niet rendabel is dan moet je het ook niet doen. Subsidies verstoren het vrije prijssysteem alleen maar. Dat is niet alleen slecht voor onze belastingdruk maar ook voor de planeet. Stossel noemt een voorbeeld waarin het ophalen en recyclen van glas meer grondstoffen verbruikt dan de productie van nieuw glas.

Terecht stelt Stossel dat vrijwel iedereen tegenwoordig een duurzaamheidslesje heeft gevolgd, waaronder ondergetekende. In de theoretische modellen die we kregen werd duidelijk gemaakt dat de mensheid zich in een trechter bevond. De wanden worden steeds nauwer naar mate we meer vervuilen. We moeten de omslag maken naar een duurzame samenleving om de wand van de trechter, de draagcapaciteit van de aarde, niet te bereiken.

Als we de draagcapaciteit van de aarde zouden benaderen dan zou je verwachten dat het steeds slechter gaat met de mensheid. Dat blijkt niet het geval. Er sterven minder mensen door klimaatgerelateerde oorzaken (overstromingen, extreme droogtes, etc.) dan ooit. Ook veel diersoorten herstellen zich omdat we tegenwoordig de welvaart hebben om dure reservaten te onderhouden. Het enige dat hard in aanraking komt met de rand van de spreekwoordelijke trechter is het verstand van veel milieuactivisten.

Zie ook: De moraliteit van fossiele brandstoffen

Geen invloedssferen maar vrijheid

woensdag, juli 15th, 2015

We horen de laatste tijd minder over ISIS. Het Amerikaanse ministerie van oorlog heeft haar focus verschoven naar Rusland en China. Thorbecke zei daar ooit verstandige dingen over: “Men gaat zich wapenen uit wantrouwen, op niets anders dan op de inbeelding van een hersenschimmig gevaar gegrond, en juist door de wapening wantrouwen wekken.”

408525_531922603531556_458694965_n

Voor de duidelijkheid: Rusland en China willen politieke spelletjes spelen binnen hun ‘invloedssfeer’. De Russische regering ziet zichzelf als de leider van de orthodoxe wereld, terwijl China zichzelf een leidende rol aanmeet in de landen die sterk beïnvloed zijn door de Chinese cultuur. De Russische steun voor het orthodoxe Servië ten tijde van de Balkanoorlog is hier een voorbeeld van. Evenals het huidige conflict in Oekraïne een wanhopige poging is om de Russische invloed in het orthodoxe oosten veilig te stellen. China wil op soortgelijke manier haar invloedssfeer veilig stellen door aanspraak te maken op de Zuid-Chinese Zee.

Beide landen zouden meer invloed winnen in ‘hun invloedssfeer’ als ze wat charmanter waren en minder vaak zouden vallen op militair machtsvertoon. Sowieso is het idee van een invloedssfeer een naar en ouderwets begrip uit de vorige eeuw. Niet dat westerse landen minder erg zijn. Frankrijk ziet zichzelf nóg steeds als hoeder van haar voormalige koloniën in Afrika. Om maar te zwijgen over de VS, die wanhopig haar mondiale keizerrijk beschermt.

Wat zou de rol van verlichte westerse regeringen moeten zijn? Wees een voorbeeldfunctie voor de rest van de wereld en werp jezelf niet op als agressor. Het steunen van dictators, de invoering van burgervernietigende sancties en het bombarderen van mensen heeft veel kwaad bloed gezet in de wereld. Zo vond de Amerikaanse minister van binnenlandse zaken Madeleine Albright dat de sancties tegen Saddam Hoessein het ‘waard waren’, ondanks alle kinderen die hun leven verloren door een gebrek aan medicijnen. Reken maar dat deze beelden over het gehele Midden-Oosten uitgezonden werden.

Laat daarom vriendschap, vrijhandel en een vrij verkeer van personen de leidraad zijn in het buitenlandbeleid van iedere vrijheidslievende regering. Vervang het idee van ‘invloedssferen’ en ‘machtsblokken’ door de overtuiging dat ieder mens het recht heeft op een leven in vrijheid. De wereldwijde trend richting meer vrijhandel en minder oorlog zullen elkaar versterken waardoor mensen op steeds meer terreinen vrijheid winnen. Het geloof in de staat blijft vooralsnog bestaan. Desondanks hebben liberalen voor ons grotere uitdagingen gehad. Vrijheid van godsdienst en de afschaffing van de slavernij leken aanvankelijk onneembare obstakels. Het bijbrengen van een gezonde scepsis jegens de staat is daarbij een makkie.

Zie ook: De noodzaak van een sterk Amerika

Waarom moet Griekenland uit de euro?

woensdag, juli 8th, 2015

Het debat over de schuldencrisis in Griekenland gaat al snel over het Griekse vertrek uit de eurozone. Griekenland zou een totaal verschillende economie zijn, waarbij een ‘one size fits all’ munt niet past.

griekenland

Dit heb ik altijd al een vreemde redenering gevonden. Alsof Griekenland alleen mee kan doen met de rest van de wereld wanneer ze hun munt waardeloos (of sneller waardelozer) maken. Trek je die logica door dan zou ook het zuiden van Italië een eigen munt moeten. Of krimpregio’s in Nederland. Trekken we die logica nog verder doen dan zouden we zelfs op wijkniveau nieuwe munten kunnen invoeren.

Als Griekenland mee wil doen met de rest van de wereld zou het haar economie moeten hervormen. In de internationale ranglijst van de meest vrije landen moet je lang naar beneden scrollen om Griekenland te vinden. Griekenland scoort op factoren zoals corruptie en de striktheid van het ontslagrecht slechter dan veel Afrikaanse landen. In Europa scoren alleen Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne slechter dan Griekenland.

Desondanks zijn deze ranglijsten vrij abstract. In het echte leven levert dit beleid horrorscenario’s op. Een aantal jaar geleden lichtte ik het verhaal van de heer Antonopoulos uit. Hij had de ambitie om een webwinkel te beginnen maar stuitte op een vrijwel onneembare burcht van overheidsbemoeienis. 10 maanden lang moest hij alles afstemmen met de belastingdienst, de Griekse Kamer van Koophandel, de gemeente, de gezondheidsinspectie, de brandweer en de bank. Bij de gezondheidsinspectie moesten alle aandeelhouders van het bedrijf een röntgenfoto van hun borst maken en werd hun ontlasting onderzocht naar kwaaltjes.

Zelfs de bank, tegenwoordig een verlengstuk van de staat, had de meest belachelijke regels. Zo zou de gehele webwinkel van Antonopoulos in het Grieks moeten, anders zouden ze het betalingsverkeer niet organiseren. “Het interesseerde hen helemaal niets dat onze producten juist bedoeld waren voor buitenlandse afnemers. Daarom moest alles in het Engels geschreven worden”, aldus Antonopoulos. Daarop werd besloten om in zee te gaan met PayPal. Dat werd binnen een paar uur geregeld.

Een vertrek uit de euro gaat de bovenstaande problemen niet op een magische manier oplossen. Hervormingen zijn nodig.

Overheidsvrij bier

zondag, juli 5th, 2015

Amerikaans bier heeft het imago dat het niet te drinken is. Ten onrechte. Het idee dat Amerikanen geen bier kunnen brouwen stamt uit de tijd dat de brouwerijen strikt gereguleerd werden. Hierdoor waren er weinig spelers op de markt. De bestaande spelers konden echter niet concurreren met het kwaliteitsbier uit Europa. Vandaar dat Amerikaanse brouwers zich gingen richten op het lagere segment en waterig bier produceerden.

Sinds 1979 is de markt gedereguleerd waardoor er inmiddels meer dan 2500 brouwerijen actief zijn in de VS. De Amerikaanse biermarkt is het bewijs dat vrijheid en een beetje concurrentie ook essentiële levensbehoeften zoals bier kunnen leveren.

Proost!

Heeft Tunesië een nieuwe dictator nodig?

maandag, juni 29th, 2015

Afgelopen vrijdag werd Tunesië opgeschrikt door een bloederige aanslag, waarbij 39 mensen om het leven kwamen. Het sentiment in Tunesië dat men beter af was onder de voormalige dictator Ben Ali leeft op.

Vrijheid van meningsuiting heeft vele zegeningen

Vrijheid van meningsuiting heeft vele zegeningen

De reden? De invoering van de democratie heeft geresulteerd in vrijheid van meningsuiting, wat ook islamofascisten de mogelijkheid geeft om hun gedachtegoed te verspreiden. Dit zorgde ervoor dat Tunesië inmiddels werd getroffen door twee terroristische aanslagen. Ook zijn er inmiddels zo’n drieduizend Tunesiërs vertrokken naar Syrië of Libië.

Nu ben ik één van de laatsten die de democratie gaat bezingen. Democratie is de dictatuur van de meerderheid. De stemronde waarbij twee wolven en een schaap gaan bepalen wat ze gaan eten. Daarentegen is een dictatuur geen verbetering. Ook dictators moeten hun macht veilig stellen door belangengroepen tevreden te houden. Het leger, de politie, de ambtenarij en de partij: allemaal belangengroepen die gaan leven op de rest van de samenleving, zonder het uitzicht op een vreedzame machtswisseling.

De vrijheid van meningsuiting die noodzakelijk is voor een redelijk functionerende democratie is dan ook niet het probleem maar de oplossing. Wanneer islamofascisten hun gedachtegoed mogen verspreiden dan biedt dit ook kansen om een tegengeluid te formuleren. Het is uiteindelijk dit maatschappelijk debat dat het Midden-Oosten in de 21ste moet loodsen.

Zie ook: Maak je geen zorgen over Syriëgangers

Voor eco-optimisme

zaterdag, juni 27th, 2015

Alle bomen gaan dood door zure regen, het landschap wordt steeds droger, grondstoffen raken op, overbevolking destabiliseert de wereld, kankerepidemieën worden veroorzaakt door het gat in de ozonlaag en we worden uiteindelijk allemaal levend gekookt door de opwarming van de aarde.

Matt Ridley, auteur van The Rational Optimist, stelt dat ieder ecologisch doemscenario nooit is uitgekomen. Al deze incorrecte conclusies zijn te wijten aan statistische analyses die geen rekening houden met markten en innovatie, aldus Ridley.

Zie ook: Raken grondstoffen op?

Open grenzen

zondag, juni 21st, 2015

Er zijn weinig onderwerpen die zoveel eensgezindheid oproepen bij economen als het afschaffen van immigratierestricties. Conservatieve schattingen laten zien dat de wereldwijde welvaart zou verdubbelen wanneer we de grenzen opengooien.

De Britse econoom Philippe Legrain stelt dat vrije immigratie bovendien ethischer is. Je sluit mensen niet op in arbitrair getrokken grenzen. Tegenstanders van open grenzen stellen dat de cultuur van immigranten zal resulteren in maatschappelijke spanningen. Niemand ontkent dit. Desondanks kijkt Legrain ook naar de voordelen van meer diversiteit.

De positieve rol van diversiteit vind ik ondergewaardeerd in het debat. Maar het is volgens mij geen toeval dat een op de drie Nobelprijswinnaars in een ander land is geboren dan waar hij of zij werkt. Het is geen toeval dat migranten in Engeland twee keer zo vaak een onderneming opzetten. Ik zeg niet dat migranten betere mensen zijn, maar wel dat hun aanwezigheid zorgt voor nieuwe ideeën, innovatie en bedrijvigheid, die samen aan de basis liggen van economische groei.

Lees de rest bij VN.

Brazilianen lopen 1.000 kilometer voor vrije markten

dinsdag, juni 16th, 2015

Sinds de Braziliaanse president Dilma Rousseff met een nauwe meerderheid gekozen werd sprongen er tal van protestbewegingen op. Verdenkingen van corruptie zijn voor veel Brazilianen reden genoeg om haar uit haar ambt te zetten.

libertarismebrazilie

Tussen alle verschillende protestbewegingen valt er eentje met name op: Movimento Brasil Livre. Deze beweging stelt niet alleen dat Rousseff moet opstappen maar heeft ook een alternatief klaar: economische vrijheid. De beweging kenmerkt zich door haar jonge en apolitieke aanhang. Nu hebben vele tientallen vrijheidsactivisten zich voorgenomen om bijna 1.000 kilometer af te leggen, van Praça Panamericana naar Brasília, de Braziliaanse hoofdstad. In de dorpen en steden die ze aandoen zullen de activisten de vrolijke boodschap van ‘vrije markten, lagere belastingen en privatisering’ verspreiden.

‘Het zal een enorme reis worden’, aldus één van de activisten. ‘Net zoals Lord of the Rings.’

Zie ook: Libertarisch activisme in Brazilië

Overpopulatie is een mythe

zaterdag, juni 13th, 2015

In 1968 schreef Paul Ehrlich de bestseller The Population Bomb. In dit boek stelde Ehrlich dat de wereld zal ontwrichten door overbevolking. Inmiddels zijn we in 2015 en is er minder honger en oorlog dan ten tijde van de publicatie van Erhlich’s boek. Desondanks blijft Ehrlich bij zijn originele stelling; de wereld gaat eraan. Als hij het boek nu had moeten schrijven dan zou hij het nóg apocalyptische overbrengen dan in 1968.

Waar mensen zoals Ehrlich zelden rekening mee houden is dat de mensen gebruik kunnen maken van één onuitputtelijk grondstof; menselijke vindingrijkheid. Genetisch gemodificeerde gewassen en andere innovaties in de landbouw hebben bijgedragen in het voeden van de wereldbevolking.

Zie ook: Is overbevolking een mythe?

Privatiseer veiligheid

vrijdag, juni 12th, 2015

Een supermarktketen zoals Jumbo heeft er weinig belang bij om haar klanten te vergiftigen. Zelfs als de Jumbo aanvankelijk meer winst kan maken door onveilige producten te verkopen, dan kan zij een reputatieschade krijgen die uiteindelijk veel kostbaarder is.

Deze simpele analyse geeft aan dat het mogelijk is om veiligheid uit te besteden aan de markt. Reputaties, in de vorm van merken en handelsnamen, garanderen de kwaliteit van een product. Een alternatief is om de overheid de veiligheidsmaat te laten bepalen.

Het nadeel hiervan is dat de overheid teveel oog heeft voor veiligheid en te weinig voor de mogelijke baten van innovaties. Mocht een overheidsinstantie producten toelaten op de markt die onveilig blijken te zijn, dan heeft dit gevolgen van de carrières van de verantwoordelijke politici en topambtenaren. Nergens anders wordt deze dynamiek zo duidelijk als in de medicijnenmarkt. Hierin zorgt de overheid dat levensreddende, maar potentieel gevaarlijke, medicijnen van de markt worden gehouden.

Peter Visser, student Technische Natuurkunde aan de TU in Eindhoven, stelt dat we moeten kijken naar zowel de risico’s als kansen van innovatie. Onderstaand weet hij dit mooi te verwoorden:

Het pessimisme en de scepsis van opiniemakers en politici [aangaande innovatie] is niet toevallig, maar komt voort uit het zogenaamde “Voorzorgs-principe”. Dit principe stelt dat een innovatie pas mag worden goedgekeurd als de laatste ‘belanghebbende’ zijn fiat geeft. Deze goedkeuring, in de praktijk vooral afkeuring, wordt door de overheid afgekondigd. Dit repressieve overheidsbeleid werkt als een grote rem op innovatie. En daarmee leidt het voorzorgsprincipe tot onschatbare verliezen in levenskwaliteit en zelfs van levens. Met de wet van Murphy in de hand klampt men zich vast aan de status-quo. De onzichtbare misgelopen vooruitgang neemt men op de koop toe.

Onderstaand is een voorbeeld van hoe productcertificering kan werken in een vrije markt.

Zie ook:
– Hoe objectief is de Europese voedselwaakhond?
– Overregulering medicijnen jaagt mensen de dood in

LP: Nog meer puinhopen op rechts?

dinsdag, juni 9th, 2015

In Studio de Veste is volgende maand een interessante lezing over de puinhopen op rechts.

De afgelopen tien jaar ontstonden diverse partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum. Veel van deze partijen kenden maar een kort bestaan en verdwenen weer voordat ze bekend konden worden, zoals EenNL, DPK, OBP en Artikel 50.

Enkele andere partijen hadden kortstondig succes, zoals de LPF en Trots op Nederland. De PVV is als enige langere tijd electoraal succesvol, maar het is de vraag of de partij goed functioneert. Al deze partijen hebben met elkaar gemeen dat ze nauwelijks aan de macht kwamen en dat ze geplaagd worden door ruzies en afsplitsingen.

Chris Aalberts schreef samen met Dirk-Jan Keijser het boek ‘De Puinhopen van Rechts’ over deze partijen. Deze avond gaat hij in op dit boek en op de ontwikkelingen aan de rechterkant van het politieke spectrum van de laatste drie maanden. Hoe staat het met de rechtse partijen van nu, namelijk VNL en de nieuwe ondernemerspartij van Hero Brinkman?

Datum: woensdag 8 juli
Tijd: 20:00
Locatie:

Studio de Veste
2e binnenvestgracht 15
Leiden

Bron: FB

Overheden bestelen ons, dat hoeven we niet te pikken

donderdag, juni 4th, 2015

De Franse econoom Gabriel Zucman stelt in de Volkskrant dat de Zwitsers ons bestelen. Dankzij het Zwitserse bankgeheim zou jaarlijks 50 miljard aan Europees vermogen doorgesluisd worden naar belastinghavens.

Zucman moet zich bewust worden van termen zoals ‘stelen’. Want als er iemand in het bovenstaande verhaal steelt dan zijn het de Europese overheden. Overheden halen hun geld op onder dreiging van geweld. Wanneer mensen hun belastingen structureel niet betalen worden ze opgepakt door gewapende mannen. Een analogie met de maffia is snel gemaakt. Beide claimen je te bestelen voor je eigen bestwil. Waar de maffia beschermingsgeld wil, zo wil de overheid beschaving kopen. In werkelijkheid wordt je zowel door de maffia als door de overheid afgeperst.

Opmerkelijk is daarom dat Zucman de Zwitserse overheid in zijn verhaal aanwijst als schurk. Zucman stelt voor om invoerrechten van wel 30% op de Zwitsers te leggen, wanneer ze hun bankgeheim niet willen opgeven. Ook moet er een internationaal kadaster komen waarin staat wie wat bezit, waarbij belastingdiensten deze gegevens automatisch uitwisselen. Dit internationale dievenkartel moet ervoor zorgen dat de belastingontwijking van de rijken niet door de rest van de bevolking bekostigd wordt.

In werkelijkheid hebben we allemaal baat bij belastingontwijking omdat het overheden dwingt publieke middelen efficiënter te besteden. Iedereen snapt dat bedrijven in een kartel weinig reden hebben om een goede prijs/kwaliteit verhouding te waarborgen. Dat overheden hun prijs/kwaliteit verhouding kunnen verbeteren is evident. De Zwitserse overheid geeft ongeveer 35% van het BBP uit, terwijl dit in Nederland nabij de 50% is. Is Zwitserland dan een afschuwelijke plek om te leven? Niet volgens de ontwikkelingsindex van de Verenigde Naties. Hierin presteert Zwitserland beter dan ieder Europees land, met uitzondering van Noorwegen.

Dat Zwitsers zo’n hoge mate van welvaart en welzijn hebben is mede te danken aan het feit dat ze een relatief kleine overheid hebben. Zwitsers realiseren zich dat welvaart en welzijn niet rijkelijk vloeien uit de borsten van de staat. De overheid lijkt eerder op een bruut die met een hamer je benen breekt, je een rolstoel verkoopt, belasting heft op het gebruik van die rolstoel, en vervolgens arrogant claimt dat je zonder haar hulp nooit zo mobiel was geweest.

Bron: Volkskrant

De doemdenkers hebben ongelijk

zaterdag, mei 30th, 2015

Je hoort nog wel eens dat vroeger alles beter was. Bootvluchtelingen, islamitische terrorisme, armoede en recessies zijn slechts een voorbode. De toekomst gaat nog veel erger worden. Mensen in de toekomst zullen het niet zo goed hebben als ons.

Matt Ridley toont echter aan dat het steeds beter gaat met de wereld. Armoede neemt drastisch af, grondstoffen raken niet op en er is minder oorlog. Ridley wilde aanvankelijk een boek schrijven waarin hij aantoonde dat er best veel de goede kant op ging. Hij kwam er echter achter dat hij geen enkele belangrijke indicator kon vinden waarbij mensen het vroeger beter hadden dan nu.

Overheid wil cash verbieden

donderdag, mei 28th, 2015

Debatten zijn vaak eenrichtingsverkeer. Iedereen herhaalt zo vaak mogelijk de issues die zij zelf erg belangrijk vinden. Om te overtuigen is het echter noodzakelijk om te kijken naar de zaken die belangrijk zijn voor de ander.

contant geld

Er zijn weinig debatten waarbij iedereen zich beroept op dezelfde issues. Het debat over de afschaffing van contant geld is een zeldzaam voorbeeld. Afschaffing zou grote voordelen hebben. Iedere transactie is zichtbaar voor de overheid, waardoor zwart werken nagenoeg onmogelijk wordt en de overheid meer geld kan ophalen. Monetair beleid zou een stuk effectiever worden omdat mensen hun geld niet meer van de bank kunnen halen wanneer je moet betalen om te sparen. Mensen worden gedwongen om hun geld te laten rollen.

Tegenstanders halen dezelfde punten aan, maar dan bezien vanuit een gezonde scepsis jegens de overheid. De overheid krijgt meer macht over onze levens aangezien ze iedere transactie in de gaten kunnen houden. Niet alleen haalt de overheid meer geld op, ze krijgt ook de mogelijkheid om mensen uit te sluiten van het betalingsverkeer. Al die economische stimulans moeten we ook niet willen; dat veroorzaakt uiteindelijk alleen maar recessies.

Initiatieven om contant geld uit de circulatie te drukken zijn er inmiddels al. In Griekenland is men een heffing aan het overwegen op het opnemen van contant geld. Het Deense parlement stelde onlangs een wet voor die winkeliers de mogelijkheid geeft om contant geld te weigeren. Ook de Nederlandse overheid steunt actief initiatieven dat pinnen promoot.

Gelukkig is er weinig reden om doemscenario’s te vrezen. Als de overheid iets verbiedt of afschaft verdwijnt het nog niet. Een verbod op cash zou juist een opleving zijn voor concurrerende vormen van geld, zoals Bitcoin.

Zie ook: Een centraal geplande crisis

Gelijkheid

donderdag, mei 21st, 2015

Wanneer mensen gelijkheid belangrijker vinden dan vrijheid dan haal ik graag het fictieve personage Harrison Bergeron aan. Bergeron leeft in een wereld waarin mooie mensen maskers moeten dragen om hun schoonheid te verbergen, krachtpatsers gewichten krijgen om hun kracht te verzwakken en intellectuelen een koptelefoon krijgen, die om de minuut een scherpe toon produceert om hun denkvermogen naar het gemiddelde te halen. Iedereen is in deze wereld volkomen gelijk maar niemand is echt gelukkig.

Een moderne versie van het verhaal van Harrison Bergeron speelt zich af in de onderstaande video. Te zien is hoe een tijdreiziger uit het heden reist naar een extreem politiek correcte toekomst. Helemaal fictief is het onderstaande dialoog niet. Zo zijn er Amerikaanse universiteiten met ‘veilige’ plekken waar studenten kunnen schuilen voor debatten die zij als ‘kwetsend’ ervaren. Een kritische opiniemaker schreef dat het zo’n ‘veilige’ plek impliceert dat sommige ideeën ‘gevaarlijk’ zijn. Het logische gevolg is om alle ‘gevaarlijke’ (lees: kwetsende) ideeën te verbieden.

Zie ook: De wereld van Bergeron