Author Archive

Vrijheid wint terrein

zondag, maart 22nd, 2015

Economische vrijheid en welvaart zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Landen met een hoge mate van economische vrijheid hebben doorgaans minder kindersterfte, een schoner milieu, hogere inkomens en minder armoede.

Er is dan ook goed nieuws te melden: de trend naar meer vrijheid zet zich door. De Heritage stichting en de Wall Street Journal publiceren jaarlijks welke trends zich voordoen in verschillende landen qua economische vrijheid. Nemen belastingen toe? Hoe zit het met corruptie? Zijn importtarieven verhoogd? Al deze factoren worden bijeen gebracht en daaruit berekenen onderzoekers een score die meet hoeveel economische vrijheid mensen hebben.

Sinds men met de index begon is er vrijwel ieder jaar een stijging waar te nemen in de gemiddelde economische vrijheid in de wereld. De crisis van 2008 zag een daling in deze vrijheid aangezien tal van banken werden genationaliseerd en overheden protectionistische maatregelingen namen. Inmiddels is de gemiddelde vrijheid weer boven het niveau van voor de crisis.

Desondanks leven er gigantisch veel mensen in onvrijheid: 4,5 miljard, oftewel ongeveer 65% van de wereldbevolking. Meer dan de helft van deze mensen leeft in twee landen, China en India, waar de toename in vrijheid beperkt en ongelijk was. Economische hervormingen hadden voornamelijk betrekking op enkele belangrijke sectoren. Desondanks hebben deze beperkte hervormingen een aanzienlijk deel van de bevolking uit extreme armoede getild.

IN-2015-global-regional-trends-chart-1

Economische vrijheid is niet minder belangrijk dan persoonlijke vrijheid. Beide zijn essentieel voor een vrije samenleving en een liberaal ziet amper het verschil tussen de twee. Voor de liberaal is vrijheid de afwezigheid van dwang, ongeacht of het de vrijheid van meningsuiting is of de vrijheid om met anderen te handelen. Overigens is er ook een positieve trends naar meer persoonlijke vrijheid. Zie hier een betoog van de filosoof Michael Huemer.

Bron: Heritage
Zie ook: Waarom sommige landen rijk of arm zijn

Doneer voor de verkiezingen aan de LP

maandag, maart 16th, 2015

De Libertarische Partij (LP) doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht, Gelderland, Friesland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Om een mooi resultaat te behalen zijn donaties van vrijheidslievende mensen hard nodig. Waarom dit bericht nu een aantal dagen voor de verkiezingen op 18 maart? De reden is dat er een gulle donor is opgestaan die donaties wil verdubbelen. Het opgehaalde bedrag zal vervolgens worden gestoken in een campagne op Facebook.

Sinds 2012, met de hulp van gulle donaties van vele sympathisanten, is de LP exponentieel gegroeid, niet alleen in het aantal betalende leden, unieke bezoekers van onze website, Facebook “likes”, Twittervolgers, en verschijningen in de media, maar ook waar het het meeste telt – in het stemhokje.

In 2013 en 2014 behaalde de LP 1% van de stemmen in 3 verschillende gemeenten. Als het ons lukt om een dergelijk resultaat op landelijk niveau te evenaren bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, dan zou dat genoeg zijn voor een ​​zetel in de Tweede Kamer! Aangezien er 150 Tweede Kamerzetels te verdelen zijn, is het behalen van twee derde van één procent van de stemmen hiervoor voldoende.

Ons doel is om de eerste libertarische partij in Europa te worden die een zetel in een nationaal of regionaal parlement haalt. We kunnen dat doel op korte termijn bereiken, maar we kunnen dat alleen doen met de genereuze steun van vrijheidslievende mensen zoals u.

Zie hier de website van de LP.

Oude oorlogspropaganda opnieuw ontkracht

donderdag, maart 12th, 2015

Twee jaar geleden lichtte ik een video uit van ‘historicus’ Andrew Roberts over de Irak oorlog. Roberts stelde dat het perfect te rechtvaardigen was dat de VS een oorlog begon in Irak. Later werd de video verwijderd om weer opnieuw geüpload te worden. Wanneer Roberts oude koeien uit de sloot trekt dan haal ik mijn kritiek op zijn verhaal weer van stal.

Onlangs stelde Frank Karsten dat het internet één van de redenen is waarom we optimistisch kunnen zijn over de toekomst. Dankzij het internet heeft iedereen binnen een paar muisklikken door dat het verhaal van oorlogszoekers zoals Roberts gebaseerd is op lucht of halve waarheden. Mensen zijn sceptischer dan ooit over wat ‘experts’ allemaal te melden hebben. Dit blijkt o.a. uit de reacties op de video van Roberts.

Onze favoriete historicus Andrew Roberts heeft weer een nieuwe lezing online gezet. Ditmaal bespreekt hij waarom het volkomen acceptabel was dat de VS een oorlog begon met Irak.

In de video noemt Roberts drie redenen. Zo staat vast dat Saddam Hussein een slechte man was, die zelfs het gebruik van chemische wapens niet schuwde op zijn eigen bevolking. Ook steunde hij terrorisme door vergoedingen te geven aan de families van omgekomen Palestijnse militanten. Tot slot was Hussein onwelwillend om mee te werken met de VN, waardoor er een boycot kwam en tussen de 100.000 tot 500.000 kinderen omkwamen door een gebrek aan voedsel en medicijnen.

Wat Roberts ‘vergeet’ te melden is dat de VS een bondgenoot was van Irak gedurende de Irak-Iran oorlog. Het was de VS en enkele bondgenoten die Hussein voorzag van wapens en inlichtingen, ondanks het feit dat Hussein chemische wapens gebruikte tegen zijn eigen bevolking.

Dan is er het argument dat Hussein terrorisme steunde door vergoedingen te geven aan de families van omgekomen Palestijnse militanten. Als dit een serieuze overweging is dan zouden we allang een oorlog moeten beginnen met Saudi-Arabië, aangezien dit land zowat de geldautomaat is van internationaal terrorisme. (hier en hier)

Tot slot stelt Roberts dat Hussein niet wilde meewerken met de VN, waardoor men vermoedde dat Hussein werkte aan een nucleair wapenarsenaal. Inlichtingendiensten kwamen echter nooit met bewijs om dit te bevestigen. In plaats dat men met harde bewijzen kwam ging de Amerikaanse overheid herhaaldelijk leugens in de media verspreiden dat een oorlog zou kunnen rechtvaardigen. Onderstaand is daarom een ontnuchterende documentaire die alle leugens op een rij zet.

Zie ook:
Journalisten, doe je werk!
Media en vrede: vrienden of vijanden?
Is de media partijdig?

Misvattingen over het minimumloon

donderdag, maart 12th, 2015

Thomas Woods fileert ieder argument voor het minimumloon in de onderstaande video. Het minimumloon zou nodig zijn zodat iedereen een menswaardig bestaan kan opbouwen. Ook zou het de economie stimuleren omdat werknemers meer te besteden hebben.

Woods stelt hierop een loon geen arbitrair getal is. Als dat het geval zou zijn dan kunnen we het minimumloon ook wel verhogen tot een miljoen euro per uur. Iedereen snapt dat het niet meer rendabel is om mensen aan te nemen met zo’n hoog minimumloon. Diezelfde logica gaat ook op voor een lager minimumloon. Het drukt voornamelijk de mensen met de minste vaardigheden uit de arbeidsmarkt.

Een pleidooi voor libertarisch optimisme

vrijdag, maart 6th, 2015

Historicus Tom Woods heeft in de onderstaande video een interview met Frank Karsten. Er is veel aanleiding om optimistisch te zijn dat libertarische ideeën invloedrijk worden, aldus Frank.

Wanneer we een blik werpen op de geschiedenis dan zijn er gigantisch veel ontwikkelingen geweest die de weg vrij maken voor een libertarische samenleving. Er is minder oorlog, communisme is dood, steeds meer landen ondernemen vrije markt hervormingen, het internet zorgt ervoor dat ideeën sneller verspreid worden en telefoons met camera’s kunnen politieagenten ten alle tijden in de gaten houden.

EU wil spionnenkastje in iedere auto

donderdag, maart 5th, 2015

Vanaf maart 2018 moet iedere nieuwe auto zijn uitgerust met het zogenaamde eCall-systeem, een chip die bij een ernstig ongeluk automatisch een signaal afgeeft aan hulpdiensten.

e-call

‘Het systeem is een groot voordeel als je in een dunbevolkt gebied tegen een boom knalt en er geen omstanders zijn’, aldus CDA-Europarlementariër Wim van de Camp. Het eCall-systeem zou minder dan €100,- kosten per auto en heeft de potentie om jaarlijks honderden verkeersdoden te voorkomen.

Dat roept die vraag op wie zou moeten bepalen hoeveel een leven kost. Moet iedere Europeaan gedwongen worden om ruwweg €100,- uit te geven voor zijn eigen veiligheid? Milton Friedman werd ooit geconfronteerd met een vergelijkbaar vraagstuk. Een auto-onderdeel ter waarde van $13,- had de potentie om honderden levens te redden. De autofabrikant besloot om het onderdeel niet standaard in te bouwen. Had de overheid de fabrikant moeten dwingen om dat onderdeel in te bouwen? En wat als dat onderdeel duizenden dollars kostte? Waarom zou de politiek die afweging moeten maken in plaats dat mensen dat zelf doen?

Afwegingen tussen veiligheid en kosten maken mensen dagelijks. Iedereen die niet met een valhelm op de fiets zit heeft zo’n afweging gemaakt. Bovendien is zo’n chip van rond de €100,- vrij fors voor mensen die weinig te besteden hebben. En wat voor belangen zitten achter de invoering van deze nieuwe wet? Is het bedrijf achter het eCall-systeem niet een ordinaire lobbyist die nu een monopoliepositie verwerft?

Ieder mens met een gezonde scepsis jegens de overheid ziet dat dit systeem de mogelijkheid biedt om de locatie van iedere automobilist ten alle tijden te achterhalen. Natuurlijk zal de overheid ‘garanderen’ dat het systeem dit doel niet heeft.

Net zoals de overheid ‘garandeerde‘ dat parkeergegevens na een bepaalde tijd gewist werden. Overheden houden zich zelden aan hun eigen regels. Zelfs als overheden zich aan de regels houden dan is er geen garantie dat het eCall-systeem ooit misbruikt zal worden door een toekomstige overheid. Of een buitenlandse. Zo onderschepte de Amerikaanse veiligheidsdienst fysieke computers om ze te voorzien van ‘achterdeurtjes‘.

Het Europees Parlement moet nog definitief instemmen met eCall. De verwachting is dat het parlement nog voor de zomer akkoord gaat.

Bronnen: NewsOnline, Volkskrant (3 maart) & EC

Onderwijs: product of recht?

dinsdag, maart 3rd, 2015

Maagdenhuis-bezetter Alex en UvA student Yernaz Ramautarsing gaan met elkaar in debat over de organisatie van het onderwijs.

Yernaz heeft het in de video over hoe kapitalisme de enige morele versie van democratie is. Je “stemt” in een “kapitalistische democratie” met je geld, waardoor je direct invloed uitoefent. Goede ondernemingen creëren winst, terwijl slechte ondernemingen failliet gaan. “Dat is een terugkeer naar de kapitalistische middeleeuwen met het feodalisme”, aldus Alex. Yernaz kreeg niet de kans om zijn claim te onderbouwen. Desondanks heeft hij een sterk punt. De kans dat je met je stembiljet de uitslag van een verkiezing kunt beïnvloeden is gigantisch klein. Een alternatief is dat de overheid minder geld rooft zodat mensen kunnen ‘stemmen’ met eigen hun geld.

Zie hier meer over deze variant van ‘democratie’.

Yernaz Ramautarsing bij het Maagdenhuis

dinsdag, maart 3rd, 2015

Yernaz Ramautarsing gaat in de geest van objectivistische eindbaas Yaron Brooks helemaal los op de socialistische studenten die het Maagdenhuis bezetten.

De bezetters zouden de Universiteit van Amsterdam willen democratiseren. Desondanks hebben veel van de bezetters nauwe banden met de jongerenafdeling van de SP. De bezetting lijkt dan ook een excuus om socialistische propaganda te verspreiden. Dit blijkt o.a. uit leuzen als ‘een vrije universiteit in een kapitalistisch land is als een collegezaal in een gevangenis’. Een spreker stelde zelfs dat Lenin een inspirerend persoon is die veel heeft betekend voor de democratie.

Zie ook: Roep om medezeggenschap is een dekmantel

De parasieten economie

donderdag, februari 26th, 2015

David Boaz geeft onderstaand weer hoe parasitisme (leven op overheidsgunsten/belastinggeld) voor veel grote bedrijven een way of life is.

Via lobbyisten kunnen bedrijven lobbyen om gunstige regulering. Denk aan hogere importtarieven die de concurrentie buiten de deur houdt of zoveel regels dat het vrijwel onmogelijk is om een nieuw bedrijf te starten. Onlangs kwam hier het voorbeeld langs van een nieuwe zorgverzekeraar die zesduizend pagina’s aan documenten moest overhandigen aan DNB. Zelfs met deze papieren rompslomp was toetreding tot de markt niet gelukt: een nieuwe zorgverzekeraar moet minimaal tienduizend verzekerden hebben.

Er zit zelfs een duistere kant aan de parasieten economie. Doe je niet mee, dan val je buiten de boot omdat anderen wel meedraaien in de politieke molen.

Zie ook: Nieuwe verzekeraar stopt door regulering

Milton Friedman over de herverdeling van welvaart

maandag, februari 23rd, 2015

De student in de onderstaande video vraagt zich af of het niet oneerlijk is dat een kind in een arm land minder kansen heeft dan een kind dat geboren wordt in een rijk land. Milton Friedman stelt dat armoede onwenselijk is en dat we juist daarom eigendomsrechten moeten respecteren. Welvaart wordt pas gecreëerd wanneer mensen zeker zijn dat de vruchten van hun arbeid niet gestolen worden door de overheid (of andere dieven). Erfbelasting is ook onwenselijk omdat dit ingaat tegen de natuurlijke drang van ouders om zorg te dragen voor hun kinderen, aldus Friedman.

Economische vrijheid voor Afrika

zaterdag, februari 21st, 2015

Er is een Afrikaans land zonder toegang tot de zee, met een klimaat dat wordt gekenmerkt door droogtes en verschillende stammen binnen de landsgrenzen die allemaal een verschillende taal spreken. In het verleden heeft het land last gehad van uitbraken van AIDS en koeienziektes. Om alles erger te maken werd het land ‘vervloekt’ met een grote hoeveelheid diamanten in de grond. Alle recepten voor corruptie, burgeroorlog, honger en armoede waren aanwezig.

Desondanks is Botswana één van de snelst groeiende economieën in de wereld. Botswana heeft inmiddels een hogere levensstandaard dan de mensen in Peru en Zuid-Afrika. Dit succes heeft Botswana niet te danken aan haar modieuze vlag maar aan het feit dat ze één van de meest vrije economieën in Afrika is. Desondanks kon Botswana het een stuk beter doen. In de internationale ranglijst van meest vrije economieën staat Botswana op plek 36, een daling ten opzichte van vorig jaar door het verhogen van de invoerrechten.

Zie ook: Waarom sommige landen rijk of arm zijn

Doet alleen Griekenland aan potverteren?

woensdag, februari 18th, 2015

De Griekse regering heeft dringend nieuwe leningen nodig om niet failliet te gaan. Het ziet erna uit dat de eurolanden niet toegeven aan de eisen van de nieuwe Griekse regering. Mocht de geldkraan naar Griekenland dichtgaan dan kan de Griekse regering de banken dwingen om (nog meer) staatsobligaties te kopen. Als Griekenland vervolgens failliet gaat dan sleuren zij de banken mee in de ellende.

Alle focus op Griekenland doet onterecht vermoeden dat andere landen zich wel aan alle afspraken houden. Afgesproken is dat het begrotingstekort niet meer mag zijn dan 3% en de staatsschuld mag maximaal 60%, ten opzichte van de totale economie. Dit maximaal toelaatbare heb ik weergegeven d.m.v. een zwarte streep. De gegevens komen van Eurostat en zijn uit 2013, in 2014 was het begrotingstekort licht gedaald.

Begrotingstekort
Begrotingstekort

Staatsschuld als percentage van de totale economie
staatsschuld

Het toekomstig verloop van deze schulden ziet er overigens niet florissant uit. De vergrijzing zal ertoe leiden dat overheidsuitgaven structureel hoger uitvallen, terwijl het niet duidelijk is hoe deze tekorten opgevangen gaan worden.

Leven zonder kapitalisme

zondag, februari 15th, 2015

Bij de Fund for American Studies hebben ze een aantal jaren geleden een originele video gemaakt. Het gaat over een jongeman die opstaat om een demonstratie tegen kapitalisme bij te wonen. Tijdens de demonstratie krijgt hij een harde klap tegen zijn hoofd, waarna hij ontwaakt in een land zonder kapitalisme.

Zie ook: Vingerafdrukken voor boodschappen

Ik, roos

zondag, februari 15th, 2015

Een bos rozen koop je voor je geliefde op Valentijnsdag. Of natuurlijk niet. Steeds meer Nederlanders laten Valentijnsdag aan zich voorbij gaan.

Professor Alex Tabarrok is in ieder geval dol op Valentijnsdag. Met Valentijnsdag kan Tabarrok zich verwonderen aan de bos rozen die hij koopt voor zijn vrouw. Hoe kwamen die rozen hier? Hoeveel mensen hebben meegewerkt om de rozen van het buitenland naar de VS te krijgen? En is er geen centrale planner nodig om alles te coördineren?

Zie ook: Ik, broodrooster

Heel Warschau knippert haar lichten

woensdag, februari 4th, 2015

In de jaren ’80 was Polen onderworpen aan het communisme. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vrijheid van de pers waren beperkt door de overheid. Professor Peter Jaworski en zijn familie blikken terug op die tijd en hoe zij, samen met anderen, in verzet kwamen tegen het regime door illegale radioprogramma’s te maken.

Door alle vrijheidsbeperkingen was het echter niet duidelijk hoeveel luisteraars ze hadden. Daarom deden ze een oproep aan al hun luisteraars. Als de luisteraars van mening waren dat Polen vrij moest zijn dan moesten de luisteraars hun lampen aan en uit knipperen. Het gevolg was dat vrijwel ieder huis in Warschau haar lichten liet knipperen.

Zie hier een liedje over deze gebeurtenis.