Author Archive

Overzicht van libertarische websites

donderdag, december 18th, 2014

Al sinds 2010 heb ik me voorgenomen om iedere twee dagen een blog te produceren. Helaas merk ik vooral de laatste tijd dat ik hier niet altijd aan toe kom. Om niemand tekort te doen heb ik besloten om een overzicht te plaatsen met tal van links naar het vrijheidslievende gedachtegoed dat MeerVrijheid uitdraagt. Mocht ik een website missen, schroom dan niet om een reactie achter te laten.

selfishlibs1

– Dan Mitchell is werkzaam bij de libertarische denktank het Cato Instituut en is expert op het gebied van belastingconcurrentie en het effect van overheidsuitgaven op de economie.
Youtube, zijn persoonlijke kanaal & Blog

– Het Ayn Rand Instituut is niet libertarisch maar zit wel erg dicht in de buurt. Het instituut produceert o.a. video’s waarin objectivistische eindbaas Yaron Brook ingaat op tal van onderwerpen.
Youtube & Website

– ‘bitbutter’ is een Youtube kanaal dat een goede introductie geeft in het libertarische gedachtegoed. Het kanaal geniet vooral bekendheid door haar animatievideo over dwang (lees: belasting) en waarom dit een immorele manier is om arme mensen te helpen.
Youtube

– Het Cato Instituut, waar o.a. Dan Mitchell werkzaam is, heeft tal van lezingen en interviews online gezet. Hoewel het instituut erg gericht is op de Verenigde Staten, is er ook tal van onderzoek dat interessant is voor Nederlanders. Zo heeft het Cato Instituut onderzoek over privaat onderwijs in sloppenwijken gefinancierd. Daarnaast heeft het Cato Instituut onderzoek gedaan naar de succesvolle decriminalisatie van drugs in Portugal.
Youtube & Website

– Center For Freedom and Prosperity is een project van het Cato Instituut waarbij, voornamelijk, jonge communicatiestudentes lezingen geven over de voordelen van een kleine overheid.
Youtube

– Het Independent Instituut is, net als het Cato Instituut, een libertarische denktank. Goed onderbouwde opinie is te vinden in de blog sectie.
Website & Blog

libertarian-jesus

– Het beste pleidooi voor de legalisering van drugs? Dat komt van agenten die met eigen ogen zien hoe zinloos de bestrijding van drugs is. Hier is een video met alle argumenten die je nodig hebt.
Youtube

– Het door én voor vrouwen geschreven Thoughts On Liberty produceert een uniek geluid in de libertarische beweging. Dit platform speelt in op de vraag naar meer vrouwelijke geluiden.
Website

– CrashCourse is een Youtube kanaal dat vooral bekendheid geniet door John Green, die op ludieke wijze geschiedenislessen geeft. Wat voor relevantie dat heeft met libertarisme? Allereerst is CrashCourse, net als Coursera, TED, Kurzgesagt en de Khan Academy, een enorme bron aan (gratis!) kennis. Deze initiatieven laten zien hoe innovatief onderwijs kan zijn zonder overheid. CrashCourse licht ik uit omdat Green bij zijn geschiedenislessen de nadruk legt op handel en de vrije uitwisseling van ideeën.
Youtube

– Het enige liberale geluid in het Europees Parlement komt van één man. Die man is Daniel Hannan, Europarlementariër voor de Conservatieve Partij (UK). Dankzij het Britse districtenstelsel kunnen politici zoals Hannan hard tegen hun eigen partij ingaan. Zij hoeven alleen verantwoording af te leggen aan hun eigen kiesdistrict.
Youtube & Blogs

– Het Alternatief Voor de Vakbond (AVV) heeft een video gemaakt over het Nederlandse pensioenstelsel. Hierin laten ze zien dat vergrijzing de houdbaarheid van de pensioenen in gevaar brengt. Twee jaar geleden hebben ze deel 1 gelanceerd, een vervolg is nooit gekomen. Desondanks is deze video absoluut doorstuurmateriaal. Zie ook de lezing van Dan Mitchell over dit onderwerp.

– deBitcoin is een project van Tuur Demeester en Paul Buitink. Op het kanaal staan interviews en lezingen over de cryptocurrency die niet gecreëerd kan worden door overheden.
Youtube

– LewRockwell.com staat bekend als de meest populaire libertarische website. Haar slogan zegt genoeg: anti-staat, anti-oorlog, pro-markt.
Website

– Econfree is een kanaal dat uitlegt waarom economische vrijheid en welvaart uitstekend samen gaan. Het kanaal heeft vooral bekendheid met haar video waarin ze de correlatie tussen de twee uitlegt. Daarnaast biedt het kanaal korte video’s over inkomensongelijkheid, lobbyisme, waardecreatie en begrotingstekorten.
Youtube

– FEE staat voor Foundation for Economic Education. Al decennialang organiseren de mensen achter FEE lezingen, verspreiden ze boeken en drukken ze hun eigen magazine: de Freeman.
Youtube & Website

– John Stossel werkt bij Fox Business Channel, waar hij het nieuws vanuit libertarisch perspectief analyseert. In het verleden produceerde hij nogal tendentieuze documentaires. Gelukkig dat hij zich nu meer richt op interviews waar zijn opponenten de kans krijgen om een weerwoord te geven.
Youtube

1441291_10151790284590197_940370533_n

– Julie Borowski is werkzaam bij Freedomworks maar geniet vooral bekendheid om haar spraakmakende video’s, waarbij ze vaak de meest gekke kostuums aantrekt om haar boodschap over te brengen.
Youtube

– Antiwar is, zoals de naam aangeeft, een website die zich richt op het stoppen van oorlog. Hierbij gebruikt men echter niet slechts loze slogans, maar is men toegewijd aan een fris alternatief; non-interventionisme. Bij het non-interventionistische buitenlandbeleid gaan overheden geen militaire bondgenootschappen met elkaar aan en vermijden ze iedere oorlog, tenzij ze zelf aangevallen worden.
Website

– Learn Liberty verkent hoe een vrijere samenleving zou kunnen werken. Hebben mensen een vrije wil? En wat zijn de implicaties hiervan? Is er een verschil tussen leren en onderwijs? En op wat voor manieren zijn mensen gelijk aan elkaar in een samenleving met hoge inkomensverschillen?
Youtube

– Liberty in North Korea is een initiatief om het verhaal van Noord-Koreaanse vluchtelingen te vertellen en om hulp te bieden aan mensen die van plan zijn te vluchten. Deze vluchtelingen vertellen een opmerkelijk verhaal over het stalinistische land. Zo zijn jongeren in Noord-Korea ondernemend en profiteren ze van de zwarte markt, waardoor ze ook contact hebben met het buitenland.
Youtube

– LibertyPen is een kanaal dat ‘pleit voor de morele superioriteit van rationaliteit, vrijheid, gerechtigheid en laissez-faire’. Het is een actief kanaal met een enorme hoeveelheid aan vrijheidsgerelateerd beeldmateriaal. Vooral de video’s van Milton Friedman zijn aanraders.
Youtube

1441411_10201589677757688_1099082569_n

– Het Mises Instituut draagt de economische principes van de Oostenrijkse school van de economie uit. Bij dit instituut hoef je geen saaie economielessen te verwachten. Verwacht daarentegen pleidooien voor de privatisering van politie, rechtbanken en defensie. Op de website zijn honderden boeken gratis te lezen.
Youtube & Website & Website NL & Website BE

– De economische principes van diezelfde Oostenrijkse school worden uitstekend geformuleerd door ‘Praxgirl’.
Youtube

– V for Voluntary is een website met veel originele inhoud. Zo is er naast een brede focus op economie ook veel aandacht voor psychologie, met name opvoedkunde. De persoon achter V for Voluntary heeft drie blogs geschreven voor dit blog in 2011.
Youtube & Website

– Reason is een libertarisch tijdschrift dat in de Verenigde Staten verschijnt. Daarnaast hebben ze een populair blog en een populair Youtubekanaal. Reason weet ergerlijke overheidsbemoeienis op komische wijze uit te lichten.
Youtube & Website & Blog

– Stefan Molyneux is blogger, auteur en gastheer van het meest populaire radioprogramma over filosofie.
Youtube & Website

Rijdende rechter woest op CJIB

vrijdag, december 12th, 2014

Frank Visser, de rechter die bekendheid geniet door het programma De rijdende rechter, gaat in de onderstaande video flink los op het CJIB. Deze instelling is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en incasseert de boetes die de overheid oplegt.

In de uitzending is te zien hoe een jongeman een boete kreeg opgelegd maar hier niets van wist omdat hij kort daarvoor was verhuist. Inmiddels is deze boete opgelopen tot vele duizenden euro’s. Protest aantekenen heeft geen zin, zelfs de Nationale Ombudsman kon deze uitwassen niet oplossen. De enige hoop is dat de landelijk politiek dit oppakt en actie onderneemt. Het is maar de vraag of er veel zal veranderen. De overheid int ongeveer een miljard euro aan boetes per jaar.

Recht hoeft niet complex te zijn

vrijdag, december 12th, 2014

Mensen worden geacht de wet te kennen, terwijl je een universitaire opleiding nodig hebt om de wet te snappen. Kim Winkelaar van de Libertarische Partij denkt dat we zonder al die regels kunnen. Zolang er geen slachtoffer is hoeft er ook geen sprake te zijn van een strafbaar feit. Wanneer iemand zonder gordel gaat rijden is er geen slachtoffer, terwijl dat bij en beroving wel het geval is. Het eerste dient onbestraft te zijn, het tweede niet.

Zie ook: Verkeer zonder regels is veiliger

Heb je vijanden lief

maandag, december 8th, 2014

Toen Clark Ruper, vicepresident van Students For Liberty, in de collegebankjes zat was hij zeer gemotiveerd om vrijheid te verspreiden onder zijn medestudenten. Zijn grootste motivatie hierbij was woede. Zo zag hij overal socialisten om zich heen. Kranten werden verscheurd wanneer hij weer eens een betoog voor een grotere overheid las.

Om toch op een constructieve manier zijn vrijheidslievende boodschap te verspreiden besloot hij om te participeren in debatten. Zijn strategie was simpel: zeg dat belasting diefstal is. Wanneer hij niet serieus werd genomen besloot hij om zijn stem te verheffen. Dat niemand hem serieus nam sterkte zijn overtuiging hoeveel collectivistische idioten er werkelijk zijn.

Ruper kijkt met verbazing terug op zijn communicatieve vaardigheden van die tijd. Zijn tip: wees vriendelijk, veronderstel dat de ander goede intenties heeft, glimlach, blijf positief en herinnering dat je niet zozeer je opponent tracht te ‘verslaan’ in een debat, maar dat je omstanders probeert te overtuigen. Je kunt dit verwoorden in een simpel stappenplan:

1. Neem de mening van de ander serieus en kijk wat de bezwaren zijn.
2. Begin daar waar je het over eens bent. ‘Ik ben ook van mening dat wegen belangrijk zijn!’ of ‘Armoede is inderdaad verschrikkelijk!’
3. Heb een antwoord voor de bezwaren van de ander.

Alle stappen zijn even belangrijk. Wanneer je een ander niet serieus neemt dan hoef je niet te verwachten dat men jou wel serieus neemt. Door te kijken wat de bezwaren zijn kun je voorkomen dat je langs elkaar heen praat. Stap twee zorgt ervoor dat het meer een gesprek dan een discussie gaat worden. Het geeft tevens aan dat je snapt wat de motieven van de ander zijn. Daarna komen je argumenten op de bezwaren van de ander.

Laat ik een voorbeeld geven. Veronderstel dat een jongedame stelt dat iedereen het recht heeft op basisbehoeften zoals voedsel. Wanneer iemand niet in staat is om eten te kopen dan zou de overheid dit moeten doen. Men zou zo kunnen reageren:

‘De overheid kan mensen alleen voedsel geven door dit van iemand anders te stelen. Belasting is een vorm van gelegaliseerde roof’

Het is onwaarschijnlijk dat deze jongedame van mening is veranderd. Zo is er niet gekeken waarom ze van mening is dat iedereen het recht heeft op voedsel. Haar reden is waarschijnlijk iets in de trant van ‘voedsel is van levensbelang en levens zijn van onschatbare waarde’. Hier heeft iedere libertariër een aanknopingspunt; zo vinden libertariërs dat ieder leven ook van onschatbare waarde is. Daarom moet iedereen volledig vrij zijn om zijn of haar eigen leven te leiden, inclusief het behoud van diens eigendom.

Vervolgens kun je tal van argumenten geven waarom de overheid mensen geen ‘recht’ op voedsel moet geven. Zo kun je stellen dat belasting diefstal (of beter: afpersing) is, aangezien dit nu in de juiste context kan worden geplaatst. Je zou ook kunnen stellen dat de overheid alleen mensen kan helpen wanneer een meerderheid van de stemmers dit steunt. Wanneer een meerderheid van de stemmers arme mensen wil helpen via de overheid – waarom zouden ze arme mensen dan niet helpen zonder overheid? Moreel besef stopt niet wanneer mensen uit het stemhokje stappen.

Je zou ook kunnen stellen dat de overheid haar sociale beloften in de nabije toekomst nooit kan waarmaken. Dat we daarom moeten overstappen op een vorm van sociale zekerheid zonder overheid, zoals het geval was in de negentiende eeuw. Milton Friedman weet dit vraagstuk ook uitstekend te beantwoorden in de onderstaande video.

Goede argument zijn dus niet genoeg, aangezien gelijk hebben nog niet hetzelfde is als gelijk krijgen. Ruper weet dit mooi te verwoorden:

‘Als je de woede in je hart kunt loslaten, dan zal liefde dit gat vullen. Liefde voor je opponenten kan interne rust en een positieve uitstraling teweeg brengen. Zoals ik eerder stelde; een autoriteit zijn op het gebied van overheidsbeleid, politicologie of filosofie is niet genoeg. We moeten levende voorbeelden zijn van de ideeën die we uitdragen. We moeten het licht zijn in de duisternis, een positief voorbeeld van wat mogelijk is met vrijheid.

Bron: SFL

Libertarische hervormer Kakha overleden

donderdag, december 4th, 2014

Vorige maand is de libertariër Kakha Bendukidze overleden. Bendukidze verdiende zijn geld door het opkopen van voormalige staatsbedrijven in de Sovjet-Unie. De invloedrijke positie die hij daardoor verkreeg zag hij later als onhoudbaar, met het aantreden van Poetin. Zo was Poetin’s houding ten opzichte van de oppositie en economische liberaliseringen Bendukidze een doorn in het oog. Hij vertrok in 2004 naar Georgië, waar hij al snel werd gevraagd om minister van economische zaken te worden.

'Georgië moet alles verkopen, behalve haar eer", aldus Kakha.

‘Georgië moet alles verkopen, behalve haar eer’, aldus Kakha.

In de tijd had Georgië een economisch systeem dat meer weg had van een communistische volksrepubliek dan van een moderne kapitalistische samenleving. Zo was er sterke corruptie, sporadische elektriciteit en weinig begaanbare wegen. Bendukidze was de drijvende kracht achter de privatisering van staatsbedrijven en het afschaffen van vrijwel alle vergunningen. De voorzitter van de Georgische Kamer van Koophandel stelde hierover: ‘Elke vergunning was een middel waarmee ambtenaren steekpenningen konden aannemen. Kakha schafte dat gehele systeem af’.

Verder verlaagde Bendukidze de inkomstenbelasting en schafte tal van andere heffingen af. Dit resulteerde in een jaarlijkse economische groei van ongeveer 10 procent per jaar. Volgens de Wereldbank was het land in 2009 zelfs opgeklommen naar de elfde plek qua bedrijfsvriendelijk beleid in de wereld. Dit beleid vertaalde zich echter ook in het ontslag van vele duizenden overheidsbanen en de versoepeling van het ontslagrecht – maatregelingen die in Georgië zeer onpopulair zijn. In 2009 liet hij zijn politieke carrière voor wat het was en richtte zich op het stichten van een universiteit.

In 2012 kwam er een nieuwe coalitie aan de macht, die leden van de voormalige regering arresteerde. Door deze grimmige wending zag Bendukidze zich genoodzaakt om naar Oekraïne te vertrekken. Hij zou daar dit jaar de nieuwe economisch adviseur worden van de Poroshenko’s regering. Helaas stierf enkele dagen voordat hij zou aantreden in zijn nieuwe functie.

Bron: NewYorker
Zie ook: Van progressieve belasting naar vlaktaks.

Star Wars en intellectueel eigendom

zaterdag, november 29th, 2014

Star Wars, de populaire filmreeks waarbij ridderachtige Jedi’s met hun lichtzwaarden vechten tegen de ‘dark side’, heeft gisteren een nieuwe trailer uitgebracht.

Reacties over de de laatste drie films zijn gemengd. Zo is er de kritiek dat de personages ongeloofwaardig zijn en dat het verhaal te complex is. Een kritiek op de oudere films is dat de slechteriken nooit hun doelwit raken.

Kan dat beter? Misschien. Maar we weten het niet wanneer we ideeën monopoliseren. Op het moment is Disney de enige die films, computerspellen en merchandise mag maken die betrekking hebben op het idee achter Star Wars. Een tijd terug werden de plannen voor een spel over de schurk Darth Maul stopgezet, dankzij de overname van Star Wars door Disney. Een spel had Darth Maul kunnen voorzien van meer diepgang, aangezien je zo meer te weten komt over de geschiedenis van dit personage.

In libertarische kringen is dan ook volop discussie over het afschaffen van intellectueel eigendom. Zonder deze restricties kan iedere spelontwikkelaar, boekenschrijver of regisseur de ideeën van Star Wars overnemen en verder ontwikkelen. Sommige producties zullen van matige kwaliteit zijn. Desondanks zijn er goede redenen om een algehele kwaliteitsverbetering te verwachten. Tenslotte is elk idee min of meer gebaseerd op een combinatie van andere ideeën. Ook het wereldje van Star Wars staat niet geheel op zichzelf.

Zie ook: Alles is een remix.

Hoe maak je een onderneming ‘monopolistisch’?

zaterdag, november 29th, 2014

In een vorig blog stelde ik dat ‘monopolies’ geweldig zijn. Ze hebben een stabiele stroom aan inkomsten voor een lange periode, ze betalen hun werknemers meer en ze zijn doorgaans erg innovatief.

Maar hoe creëer je zo’n ‘monopolistische’ positie in de markt? Investeerder Peter Thiel stelt dat ondernemingen monopolistische trekjes hebben wanneer ze een groot marktaandeel hebben. Het probleem hierbij is dat ondernemers hun concurrentie doorgaans onderschatten – en daardoor hun marktaandeel overschatten.

Een ondernemer van een Indisch restaurant kan in een straat zitten met een heleboel andere restaurants. Desondanks kan zij de denkfout maken dat ze geen concurrentie heeft aangezien ze het enige Indische restaurant heeft in de omgeving. Dit is echter alleen waar wanneer er een doelgroep is die alleen Indisch eten verlangt.

Een unieke waardepropositie (USP) moet dus gebaseerd zijn op de behoeften van de klant. In de onderstaande video geeft marketinggoeroe Jos Burgers een spraakmakende presentatie hoe zelfs, schijnbaar ongedifferentieerde, ondernemingen toch een unieke plaats kunnen innemen in de markt.

Moet Google splitsen?

donderdag, november 27th, 2014

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin ze zoekmachines, zoals Google, willen splitsen van andere activiteiten. De parlementariërs zijn namelijk van mening dat Google veel te machtig is. Zo heeft deze zoekmachine een marktaandeel van meer dan 90 procent in Nederland.

Een vrije markt is dynamischer dan het bordspel 'Monopoly' omdat je nieuwe verdienmodellen kunt ontdekken.

Een vrije markt is dynamischer dan het bordspel ‘Monopoly’ omdat je in het echte leven nieuwe verdienmodellen kunt ontdekken.

Veel commentatoren denken dat de parlementariërs hun boekje te buiten gaan. Het Europees Parlement heeft niet te macht om Google te dwingen om zich op te splitsen in andere bedrijven. Ook is het de vraag of de positie van Google ‘te machtig’ is in de markt. Het is namelijk kinderlijk eenvoudig om een andere zoekmachine te gebruiken.

Maar laten we veronderstellen dat Google monopolistische trekjes heeft. Is dat een reden om het bedrijf op te breken in kleinere delen? Niet volgens investeerder Peter Thiel. Zo heeft Thiel onlangs een artikel geschreven waarin hij provocerend stelde dat ‘concurrentie voor lozers is’.

Volgens Thiel moeten mensen hun geld steken in ondernemingen die monopolistisch zijn. Hierbij moet ‘monopolistisch’ breed worden gezien. Zo noemt Thiel Google ‘monopolistisch’, omdat zij een relatief groot marktaandeel hebben en niet omdat consumenten onmogelijk naar andere dienstverleners kunnen gaan. Aan de andere zijde van dat spectrum kijkt Thiel naar de luchtvaartmaatschappijen. Deze concurreren hevig om passagiers en maken nauwelijks winst op hun vluchten. Zo is de omzet van Google aanzienlijk kleiner dan de omzet van de luchtvaartmaatschappijen. De nettowinst van de eerste is echter vele malen hoger. ‘Google verdient zoveel geld dat het nu driemaal zoveel waard is als alle Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen bij elkaar’, aldus Thiel.

Een monopolie is dus geweldig voor de ondernemer (of aandeelhouders). Ook de werknemers profiteren omdat de lonen bij ‘monopolistische’ ondernemingen hoger zijn dan bij sterk concurrerende bedrijven. Maar gaan die winsten niet ten koste van de consument? Thiel geeft toe: ‘Ja, de winsten komen uit de portemonnee van de consument en monopolisten verdienen daarom een slechte reputatie – maar alleen in een wereld waarin niets veranderd’.

De wereld waarin we leven is dynamisch, aldus Thiel. ‘We kunnen nieuwe en betere dingen uitvinden. Creatieve monopolisten geven hun klanten meer keuzes door de wereld te voorzien van nieuwe producten.’ Thiel stelt dat de geschiedenis van vooruitgang tal van voorbeelden geeft van monopolistische bedrijven die vervangen worden door nieuwe, innovatieve, monopolisten.

En hier komt de essentie: monopolisten zijn goed voor de vooruitgang omdat zij het vooruitzicht hebben van een stabiele inkomstenstroom. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om ambitieuze innovaties te financieren, die sterk concurrerende ondernemingen, zoals de vliegtuigmaatschappijen, nooit kunnen realiseren.

Een voorbeeld van een innovatief project van Google:

Bron: WSJ & Telegraaf

‘Ik heb niets te verbergen’ ontkracht

maandag, november 24th, 2014

In discussies over privacy is er altijd iemand die de totalitaire staat bezingt. Het refrein van dit loflied gaat ongeveer zo:

Niets wat ik doe is illegaal
Heb niets te verbergen
Dus wees niet zo liberaal

Gelukkig heeft De Correspondent vorig jaar een scherp artikel geschreven waarin het hele ‘ik heb niets te verbergen’ ontkracht wordt. Hierbij gaan de schrijvers van het filosofische (besta ‘ik’ wel zonder privacy?) tot het praktische (de overheid is niet te vertrouwen).

Deze reportage is een goed voorbeeld waarom iedereen een gezonde scepsis zou moeten hebben jegens de overheid. Te zien is de zakenman Ron Kowsoleea die meer dan 19 jaar slachtoffer is van identiteitsfraude. Een crimineel heeft zich namelijk voorgedaan als Kowsoleea. Je zou denken dat de overheid deze fout met een druk op de knop kan veranderen. In werkelijkheid sleepte de zaak jarenlang door. Kowsoleea werd meerdere malen gearresteerd, vrijwel constant in de gaten gehouden en hij staat in binnen en buitenland (onterecht) bekend als vuurgevaarlijke drugscrimineel.

Coalitie tussen Ayn Rand en de PvdA?

maandag, november 24th, 2014

Onlangs verscheen een nieuw rapport over het functioneren van de PvdA. De sociaaldemocraten zouden te bestuurlijk en te elitair zijn, de oplossing is om de straat op te gaan en te praten met de ‘gewone man’.

rand

Jurriën Hamer schrijft dat men bij de PvdA inspiratie zou moeten zoeken bij Ayn Rand. Hamer: “(…) een PvdA’er is inherent actievoerder én bureaucraat, idealist én salonsocialist. Als de sociaaldemocraten zichzelf willen hervinden, zullen ze dat eerst moeten begrijpen. En daarbij hebben ze de hulp nodig van niemand minder dan hun aartsrivaal: Ayn Rand.”

Rand heeft namelijk een filosofie bedacht rondom het idee dat een individu pas als een volwaardig mens kan leven wanneer hij puur voor zichzelf leeft. Hamer stelt vervolgens dat de filosofie van Rand inconsistent is. Zo stelt Rand dat ieder mens het recht heeft op zijn eigen lichaam en eigendom. De vrijheid van een individu stopt waar de vrijheid van een ander begint.

Door deze restrictie kunnen individuen echter niet ten volle hun eigenbelang nastreven, aldus Hamer. Hierbij maakt Hamer een denkfout: de filosofie van Rand onderschrijft dat een moreel mens op zichzelf staat en voor zichzelf leeft, alleen immorele mensen leven op de vruchten van andermans arbeid. Iemand die schending maakt op andermans rechten streeft nog steeds naar zijn eigenbelang maar is niet langer moreel en onafhankelijk.

Hamer stelt vervolgens dat PvdA’ers zichzelf pas kunnen begrijpen wanneer ze inzien dat zij ook een onafhankelijk mens willen zijn, zoals voorgesteld in de romans van Rand. Deze geheime liefde voor Rand zou verklaren waarom de PvdA maatregelingen neemt zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het opengooien van de Europese grenzen: maatregelingen “waar vooral de talentvolle yup sterk staat”, aldus Hamer.

Wanneer de analyse van Hamer klopt dan zou dat betekenen dat men bij de PvdA een stuk positiever staat ten opzichte van vrijheid dan we voorheen dachten.

Bron: DeCorrespondent

Alternatief nieuws met Corbett

zaterdag, november 22nd, 2014

Aankomende zondag 23 november zal James Corbett spreken over ‘Operatie Gladio’. Corbett is de redacteur van de alternatieve nieuwssite ‘The Corbertt Report’. Op zijn website haalt hij tal van onderwerpen aan. Denk aan complottheorieën over 11 september en het functioneren van de centrale bank. Zijn Youtube video over de aanslagen van 11 september is inmiddels meer dan 2 miljoen keer bekeken.

In ieder geval – zondag zal Colbertt spreken over ‘Operatie Gladio’, dit schijnt een dekmantel te zijn van de NAVO om de Kaukasus te destabiliseren. Hierbij werkt de NAVO samen met rijke imams en drugshandelaren. Het motief? Grondstoffen.

Datum: zondag 23 november
Tijd: 13:00
Locatie:

Café Heffer
Oudebrugsteeg 7
Amsterdam

Bron: LP-A

Libertarisch activisme: hoe het niet moet

vrijdag, november 21st, 2014

Onderstaand geeft komiek Stephen Colbert weer hoe vrijheidslievende activisten in New Hampshire de wereld proberen te verbeteren. De Amerikaanse staat New Hampshire staat centraal in het ‘Free State Project’ (FSP), een initiatief om zoveel mogelijk libertariërs naar de noordelijke staat te krijgen om politieke verandering te realiseren.

Het FSP is een mooi initiatief. Helaas heeft het FSP ook randfiguren aangetrokken, waaronder de zelfverklaarde ‘asshole’ Christopher Cantwell. Onderstaand geeft Colbert’s team weer hoe Cantwell stelt dat het uitdelen van parkeerboetes geen overheidszaak is. Daarom zou het moreel gerechtvaardigd zijn om parkeerwachters lastig te vallen. De reportage heet dan ook passend ‘klootzakken voor vrijheid’.

Nu heeft Christopher Cantwell een blog geschreven over de onderstaande reportage. Hij stelt hierin dat er geen ‘slechte pers’ bestaat. Iedere vorm van media-aandacht zou positief zijn. Nu hebben libertariërs immers een aanknopingspunt om te praten over de rol van de overheid. Wellicht dat sommige kijkers meer informatie zullen opzoeken over Cantwell. Misschien dat sommige kijkers uiteindelijk zelfs naar New Hampshire zullen verhuizen om mee te doen met het FSP.

Het probleem met Cantwell’s analyse is dat je dezelfde middelen ook kunt inzetten op een positieve manier. Neem de recente demonstraties tegen Zwarte Piet, waarbij meerdere demonstranten werden gearresteerd. Als deze demonstranten verkleed gingen als kleurenpiet en snoep uitdeelden dan zouden ze hun boodschap op een veel positievere manier in de media kunnen brengen. De sympathie voor hen zou groter zijn dan nu het geval is. Het beetje goodwill dat de ‘antiracisten’ hadden hebben ze nu beschadigd door een gezellig kinderfeestje te verpesten.

In het geval van Cantwell kon men ook kiezen voor een positieve benadering. Het volgooien van parkeermeters met geld is op zich een sympathiek idee – het lastig vallen van parkeerwachters juist niet.

Winkelaar: wapens hebben ook een positieve kant

woensdag, november 19th, 2014

Kim Winkelaar, bestuurslid bij de Libertarische Partij, mocht gisteravond aanschuiven bij een radiodebat over de wapenbeurs in Rotterdam. Het debat mondde al snel uit in een discussie over de rol van wapenleveranciers aan het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Het debat begint vanaf 17 minuten – hier terug te beluisteren.

wapen-vrije-zone-onee-wat-doen-we-nu

Ondertussen is er positief nieuws uit Rusland te melden. Zo heeft de Russische overheid haar strenge restricties op vuurwapenbezit enigszins verzacht. Voorheen was het enkel mogelijk om vuurwapens te dragen voor de jacht of voor een schietbaan. Nu is het ook mogelijk om vuurwapens te dragen om jezelf te verdedigen. Hierbij is het niet toegestaan om een vuurwapen te dragen in een onderwijsinstelling, plekken waar alcohol geserveerd wordt en demonstraties. Ook is het niet toegestaan om een vuurwapen te dragen wanneer men onder invloed is van alcohol.

Zie ook: Meer wapens, minder geweld

Windmolens draaien op subsidie, niet op wind

maandag, november 17th, 2014

Simon Rozendaal stelt vandaag in Elsevier: “Zodra je ergens een grote zak geld op tafel zet, wordt er misbruik van gemaakt. Het gesjoemel met subsidies voor windmolens toont aan dat het begrip ‘duurzaam’ inhoudsloos is geworden.”

429830_3417953771365_1781484642_n

Exploitanten van windmolens willen vrij recent gebouwde windmolens vervangen door nieuwe windmolens, om zo meer subsidie op te strijken. Windmolens zouden 15 tot 20 jaar moeten meegaan maar worden nu eerder gesloopt omdat het lucratiever is om een nieuwe te bouwen. Deze regeling blijft nog tot 2015 bestaan.

Geld verdienen doen we in Nederland niet met windenergie maar met subsidie, aldus Rozendaal. “Geloof al die duurzame ondernemers dus niet. Het zal ze worst zijn wat er met de ijsbeertjes en de pimpelmeesjes gebeurt. Het gaat ze slechts om de groene subsidies.”

Nobelprijswinnaar economie Milton Friedman legt in de onderstaande video haarfijn uit dat de overheid inefficiënt is omdat politici en ambtenaren andermans geld uitgeven aan derden, zij hebben dus geen prikkel om kritisch te kijken naar de kosten of de effectiviteit.

Bron: Elsevier

Genocide opera

zaterdag, november 15th, 2014

Mercedes-Benz, Tony´s Chocolonely en tal van andere merken hebben ooit de beeltenis opgevoerd van Che Guevara, de Cubaanse revolutionair die tevens kinderen vermoordde, vrouwen verkrachtte en een sadistische lust had voor bloed. Veel bedrijven denken dat het gebruik van Che’s hoofd hun merk ‘cooler’ maakt.

Floss_Der_Medusa_poster

Gelukkig is het leven van Che nu zodanig gedocumenteerd dat het voor bedrijven lastig is om hiermee weg te komen. De strijd tegen de algemene acceptatie van communistische psychopaten is echter nog niet gestreden. NTR/Radio4 gaat binnenkort een concert organiseren waarbij een stuk van Henze uitgevoerd zal worden. Henze, de inmiddels overleden marxistische componist die muziek schreef ter ere aan Ho Chi Minh en Che Guevara.

Wanneer NTR/Radio4 hetzelfde zou doen over nazi’s dan is het land te klein. Desondanks is het blijkbaar normaal om van onze belastingcenten een eerbetoon te geven aan communisten. Laten we hopen dat er voor aanvang van het concert nog ruimte is voor een minuut stilte aan de slachtoffers van het communisme.